Program Wydział Rok akademicki Stopień
Mechanika i Budowa Maszyn Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych 2015/2016 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Niestacjonarne Mechanika i Budowa Maszyn prof. dr hab. inż. Hieronim Jakubczak

Cele:

Celem programu kształcenia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn jest dostarczenie absolwentom obszernej wiedzy z przedmiotów podstawowych oraz dobrze podbudowanej teoretycznie wiedzy z zakresu budowy maszyn i pojazdów. Celem programu jest również wyrobienie w nich interdyscyplinarnego, systemowego podejścia do rozwiązywania problemów technicznych, umiejętności posługiwania się nowoczesnymi narzędziami komputerowo wspomaganego procesu projektowania, wytwarzania, eksploatacji i recyklingu. Program kształcenia na kierunku MiBM Wydziału SiMR, ukierunkowany na przemysł szeroko pojętych pojazdów i maszyn roboczych, uwzględnia w szerokim zakresie zagadnienia Mechaniki płynów, Termodynamiki i Mechaniki. Znaczna cześć programu kształcenia odnosi się do układów napędowych maszyn i pojazdów opartych o napędy mechaniczne, elektryczne, hydrauliczne i pneumatyczne. Nie mniej istotna część programu kształcenia odnosi się do projektowania elementów konstrukcji nośnych maszyn i pojazdów. Opiera się ona o teoretyczne podstawy analizy naprężeń, znajdując uzupełnienie w systemach do numerycznej analizy układów mechanicznych. W programie kształcenia duża część efektów dotyczy procesu wytwarzania, bez którego znajomości trudno jest poprawnie zaprojektować elementy układów napędowych i konstrukcji nośnych maszyn i pojazdów. Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn jest tradycyjnym kierunkiem kształcenia inżynierów mechaników na Wydziale SiMR. System kształcenia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy inżynierskiej w zakresie ogólnej budowy maszyn, jak również wiedzy specjalistycznej, dotyczącej projektowania, wytwarzania, bezpieczeństwa, sterowania i eksploatacji szerokiej gamy obiektów wydziału, tj. pojazdów (samochodów, ciągników, pojazdów szynowych, pojazdów specjalnych) i maszyn roboczych (budowlanych, drogowych, dźwignic, przenośników i innych). Studenci studiów I stopnia mają do wyboru następujące specjalności: • pojazdy • maszyny robocze • wspomaganie komputerowe prac inżynierskich • automatyzacja maszyn i systemów transportowych • silniki spalinowe • wibroakustyka • napędy hybrydowe • nadwozia pojazdów

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESObowiązkowe Historia techniki 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Własność intelektualna / BHP 1 15 0 0 0 0 10 sylabus
∑=2
PodstawoweObowiązkowe Algebra 4 30 15 0 0 0 30 sylabus
   Analiza I 5 30 30 0 0 0 40 sylabus
   Chemia 2 15 0 0 0 0 10 sylabus
   Fizyka I 2 30 0 0 0 0 20 sylabus
   Geometria wykreślna 2 15 0 0 15 0 20 sylabus
   Materiały konstrukcyjne 3 30 0 0 0 0 20 sylabus
   Ochrona środowiska 2 15 0 0 0 0 10 sylabus
   Podstawy zapisu konstrukcji 2 30 0 0 0 0 20 sylabus
   Techniki komputerowe 5 30 0 30 0 0 40 sylabus
   Warsztaty 1 0 0 15 0 0 10 sylabus
∑=28
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język obcyJęzyk obcy Język obcy 4 0 30 0 0 0 20 sylabus
PodstawoweObowiązkowe Analiza II 5 30 15 0 0 0 30 sylabus
   Elektrotechnika i elektronika I 4 30 0 15 0 0 30 sylabus
