Program Wydział Rok akademicki Stopień
Mechanika i Budowa Maszyn Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych 2017/2018 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Mechanika i Budowa Maszyn Dr hab. inż. Michał Hać, prof. PW

Cele:

Celem programu kształcenia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn jest dostarczenie absolwentom obszernej wiedzy z przedmiotów podstawowych oraz dobrze podbudowanej teoretycznie wiedzy z zakresu budowy maszyn i pojazdów. Celem programu jest również wyrobienie w nich interdyscyplinarnego, systemowego podejścia do rozwiązywania problemów technicznych, umiejętności posługiwania się nowoczesnymi narzędziami komputerowo wspomaganego procesu projektowania, wytwarzania, eksploatacji i recyklingu. Program kształcenia na kierunku MiBM Wydziału SiMR, ukierunkowany na przemysł szeroko pojętych pojazdów i maszyn roboczych, uwzględnia w szerokim zakresie zagadnienia Mechaniki płynów, Termodynamiki i Mechaniki. Znaczna cześć programu kształcenia odnosi się do układów napędowych maszyn i pojazdów opartych o napędy mechaniczne, elektryczne, hydrauliczne i pneumatyczne. Nie mniej istotna część programu kształcenia odnosi się do projektowania elementów konstrukcji nośnych maszyn i pojazdów. Opiera się ona o teoretyczne podstawy analizy naprężeń, znajdując uzupełnienie w systemach do numerycznej analizy układów mechanicznych. W programie kształcenia duża część efektów dotyczy procesu wytwarzania, bez którego znajomości trudno jest poprawnie zaprojektować elementy układów napędowych i konstrukcji nośnych maszyn i pojazdów. Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn jest tradycyjnym kierunkiem kształcenia inżynierów mechaników na Wydziale SiMR. System kształcenia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy inżynierskiej w zakresie ogólnej budowy maszyn, jak również wiedzy specjalistycznej, dotyczącej projektowania, wytwarzania, bezpieczeństwa, sterowania i eksploatacji szerokiej gamy obiektów wydziału, tj. pojazdów (samochodów, ciągników, pojazdów szynowych, pojazdów specjalnych) i maszyn roboczych (budowlanych, drogowych, dźwignic, przenośników i innych). Studenci studiów I stopnia mają do wyboru następujące specjalności: • pojazdy • maszyny robocze • wspomaganie komputerowe prac inżynierskich • automatyzacja maszyn i systemów transportowych • silniki spalinowe • wibroakustyka • napędy hybrydowe • nadwozia pojazdów

