Program Wydział Rok akademicki Stopień
Ekonomia Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku 2017/2018 lic
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Ekonomia dr Barbara Felic

Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Przedmioty kierunkoweObieralne Przedmioty do wyboru wspólne dla kierunku 2 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Komunikacja w działlności gospodarczej 2 30 0 0 0 0 0 sylabus
   Negocjacje w biznesie 2 30 0 0 0 0 0 sylabus
 Obowiązkowe Podstawy organizacji i zarządzanie 2 30 0 0 0 0 0 sylabus
   Wprowadzenie do mikroekonomii 6 30 30 0 0 0 0 sylabus
∑=10
Przedmioty kształcenia ogólnegoJęzyki obce Język obcy 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Język angielski 4 0 30 0 0 0 0 sylabus
   Język niemiecki 4 0 30 0 0 0 0 sylabus
 Obieralne Przedmioty humanistyczno-społeczne do wyboru 2 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Podstawy socjologii 2 30 0 0 0 0 0 sylabus
   Polska Myśl Demograficzna 2 30 0 0 0 0 0 sylabus
 Obowiązkowe Encyklopedia prawa 3 30 0 0 0 0 0 sylabus
   Matematyka 5 30 30 0 0 0 0 sylabus
   Ochrona własności intelektualnej 1 15 0 0 0 0 0 sylabus
   Podstawy filozofii i metodologia nauk 2 30 0 0 0 0 0 sylabus
   Technologia informacyjna 3 0 30 0 0 0 0 sylabus
∑=20
Zajęcia informacyjneObowiązkowe Przysposobienie biblioteczne 0 0 0 0 0 0 2 sylabus
   Zasady BHP i ochrona przeciwpożarowa 0 0 0 0 0 0 4 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Praktyki zawodoweObowiązkowe Praktyka zawodowa 8 0 0 0 0 0 0 sylabus
Przedmioty kierunkoweObowiązkowe Mikroekonomia 6 30 30 0 0 0 0 sylabus
∑=6
Przedmioty kształcenia ogólnegoJęzyki obce Język obcy 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Język angielski 4 0 30 0 0 0 0 sylabus
   Język niemiecki 4 0 30 0 0 0 0 sylabus
 Obieralne Przedmioty humanistyczno-społeczne do wyboru 2 30 0 0 0 0 0 sylabus
   Logika 2 30 0 0 0 0 0 sylabus
   Współczesna antropologia filozoficzna 2 30 0 0 0 0 0 sylabus
 Obowiązkowe Matematyka w ekonomii 5 15 30 0 0 0 0 sylabus
   Prawo cywilne 3 30 0 0 0 0 0 sylabus
   Zarządzanie środowiskiem i ekologia 2 15 0 0 0 0 0 sylabus
 Wychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 0 sylabus
∑=16
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Przedmioty kierunkoweObowiązkowe Finanse publiczne 3 30 15 0 0 0 0 sylabus
   Gospodarka regionalna i lokalna 3 15 15 0 0 0 0 sylabus
   Podstawy makroekonomii 6 30 30 0 0 0 0 sylabus
   Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 3 15 15 0 0 0 0 sylabus
   Rachunkowość 5 30 30 0 0 0 0 sylabus
   Statystyka i badania rynku 4 15 30 0 0 0 0 sylabus
∑=24
Przedmioty kształcenia ogólnegoJęzyki obce Język obcy 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Język angielski 4 0 30 0 0 0 0 sylabus
   Język niemiecki 4 0 30 0 0 0 0 sylabus
 Obieralne Przedmioty humanistyczno-społeczne do wyboru 2 30 0 0 0 0 0 sylabus
   Kryzys i zmiana społeczna w myśli europejskiej 2 30 0 0 0 0 0 sylabus
   Twórcze rozwiązywanie konfliktów 2 30 0 0 0 0 0 sylabus
 Wychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 0 sylabus
∑=6
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Praktyki zawodoweObowiązkowe Praktyka zawodowa 8 0 0 0 0 0 0 sylabus
Przedmioty kierunkoweObieralne Przedmioty do wyboru wspólne dla kierunku 2 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Demografia 2 30 0 0 0 0 0 sylabus
   Krajowy i unijny rynek pracy 2 30 0 0 0 0 0 sylabus