   Fizyka II 2 15 0 0 0 0 10 sylabus
   Laboratorium materiałów konstrukcyjnych 1 0 0 15 0 0 10 sylabus
   Mechanika ogólna I 5 30 30 0 0 0 40 sylabus
   Podstawy modelowania geometrycznego 2 0 0 30 0 0 20 sylabus
   Projektowanie podstaw zapisu konstrukcji 2 0 0 0 30 0 20 sylabus
   Równania różniczkowe 5 30 15 0 0 0 30 sylabus
   Technologia 3 30 0 0 0 0 20 sylabus
∑=29
Wychowanie fizyczneWychowanie fizyczne Techniki komputerowe - pracownia 1 0 0 15 0 0 10 sylabus
∑=1
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język obcyJęzyk obcy Język obcy 4 0 30 0 0 0 20 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Laboratorium technologii 1 0 0 15 0 0 10 sylabus
   Mechanika płynów 3 15 15 0 0 0 20 sylabus
∑=4
PodstawoweObowiązkowe Elektrotechnika i elektronika II 2 15 0 15 0 0 20 sylabus
   Mechanika ogólna II 5 30 30 0 0 0 40 sylabus
   Metrologia i zamienność 2 15 15 0 0 0 20 sylabus
   Modelowanie i programowanie obiektowe 2 15 0 15 0 0 20 sylabus
   Podstawy automatyki i teorii maszyn 5 30 30 0 0 0 40 sylabus
   Wytrzymałość materiałów I 5 30 30 0 0 0 40 sylabus
   Zaawansowane modelowanie geometryczne 1 0 0 15 0 0 10 sylabus
∑=22
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język obcyJęzyk obcy Język obcy 4 0 30 0 0 0 20 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Laboratorium mechaniki płynów 1 0 0 15 0 0 10 sylabus
   Laboratorium metrologii i zamienności 1 0 0 15 0 0 10 sylabus
   Laboratorium podstaw automatyki i teorii maszyn 2 0 0 30 0 0 20 sylabus
   Laboratorium podstaw konstrukcji maszyn 2 0 0 30 0 0 20 sylabus
   Technologia budowy maszyn 2 15 0 0 0 0 10 sylabus
   Termodynamika 3 15 15 0 0 0 20 sylabus
   Wytrzymałość materiałów II 5 30 30 0 0 0 40 sylabus
∑=16
PodstawoweObowiązkowe Drgania mechaniczne 4 15 15 15 0 0 30 sylabus
   Podstawy konstrukcji maszyn 4 45 0 0 0 0 30 sylabus
   Projektowanie podstaw konstrukcji maszyn I 2 0 0 0 30 0 20 sylabus
∑=10
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język obcyJęzyk obcy Język obcy 4 0 30 0 0 0 20 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Laboratorium drgań mechanicznych 1 0 0 15 0 0 10 sylabus
   Laboratorium termodynamiki 1 0 0 15 0 0 10 sylabus
   Laboratorium wytrzymałości materiałów 1 0 0 15 0 0 10 sylabus
   Maszyny robocze 3 15 0 15 0 0 20 sylabus
   Metoda elementów skończonych 3 15 0 15 0 0 20 sylabus
   Napędy elektryczne 2 15 0 15 0 0 20 sylabus
   Napędy mechaniczne 2 30 0 0 0 0 20 sylabus
   Podstawy napędów hydraulicznych i pneumatycznech 3 15 0 15 0 0 20 sylabus
   Projektowanie podstaw konstrukcji maszyn II 2 0 0 0 30 0 20 sylabus
   Projektowanie technologii budowy maszyn 1 0 0 0 15 0 10 sylabus
   Rozwiązywanie kompleksowych problemów 2 15 0 15 0 0 20 sylabus
   Silniki spalinowe 3 15 0 15 0 0 20 sylabus
∑=24
PodstawoweObowiązkowe Pojazdy 3 15 0 15 0 0 20 sylabus
∑=3
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Automatyzacja maszyn roboczych
(Rozwiń)
Automatyzacja maszyn roboczychSpecjalnościowe Automatyzacja maszyn roboczych 4 30 0 15 0 0 30 sylabus
   Elementy robotyki 4 30 0 15 0 0 30 sylabus
   Maszyny budowlane 4 30 0 15 0 0 30 sylabus
∑=12
Specjalność: Konstrukcje cienkościenne
(Rozwiń)
Konstrukcje cienkościenneSpecjalnościowe Analiza sztywnościowo-wytrzymałościowa konstrukcji cienkościennych 4 30 0 0 0 0 20 sylabus
