Program Wydział Rok akademicki Stopień
Systemy Mechatroniczne w Rolnictwie Precyzyjnym Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych 2016/2017 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Systemy Mechatroniczne w Rolnictwie Precyzyjnym dr hab. inż Jędrzej Mączak, prof PW

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Analiza sygnałów 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Mikroprocesorowe układy sterujące 3 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Projektowanie 3D 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Sensory i aktuatory 2 15 0 15 0 0 0 sylabus
   Systemy czasu rzeczywistego - projekt 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
∑=11
PodstawoweFizyka i mechanika Fizyka I 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Matematyka Matematyka 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
∑=8
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Eksploatacja systemów rolnictwa precyzyjnego Specjalnościowe Metodyka automatyzacji maszyn roboczych 2 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Systemy monitorowania maszyn roboczych 2 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Systemy wizyjne pojazdów autonomicznych 2 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=6
KierunkoweObowiązkowe Pojazdy i maszyny rolnicze 3 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Systemy informacji przestrzennej w rolnictwie precyzyjnym 3 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=6
OgólneJęzyki obce Język obcy 2 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=2
PodstawoweFizyka i mechanika Fizyka II 2 0 0 0 0 0 0 sylabus
 Matematyka Matematyka II 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=6
Projektowanie systemów rolnictwa precyzyjnegoSpecjalnościowe Budowa robotów mobilnych 2 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Projektowanie układów hydraulicznych 2 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Układy napędowe w maszynach roboczych 2 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=6
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Praca dyplomowa 20 0 0 0 18 0 270 sylabus
   Seminarium dyplomowe 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=22
OgólneJęzyki obce Język obcy 2 0 0 0 0 0 0 sylabus
 Przedmioty HES Ochrona własności intelektualnej 1 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Podstawy prawa pracy 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot ekonomiczno-humanistyczny 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Wychowanie Fizyczne Wychowanie Fizyczne 1 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=8
Suma semestr: ∑=