Program Wydział Rok akademicki Stopień
Mechanika i Budowa Maszyn Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 2016/2017 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Mechanika i Budowa Maszyn brak

Cele:

Celem studiów na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn jest przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy w firmach konstrukcyjnych i projektowych, w firmach o profilu informatycznym oraz w ośrodkach badawczych. Studiujący na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn uzyskuje podstawową wiedzę inżynierską w zakresie modelowania i projektowania urządzeń, konstrukcji i procesów przemysłowych. Kształcenie nastawione jest bardziej na zróżnicowanie i poszerzenie zakresu studiów niż wąską specjalizację. Absolwenci mają wszechstronne przygotowanie w dyscyplinach podstawowych nowoczesnej inżynierii mechanicznej takich jak: mechanika, teoria konstrukcji, termodynamika, mechanika płynów, techniki komputerowe,. W szczególności w dziedzinach związanych z: • modelowaniem i projektowaniem urządzeń i konstrukcji, • analizą zjawisk cieplno-przepływowych, • metodami i narzędziami symulacji komputerowych. Mają też szerokie przygotowanie w zakresie technik komputerowych (systemy operacyjne, języki programowania, metody numeryczne). Poznają również szeroki wachlarz nowoczesnych pakietów analizy i projektowania CAD/CAE.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES HES1_1 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Filozofia wobec problemów współczesności 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Problemy cywilizacji zachodu 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
PodstawoweObowiązkowe Algebra z geometrią 4 0 45 0 0 0 45 sylabus
   Analiza Matematyczna I 7 30 45 0 0 0 75 sylabus
   Fizyka Inżynierska I 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Grafika Inżynierska 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Informatyka I 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Materiały I 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika I 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Ochrona Środowiska 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=28
WFWF Wychowanie fizyczne I 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES HES1_2 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy Gospodarki Rynkowej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedsiębiorczość w praktyce 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
PodstawoweObowiązkowe Analiza matematyczna II 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Elektrotechnika I 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Informatyka II 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Mechanika II 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Termodynamika I 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Wytrzymałość Konstrukcji I 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Zapis Konstrukcji – CAD I 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=28
WFWF Wychowanie fizyczne II 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Drgania 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Metody matematyczne mechaniki I 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Podstawy metod komputerowych w obliczeniach inżynierskich 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Techniki wytwarzania I 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Termodynamika II M 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Wytrzymałość Konstrukcji II 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Zapis Konstrukcji – CAD2 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=14
PodstawoweObowiązkowe Analiza matematyczna III 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Mechanika Płynów I 5 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Podstawy automatyki i sterowania I 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Podstawy Konstrukcji Maszyn I 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=16
WFWF Wychowanie fizyczne III 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język obcyJęzyk obcy Język obcy 12 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Mechanika Płynów II 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Mechanika Płynów III 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Metoda Elementów Skończonych I 4 30 0 0 0 0 45 sylabus
   Metody Numeryczne 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Miernictwo i techniki eksperymentu 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy automatyki i sterowania II. 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Techniki wytwarzania II 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Wytrzymałość Konstrukcji III 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Zapis Konstrukcji – CAD3 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Zintegrowane Systemy CAD/CAM/CAE 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
∑=21
PodstawoweObowiązkowe Elektronika I 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy Konstrukcji Maszyn II 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=5
WFWF Wychowanie fizyczne IV 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Komputerowe Wspomaganie Projektowania Inżynierskiego
(Rozwiń)
Komputerowe Wspomaganie Projektowania InżynierskiegoSpecjalnościowe Przedmiot obieralny S5 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy Projektowania Jachtów Żaglowych 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Sieci komputerowe 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
∑=2
Specjalność: Mechanika Stosowana
(Rozwiń)
Mechanika StosowanaSpecjalnosciowe Przedmiot obieralny S5 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Sieci komputerowe 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Wprowadzenie do biomechaniki 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=2
Język obcyJęzyk obcy Język obcy 34 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Materiały Inżynierskie 2 45 0 0 0 0 0 sylabus
   Metody Matematyczne Mechaniki II 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Niezawodność i Bezpieczeństwo 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy Konstrukcji Maszyn III 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy Konstrukcji Maszyn IV 3 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Podstawy Konstrukcji Maszyn V 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Technologia Maszyn 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Teoria Maszyn Cieplnych 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Wybrane zastosowania systemów CAD/CAM/CAE 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Wymiana Ciepła I 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=24
WFWF Wychowanie fizyczne V 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Komputerowe Wspomaganie Projektowania Inżynierskiego
(Rozwiń)
Komputerowe Wspomaganie Projektowania InżynierskiegoSpecjalnościowe Przedmioty obieralne S6 7 7 0 0 0 0 105 sylabus
   Aerodynamika I 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Aerodynamika Pojazdów 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Konstrukcja i Integracja Płatowca 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Zespoły Napędowe I 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
∑=7
Specjalność: Mechanika Stosowana
(Rozwiń)
Mechanika StosowanaSpecjalnosciowe Przedmioty obieralne S6 7 4 45 0 0 0 105 sylabus
   Aerodynamika I 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Aerodynamika Pojazdów 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
∑=7
Język obcyJęzyk obcy Język obcy 56 4 0 4 0 0 0 0 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Informatyka III 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Metody Obliczeniowe Mechaniki Płynów 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Podstawy Konstrukcji Maszyn VI 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Teoria maszyn i mechanizmów I 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Praktyki Inżynierskie 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=10
PodstawoweObowiązkowe Fizyka I 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Praca przejściowa inżynierska 6 0 0 0 4 0 60 sylabus
∑=9
WFWF Wychowanie fizyczne VI 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Komputerowe Wspomaganie Projektowania Inżynierskiego
(Rozwiń)
Komputerowe Wspomaganie Projektowania InżynierskiegoSpecjalnościowe Przedmioty obieralne S7 6 45 45 0 0 0 90 sylabus
   Mechanika Kompozytowych Materiałów i Konstrukcji. 3 45 0 0 0 0 45 sylabus
∑=6
Specjalność: Mechanika Stosowana
(Rozwiń)
Mechanika StosowanaSpecjalnosciowe Przedmioty obieralne S7 6 45 45 0 0 0 90 sylabus
   Mechanika Kompozytowych Materiałów i Konstrukcji 3 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Teoria Sprężystości 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=6
HESHES HES1_3 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy prawne działalności przedsiębiorstwa 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Prawo gospodarcze 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
KierunkoweObowiązkowe Fizyka II 3 30 0 0 0 0 0 sylabus
   Metoda Elementów Skończonych II 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
∑=5
PodstawoweObowiązkowe Przygotowanie pracy dyplomowej inżynierskiej 15 0 0 0 10 0 10 sylabus
   Seminarium dyplomowe inżynierskie 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
∑=17
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=