   Mechanika elementów laminowanych 4 30 0 0 0 0 20 sylabus
   Podstawy projektowania konstrukcji cienkościennych 4 30 0 0 0 0 20 sylabus
∑=12
Specjalność: Maszyny robocze
(Rozwiń)
Maszyny roboczeSpecjalnościowe Dźwignice 4 30 0 15 0 0 30 sylabus
   Konstrukcje nośne 4 30 0 15 0 0 30 sylabus
   Maszyny budowlane 4 30 0 15 0 0 30 sylabus
∑=12
Specjalność: Nadwozia pojazdów
(Rozwiń)
Nadwozia pojazdówSpecjalnościowe Badania pojazdów 4 30 0 15 0 0 30 sylabus
   Budowa nadwozi 4 30 0 15 0 0 30 sylabus
   Systemy komputerowe w konstrukcji nadwozi 4 30 0 15 0 0 30 sylabus
∑=12
Specjalność: Napędy hybrydowe
(Rozwiń)
Napędy hybrydoweSpecjalnościowe Modelowanie napędów elektromechanicznych 4 30 0 15 0 0 30 sylabus
   Podstawy elektromechanicznych napędów hybrydowych 4 30 0 15 0 0 30 sylabus
   Teoria ruchu pojazdów elektrycznych 4 30 0 15 0 0 30 sylabus
∑=12
Specjalność: Pojazdy
(Rozwiń)
PojazdySpecjalnościowe Niskoemisyjne silniki spalinowe 4 30 0 15 0 0 30 sylabus
   Teoria ruchu pojazdów szynowych 4 30 0 15 0 0 30 sylabus
   Układy napędowe pojazdów 4 30 0 15 0 0 30 sylabus
∑=12
Specjalność: Silniki spalinowe
(Rozwiń)
Silniki spalinoweSpecjalnościowe Niskoemisyjne silniki spalinowe 4 30 0 15 0 0 30 sylabus
   Projektowanie silników spalionowych 4 30 0 15 0 0 30 sylabus
   Układy napędowe pojazdów 4 30 0 15 0 0 30 sylabus
∑=12
Specjalność: Wibroakustyka
(Rozwiń)
WibroakustykaSpecjalnościowe Cyfrowa analiza sygnałów 4 30 0 15 0 0 30 sylabus
   Diagnostyka wibroakustyki i monitoring 4 30 0 15 0 0 30 sylabus
   Podstawy wibroakustyki maszyn 4 30 0 15 0 0 30 sylabus
∑=12
Specjalność: Wspomaganie komputerowe prac inżynierskich
(Rozwiń)
Wspomaganie komputerowe prac inżynierskichSpecjalnościowe Analiza sztywnościowo-wytrzymałościowa konstrukcji nośnych 4 30 0 15 0 0 30 sylabus
   Integracja projektowania i wytwarzania 4 30 0 15 0 0 30 sylabus
   Komputerowo wspomagane wytwarzanie 4 30 0 15 0 0 30 sylabus
∑=12
KierunkoweObowiązkowe Jakość w budowie maszyn 2 15 0 0 0 0 10 sylabus
   Podstawy eksploatacji i niezawodności 2 15 0 0 0 0 10 sylabus
   Pomiary wielkości dynamicznych 4 30 0 30 0 0 40 sylabus
   Praca przejściowa 4 45 0 0 0 0 30 sylabus
   Praktyka zawodowa 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Projektowanie napędów mechanicznych 2 0 0 0 30 0 20 sylabus
   Układy hydrauliczne i pneumatyczne 2 15 0 0 0 0 10 sylabus
∑=20
PodstawoweObowiązkowe Fizyka III 2 15 0 0 0 0 10 sylabus
   Podstawy diagnostyki 2 15 0 15 0 0 20 sylabus
∑=4
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Automatyzacja maszyn roboczych
(Rozwiń)
Automatyzacja maszyn roboczychObieralne Dźwigi osobowe 2 30 0 0 0 0 20 sylabus
   Systemy transportu wewnętrznego 2 30 0 0 0 0 20 sylabus
   Układy napędowe maszyn roboczych 2 30 0 0 0 0 20 sylabus
 Specjalnościowe Cyfrowe zasoby informatyzacji technicznej 3 30 0 0 0 0 20 sylabus
   Systemy monitorowania maszyn roboczych 3 30 0 0 0 0 20 sylabus
∑=12
Specjalność: Konstrukcje cienkościenne
(Rozwiń)
Konstrukcje cienkościenneSpecjalnościowe Modelowanie geometryczne konstrukcji cienkościennych 3 30 0 0 0 0 20 sylabus
   Numeryczne analizy struktur warstwowych 3 30 0 0 0 0 20 sylabus
   Ocena wytężenia wybranych elementów konstrukcji cienkościennych 2 30 0 0 0 0 20 sylabus
∑=8
Specjalność: Maszyny robocze
(Rozwiń)
