Program Wydział Rok akademicki Stopień
Inżynieria Środowiska Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku 2016/2017 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Inżynieria Środowiska mgr Dorota Chudzicka, tel.: +48243672223, e-mail: d.chudzicka@pw.plock.pl

Cele:

Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk chemicznych i technicznych oraz chemicznych procesów technologicznych, a także umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Posiada podstawową wiedzę z zakresu ochrony środowiska oraz powinien kierować się w swoich działaniach zawodowych zasadą zrównoważonego rozwoju. Posiada podstawowe umiejętności kierowania zespołami ludzkimi oraz firmą. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych oraz firmach produkujących nowoczesne materiały – na stanowiskach związanych z organizacją i prowadzeniem procesów produkcyjnych. Zakres wiedzy ekonomicznej umożliwia mu podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej. Absolwent studiów zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz może posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów.

Warunki przyjęć:

Świadectwo dojrzałości; konkurs na  podstawie wyników egzaminu maturalnego


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESWspólne dla wydziału Ochrona własności intelektualnej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Przedmiot ogólnowydziałowy do wyboru (WS1A_08) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Przedmiot ogólnowydziałowy do wyboru (WS1A_09) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Ergonomia (WS1A_08/01) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Komunikacja w działalności gospodarczej (WS1A_09/02) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Podstawy gospodarki rynkowej (WS1A_09/01) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Socjologia (WS1A_08/02) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=3
KierunkoweWspólne dla kierunku Geodezja 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Geometria wykreślna i rysunek techniczny 4 0 15 0 15 0 30 sylabus
   Ochrona środowiska 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=11
PodstawoweWspólne dla kierunku Chemia 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Technologia informacyjna 2 0 0 0 15 0 15 sylabus
 Wspólne dla wydziału Algebra liniowa 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Fizyka 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Matematyka 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
∑=16
Wychowanie FizyczneWspólne dla wydziału Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
Zajęcia informacyjneWspólne dla wydziału Przysposobienie biblioteczne 0 0 0 0 0 0 5 sylabus
   Zasady BHP i ochrona przeciwpożarowa 0 0 0 0 0 0 4 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweWspólne dla kierunku Biologia i ekologia 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Grafika inżynierska 5 0 0 0 45 0 45 sylabus
   Materiałoznawstwo 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=9
PodstawoweWspólne dla kierunku Chemia 6 0 0 45 0 0 45 sylabus
   Technologia informacyjna 4 0 0 0 30 0 30 sylabus
 Wspólne dla wydziału Fizyka 5 30 15 30 0 0 75 sylabus
   Matematyka 6 30 45 0 0 0 75 sylabus
∑=21
Wychowanie FizyczneWspólne dla wydziału Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Języki obceWspólne dla wydziału Język obcy 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
   Język angielski B1 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
   Język angielski B2 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
   Język niemiecki B1 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
   Język rosyjski B1 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
∑=4
KierunkoweWspólne dla kierunku Biologia i ekologia 5 0 0 45 0 0 45 sylabus
   Hydrologia i nauki o Ziemi 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Matematyka w inżynierii środowiska (IS1A_02) 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Materiałoznawstwo 2 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Mechanika i wytrzymałość materiałów 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Mechanika płynów 7 30 15 15 0 0 60 sylabus
   Programowanie liniowe i statystyka z elementami rachunku prawdopodobieństwa (IS1A_02/01) 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa z elementami programowania liniowego (IS1A_02/02) 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
∑=26
Wychowanie FizyczneWspólne dla wydziału Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Języki obceWspólne dla wydziału Język obcy 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
   Język angielski B1 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
   Język angielski B2 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
   Język niemiecki B1 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
   Język rosyjski B1 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
∑=4
KierunkoweWspólne dla kierunku Budownictwo 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Fizyka budowli 7 30 0 15 15 0 60 sylabus
   Technologia wody i ścieków 7 30 0 45 0 0 75 sylabus
   Termodynamika techniczna 7 30 15 15 0 0 60 sylabus
 Wspólne dla wydziału Przedmiot ogólnowydziałowy do wyboru (WS1A_11) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Energia w gospodarce narodowej (WS1A_11/04) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Ochrona przeciwpożarowa (WS1A_11/01) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Redakcja, edycja i formatowanie poprawnego komputeropisu (WS1A_11/03) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=26
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Języki obceWspólne dla wydziału Język obcy 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
   Język angielski B1 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
   Język angielski B2 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
   Język niemiecki B1 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