 Obowiązkowe Analiza ekonomiczna 3 15 15 0 0 0 0 sylabus
   Ekonometria i jej zastosowania 3 30 15 0 0 0 0 sylabus
   Podstawy marketingu gospodarczego 2 30 0 0 0 0 0 sylabus
   Polityka gospodarcza 3 15 15 0 0 0 0 sylabus
∑=13
Przedmioty kształcenia ogólnegoWychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 0 sylabus
Specjalnościowe Ekonomia menedżerskaObieralne Przedmioty specjalnościowe do wyboru 3 30 0 0 0 0 0 sylabus
   Strategiczna analiza otoczenia przedsiębiorstwa 3 30 0 0 0 0 0 sylabus
   Teoria i praktyka przedsiębiorczości 3 30 0 0 0 0 0 sylabus
 Obowiązkowe Analiza rynku i konsumenta 2 15 15 0 0 0 0 sylabus
   Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym 4 30 15 0 0 0 0 sylabus
∑=9
Specjalnościowe Finanse i RachunkowośćObieralne Przedmioty specjalnościowe do wyboru 2 30 0 0 0 0 0 sylabus
   Etyka w finansach 2 30 0 0 0 0 0 sylabus
   Społeczna odpowiedzilność biznesu 2 30 0 0 0 0 0 sylabus
 Obowiązkowe Bankowa obsługa przedsiębiorstw 2 15 15 0 0 0 0 sylabus
   Rachunkowość finansowa 3 15 15 0 0 0 0 sylabus
   Ubezpieczenia w gospodarce 2 15 0 0 0 0 0 sylabus
∑=9
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Przedmioty kierunkoweObowiązkowe Metody oceny projektów gospodarczych 5 30 15 0 0 0 0 sylabus
   Międzynarodowe stosunki gospodarcze 5 30 15 0 0 0 0 sylabus
   Polityka społeczna 3 30 0 0 0 0 0 sylabus
∑=13
Specjalnościowe Ekonomia menedżerskaObieralne Przedmioty specjalnościowe do wyboru 3 30 0 0 0 0 0 sylabus
   Ryzyko w działalności gospodarczej 3 30 0 0 0 0 0 sylabus
   Systemy motywowania 3 30 0 0 0 0 0 sylabus
 Obowiązkowe Ekonomia menedżerska 3 15 15 0 0 0 0 sylabus
   Innowacyjność w działalności przedsiębiorstwa 4 15 15 0 0 0 0 sylabus
   Strategie przedsiębiorstw 2 15 0 0 0 0 0 sylabus
   Teoria i polityka płac 2 15 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 3 0 30 0 0 0 0 sylabus
∑=14
Specjalnościowe Finanse i RachunkowośćObieralne Finanse samorządu terytorialnego 3 30 0 0 0 0 0 sylabus
   Przedmioty specjalnościowe do wyboru 3 30 0 0 0 0 0 sylabus
   Finanse UE 3 30 0 0 0 0 0 sylabus
 Obowiązkowe Analiza finansowa 4 15 15 0 0 0 0 sylabus
   Rachunek kosztów 4 15 15 0 0 0 0 sylabus
   Rynek pieniężno-kapiotałowy 3 30 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 3 0 30 0 0 0 0 sylabus
∑=20
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Przedmioty kierunkoweObowiązkowe Biznes plan 3 15 15 0 0 0 0 sylabus
   Ekonomia integracji europejskiej 4 30 15 0 0 0 0 sylabus
∑=7
Specjalnościowe Ekonomia menedżerskaObieralne Przedmioty specjalnościowe do wyboru 3 30 0 0 0 0 0 sylabus
   Formy ugrupowań integracyjnych 3 30 0 0 0 0 0 sylabus
   Przedsiębiorstwo na rynku Unii Europejskiej 3 30 0 0 0 0 0 sylabus
 Obowiązkowe Finanse przedsiębiorstw 4 15 30 0 0 0 0 sylabus
   Internacjonalizacja przedsiębiorstwa 3 15 15 0 0 0 0 sylabus
   Praca dyplomowa 10 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 3 0 30 0 0 0 0 sylabus
∑=23
Specjalnościowe Finanse i RachunkowośćObieralne Przedmioty specjalnościowe do wyboru 3 30 0 0 0 0 0 sylabus
   Rachunkowość MSP 3 30 0 0 0 0 0 sylabus
   Rachunkowość podatkowa 3 30 0 0 0 0 0 sylabus
 Obowiązkowe Finanse grup kapitałowych 3 15 15 0 0 0 0 sylabus
   Finanse przedsiębiorstw 4 15 30 0 0 0 0 sylabus
   Praca dyplomowa 10 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 3 0 30 0 0 0 0 sylabus
∑=23
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=