Program Wydział Rok akademicki Stopień
Inżynieria Biomedyczna Wydział Mechatroniki 2013/2014 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Inżynieria Biomedyczna brak

Cele:

do wpisania

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Inżynieria Biomedyczna
(Rozwiń)
Inżynieria BiomedycznaObowiązkowe Modelowanie procesów biomedycznych 2 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Przetwarzanie sygnałów biomedycznych I i II 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Systemy informacyjne w medycynie 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
∑=10
PodstawoweObieralne Przedmiot obieralny 1 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot obieralny 2 1 0 0 0 0 0 15 sylabus
 Obowiązkowe Praca przejściowa 5 0 0 0 75 0 75 sylabus
   Radioterapia 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
 Wariantowe Przedmioty do wyboru 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Wybrane działy matematyki 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Metody sztucznej inteligencji - sieci neuronowe 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Teoria i praktyka eksperymentu 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=20
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Inżynieria Biomedyczna
(Rozwiń)
Inżynieria BiomedycznaObowiązkowe Inżynieria rehabilitacji ruchowej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Inżynieria tkankowa i genetyczna 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Metody badań biomateriałów i tkanek 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Modelowanie w biomechanice 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Systemy telemedyczne 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Układy i systemy elektromedyczne 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=16
HESHES HES 1 Wybrane zagadnienia gospodarki rynkowej 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=2
PodstawoweObieralne Przedmiot obieralny 3 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
 Obowiązkowe Fizyka 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Matematyka dyskretna 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
∑=10
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Inżynieria Biomedyczna
(Rozwiń)
Inżynieria BiomedycznaObowiązkowe Bioprzepływy 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Zaawansowane techniki przetwarzania obrazowych danych medycznych 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=4
HESHES HES 2 1 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=1
PodstawoweObieralne Przedmiot obieralny 4 3 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot obieralny 5 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
 Obowiązkowe Praca dyplomowa 20 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 0 0 0 0 30 0 30 sylabus
∑=25
Suma semestr: ∑=