   Język rosyjski B1 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
∑=4
KierunkoweWspólne dla kierunku Instalacje sanitarne 7 45 15 0 30 0 90 sylabus
   Ogrzewnictwo i ciepłownictwo 5 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Sieci i instalacje gazowe 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Wentylacja i klimatyzacja 5 30 15 0 15 0 60 sylabus
   Wodociągi i kanalizacja 6 30 0 0 30 0 60 sylabus
∑=26
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweWspólne dla kierunku Angielska terminologia techniczna w inżynierii środowiska 2 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Gospodarka odpadami 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Gospodarowanie wodą i ochrona wód 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Ochrona powietrza 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Ogrzewnictwo i ciepłownictwo 5 15 15 0 15 0 45 sylabus
   Przedmiot kierunkowy do wyboru D (IS1A_26) 2 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Urządzenia do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Wentylacja i klimatyzacja 4 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Wodociągi i kanalizacja 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Instalacje przeciwpożarowe w budynkach (IS1A_26/02) 2 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Instalacje sanitarne na terenach nieuzbrojonych (IS1A_26/01) 2 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Praktyka zawodowa 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=30
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Blok dyplomowy: Ogrzewnictwo i wentylacjaWspólne dla bloku dyplomowego Komputerowe wspomaganie projektowania w ogrzewnictwie i wentylacji 4 0 0 0 45 0 45 sylabus
   Racjonalizacja użytkowania energii 5 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Źródła ciepła 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
∑=12
Blok dyplomowy: Wodociągi i kanalizacjaWspólne dla bloku dyplomowego Eksploatacja wodociągów i kanalizacji 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Komputerowe wspomaganie projektowania w wodociągach i kanalizacji 4 0 0 0 45 0 45 sylabus
   Specjalne procesy oczyszczania wody i ścieków 5 15 0 30 0 0 45 sylabus
KierunkoweWspólne dla kierunku Chłodnictwo i pompy ciepła 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Podstawy automatyki 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Przedmiot kierunkowy do wyboru E (IS1A_28) 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Przedmiot kierunkowy do wyboru F (IS1A_33) 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Przedmiot kierunkowy do wyboru G (IS1A_34) 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Technologia, ekonomika i organizacja robót sanitarnych 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Instalacje sanitarne w budynkach użyteczności publicznej (IS1A_28/02) 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Ocena i certyfikacja energetyczna budynków (IS1A_34/01) 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Odnawialne źródła energii (IS1A_33/02) 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Ogrzewnictwo płaszczyznowe (IS1A_33/01) 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Technologie Energooszczędne (IS1A_34/03) 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Wentylacja przemysłowa (IS1A_34/02) 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Zintegrowane systemy gospodarki odpadami (IS1A_28/01) 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
∑=18
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 8:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Blok dyplomowy: Ogrzewnictwo i wentylacjaWspólne dla bloku dyplomowego Praca dyplomowa 10 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 5 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=15
Blok dyplomowy: Wodociągi i kanalizacjaWspólne dla bloku dyplomowego Praca dyplomowa 10 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 5 0 30 0 0 0 30 sylabus
HESWspólne dla kierunku Przedmiot wspólny dla kierunku do wyboru (IS1A_03) 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot wspólny dla kierunku do wyboru (IS1A_04) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Oceny oddziaływania na środowisko (IS1A_03/02) 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Pozwolenia zintegrowane (IS1A_04/02) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Prawo budowlane (IS1A_04/01) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Prawo i ekonomika w inżynierii środowiska (IS1A_03/01) 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=3
KierunkoweWspólne dla kierunku Przedmiot kierunkowy do wyboru A (IS1A_19) 2 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Przedmiot kierunkowy do wyboru B (IS1A_21) 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Przedmiot kierunkowy do wyboru C (IS1A_24) 4 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Przedmiot kierunkowy do wyboru H (IS1A_37) 4 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Gospodarka wodno-ściekowa (IS1A_21/01) 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Gospodarka wodno-ściekowa w przemyśle (IS1A_21/02) 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Metody i techniki oczyszczania gazów z obiektów utylizacji odpadów (IS1A_19/02) 2 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Nowoczesna organizacja i techniki zarządzania w wodociągach i kanalizacji (IS1A_24/01) 4 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Technologia i ekonomika wykonawstwa instalacji centralnego ogrzewania (IS1A_37/02) 4 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Technologia i ekonomika wykonawstwa instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych (IS1A_37/01) 4 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Technologie informacyjne w wodociągach i kanalizacji (IS1A_24/02) 4 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Urządzenia do oczyszczania przemysłowych gazów odlotowych (IS1A_19/01) 2 0 0 0 15 0 15 sylabus
∑=12
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=