Maszyny roboczeObieralne Bezpieczeństwo eksploatacji maszyn roboczych 2 30 0 0 0 0 20 sylabus
   Dźwigi osobowe 2 30 0 0 0 0 20 sylabus
   Modelowanie układów maszyn roboczych 2 30 0 0 0 0 20 sylabus
   Systemy magazynowania 3 30 0 0 0 0 20 sylabus
   Systemy transportu wewnętrznego 2 30 0 0 0 0 20 sylabus
   Urabianie gruntów i skał 2 30 0 0 0 0 20 sylabus
   Użytkowanie maszyn roboczych 3 30 0 0 0 0 20 sylabus
 Specjalnościowe Automatyzacja Maszyn roboczych 3 30 0 0 0 0 20 sylabus
   Układy napędowe maszyn roboczych 3 30 0 0 0 0 20 sylabus
∑=22
Specjalność: Nadwozia pojazdów
(Rozwiń)
Nadwozia pojazdówSpecjalnościowe Modelowanie numeryczne nadwozi pojazdów 2 30 0 0 0 0 20 sylabus
   Nadwozia pojazdów małoseryjnych 3 30 0 0 0 0 20 sylabus
   Struktury energochłonne w pojazdach 4 30 0 0 0 0 20 sylabus
∑=9
Specjalność: Napędy hybrydowe
(Rozwiń)
Napędy hybrydoweObieralne Automatyzacja maszyn roboczych 2 30 0 0 0 0 20 sylabus
   Elektortechnika samochodowa 2 30 0 0 0 0 20 sylabus
   Układy napędowe pojazdów 2 30 0 0 0 0 20 sylabus
 Specjalnościowe Akumulacja energii w napędach wieloźródłowych maszyn i pojazdów 3 30 0 0 0 0 20 sylabus
   Dynamika pojazdów 3 30 0 0 0 0 20 sylabus
∑=12
Specjalność: Pojazdy
(Rozwiń)
PojazdyObieralne Podwozia pojazdów szynowych 3 30 0 0 0 0 20 sylabus
   Rzeczoznawstwo samochodowe 3 30 0 0 0 0 20 sylabus
   Systemy komputerowe w konstrukcji pojazdów 3 30 0 0 0 0 20 sylabus
 Specjalnościowe Podwozia samochodów 2 30 0 0 0 0 20 sylabus
∑=11
Specjalność: Silniki spalinowe
(Rozwiń)
Silniki spalinoweObieralne Materiały eksploatacyjne w motoryzacji 2 30 0 0 0 0 20 sylabus
   Podwozia samochodów 2 30 0 0 0 0 20 sylabus
   Pokładowa diagnostyka pojazdów 2 30 0 0 0 0 20 sylabus
   Silniki spalinowe dużych mocy 2 30 0 0 0 0 20 sylabus
 Specjalnościowe Dynamika pojazdów 3 30 0 0 0 0 20 sylabus
   Układy zasilania i sterowania silników 3 30 0 0 0 0 20 sylabus
∑=14
Specjalność: Wibroakustyka
(Rozwiń)
WibroakustykaSpecjalnościowe Aktywne metody minimalizacji drgań i hałasu 2 30 0 0 0 0 20 sylabus
   Minimalizacja drgań i hałasu maszyn 3 30 0 0 0 0 20 sylabus
   Prawne uwarunkowania ochrony przez drganiami i hałasem 3 30 0 0 0 0 20 sylabus
∑=8
Specjalność: Wspomaganie komputerowe prac inżynierskich
(Rozwiń)
Wspomaganie komputerowe prac inżynierskichObieralne Dostosowanie systemów CAD do indywidualnych wymagań przedsiębiorstw 2 30 0 0 0 0 20 sylabus
   Modelowanie elementów z tworzyw sztucznych i kompozytów 3 30 0 0 0 0 20 sylabus
   Systemy CAD - modelowanie geometryczne 2 30 0 0 0 0 20 sylabus
   Systemy oparte na wiedzy w projektowaniu maszyn 3 30 0 0 0 0 20 sylabus
   Systemy recylkingu samochodów 2 30 0 0 0 0 20 sylabus
   Technologia tworzenia serwisów internetowych w zastosowaniach inżynierskich 3 30 0 0 0 0 20 sylabus
   Użytkowanie sieci komputerowych w praktyce inżynierskiej 3 30 0 0 0 0 20 sylabus
 Specjalnościowe Zaawansowane metody programowania w zastosowaniach inżynierskich 3 30 0 0 0 0 20 sylabus
∑=21
HESObowiązkowe Ekonomia 2 30 0 0 0 0 20 sylabus
   Przedsiębiorczość innowacyjna 2 30 0 0 0 0 20 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe PLM - pode 2 30 0 0 0 0 20 sylabus
   Podstawy logistyki 2 30 0 0 0 0 20 sylabus
   Praca dyplomowa 15 0 0 0 10 0 100 sylabus
   Seminarium dyplomowe 15 0 15 0 0 0 10 sylabus
∑=34
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=