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Podstawy zapisu konstrukcji z elementami geometrii wykreślnej 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Warsztaty 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
∑=5
OgólneHES Historia techniki 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Własność intelektualna / BHP 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
 Ochrona środowiska Ochrona środowiska 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=4
PodstawoweChemia Chemia 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Fizyka i mechanika Fizyka I 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Informatyka Techniki komputerowe 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
 Matematyka Algebra 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Analiza I 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Geometria wykreślna 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
 Materiały konstrukcyjne Materiały konstrukcyjne 3 45 0 0 0 0 45 sylabus
∑=23
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Podstawy modelowania geometrycznego 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Projektowanie podstaw zapisu konstrukcji 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Technologia 3 45 0 0 0 0 45 sylabus
∑=7
OgólneWychowanie Fizyczne Wychowanie Fizyczne 1 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
PodstawoweElektrotechnika i elektronika Elektrotechnika i elektronika I 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
 Fizyka i mechanika Fizyka II 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika ogólna I 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
 Informatyka Techniki komputerowe - pracownia 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
 Matematyka Analiza II 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Równania różniczkowe 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
 Materiały konstrukcyjne Laboratorium materiałów konstrukcyjnych 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
∑=23
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Laboratorium technologii 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Metrologia i zamienność 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Modelowanie i programowanie obiektowe 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Podstawy automatyki i teorii maszyn 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Zaawansowane modelowanie geometryczne 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
∑=11
OgólneJęzyki Obce Język obcy 1 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
 Wychowanie Fizyczne Wychowanie Fizyczne 2 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=4
PodstawoweElektrotechnika i elektronika Elektrotechnika i elektronika II 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
 Fizyka i mechanika Mechanika ogólna II 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Mechanika płynów 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
 Wytrzymałość materiałów Wytrzymałość materiałów I 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
∑=15
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Drgania mechaniczne 4 30 15 15 0 0 60 sylabus
   Laboratorium metrologii i zamienności 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Laboratorium podstaw automatyki i teorii maszyn 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Laboratorium podstaw konstrukcji maszyn 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Podstawy konstrukcji maszyn 4 4 0 0 0 0 60 sylabus
   Projektowanie podstaw konstrukcji maszyn I 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Technologia budowy maszyn 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=17
OgólneJęzyki Obce Język obcy 2 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
 Wychowanie Fizyczne Wychowanie fizyczne 3 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=4
PodstawoweFizyka i mechanika Laboratorium mechaniki płynów 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
 Termodynamika Termodynamika 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
 Wytrzymałość materiałów Wytrzymałość materiałów II 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
∑=9
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Maszyny robocze 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Metoda elementów skończonych 3 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Napędy elektryczne 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Napędy mechaniczne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy napędów hydraulicznych i pneumatycznych 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Pojazdy 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Projektowanie podstaw konstrukcji maszyn II 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Projektowanie technologii budowy maszyn 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Rozwiązywanie kompleksowych problemów 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Silniki spalinowe 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=24
OgólneJęzyki Obce Język obcy 3 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
∑=4
PodstawoweTermodynamika Laboratorium termodynamiki 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
 Wytrzymałość materiałów Laboratorium wytrzymałości materiałów 1 0 0 15 0 0 10 sylabus
∑=2
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Automatyzacja maszyn roboczych
(Rozwiń)
Automatyzacja maszyn roboczychSpecjalnościowe Automatyzacja maszyn roboczych 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Elementy robotyki 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Maszyny budowlane 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=12
Specjalność: Konstrukcje cienkościenne
(Rozwiń)
Konstrukcje cienkościenneSpecjalnościowe Analiza sztywnościowo-wytrzymałościowa konstrukcji cienkościennych 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Mechanika elementów laminowanych 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Podstawy projektowania konstrukcji cienkościennych 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=12
Specjalność: Maszyny robocze
(Rozwiń)
Maszyny roboczeSpecjalnościowe Dźwignice 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Konstrukcje nośne 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Maszyny budowlane 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=12
Specjalność: Nadwozia pojazdów
(Rozwiń)
Nadwozia pojazdówSpecjalnościowe Badania pojazdów 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Budowa nadwozi 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Systemy komputerowe w konstrukcji nadwozi 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=12
Specjalność: Napędy hybrydowe
(Rozwiń)
Napędy hybrydoweSpecjalnościowe Modelowanie napędów elektromechanicznych 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Podstawy elektromechanicznych napędów hybrydowych 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Teoria ruchu pojazdów elektrycznych 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=12
Specjalność: Pojazdy
(Rozwiń)
PojazdySpecjalnościowe Obliczenia wytrzymałościowe MES w konstrukcji pojazdów 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Przedmiot obieralny 1 dla specjalności 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Układy napędowe pojazdów 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=12
Specjalność: Silniki spalinowe
(Rozwiń)
Silniki spalinoweSpecjalnościowe Niskoemisyjne silniki spalinowe 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Projektowanie silników spalionowych 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Układy napędowe pojazdów 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=12
Specjalność: Wibroakustyka
(Rozwiń)
WibroakustykaSpecjalnościowe Cyfrowa analiza sygnałów 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Diagnostyka wibroakustyki i monitoring 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Podstawy wibroakustyki maszyn 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=12
Specjalność: Wspomaganie komputerowe prac inżynierskich
(Rozwiń)
Wspomaganie komputerowe prac inżynierskichSpecjalnościowe Analiza sztywnościowo-wytrzymałościowa konstrukcji nośnych 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Integracja projektowania i wytwarzania wspomagane komputerowo 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Komputerowo wspomagane wytwarzanie 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=12
KierunkoweObowiązkowe Jakość w budowie maszyn 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy diagnostyki 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Pomiary wielkości dynamicznych 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Praca przejściowa 4 0 0 0 5 0 75 sylabus
   Projektowanie napędów mechanicznych 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Układy hydrauliczne i pneumatyczne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy eksploatacji i niezawodności 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Praktyka zawodowa 4 0 0 0 0 0 160 sylabus
∑=16
PodstawoweFizyka i mechanika Fizyka III 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Automatyzacja maszyn roboczych
(Rozwiń)
Automatyzacja maszyn roboczychSpecjalnościowe Cyfrowe zasoby informatyzacji technicznej 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot obieralny dla specjalności 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Systemy monitorowania maszyn roboczych 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=8
Specjalność: Konstrukcje cienkościenne
(Rozwiń)
Konstrukcje cienkościenneSpecjalnościowe Modelowanie geometryczne konstrukcji cienkościennych 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Numeryczne analizy struktur warstwowych 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Ocena wytężenia wybranych elementów konstrukcji cienkościennych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=8
Specjalność: Maszyny robocze
(Rozwiń)
Maszyny roboczeSpecjalnościowe Automatyzacja Maszyn roboczych I 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot obieralny dla specjalności 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Układy napędowe maszyn roboczych 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=8
Specjalność: Nadwozia pojazdów
(Rozwiń)
Nadwozia pojazdówSpecjalnościowe Modelowanie numeryczne nadwozi pojazdów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Nadwozia pojazdów małoseryjnych 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Struktury energochłonne w pojazdach 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=8
Specjalność: Napędy hybrydowe
(Rozwiń)
Napędy hybrydoweSpecjalnościowe Akumulacja energii w napędach wieloźródłowych maszyn i pojazdów 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Dynamika pojazdów 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot obieralny dla specjalności 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=8
Specjalność: Pojazdy
(Rozwiń)
PojazdySpecjalnościowe Podwozia samochodów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot obieralny 1 dla specjalności 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot obieralny 2 dla specjalności 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=8
Specjalność: Silniki spalinowe
(Rozwiń)
Silniki spalinoweSpecjalnościowe Podwozia samochodów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot obieralny 1 dla specjalności 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot obieralny 2 dla specjalności 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=8
Specjalność: Wibroakustyka
(Rozwiń)
WibroakustykaSpecjalnościowe Aktywne metody minimalizacji drgań i hałasu 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Minimalizacja drgań i hałasu maszyn 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Prawne uwarunkowania ochrony przez drganiami i hałasem 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=8
Specjalność: Wspomaganie komputerowe prac inżynierskich
(Rozwiń)
Wspomaganie komputerowe prac inżynierskichSpecjalnościowe Przedmiot obieralny 1 dla specjalności 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot obieralny 2 dla specjalności 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zaawansowane metody programowania w zastosowaniach inżynierskich 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=8
KierunkoweObowiązkowe Podstawy logistyki 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Praca dyplomowa 15 0 0 0 10 0 150 sylabus
   Seminarium dyplomowe 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
   PLM – Podejście bazodanowe 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=18
OgólneHES Ekonomia 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot ekonomiczno-humanistyczny 3 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=4
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=