Program Wydział Rok akademicki Stopień
Mechanika i Budowa Maszyn Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych 2015/2016 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Mechanika i Budowa Maszyn Prof. dr hab. inż. Hieronim Jakubczak

Cele:

Celem programu kształcenia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn jest dostarczenie absolwentom obszernej wiedzy z przedmiotów podstawowych oraz dobrze podbudowanej teoretycznie wiedzy z zakresu budowy maszyn i pojazdów. Celem programu jest również wyrobienie w nich interdyscyplinarnego, systemowego podejścia do rozwiązywania problemów technicznych, umiejętności posługiwania się nowoczesnymi narzędziami komputerowo wspomaganego procesu projektowania, wytwarzania, eksploatacji i recyklingu. Program kształcenia na kierunku MiBM Wydziału SiMR, ukierunkowany na przemysł szeroko pojętych pojazdów i maszyn roboczych, uwzględnia w szerokim zakresie zagadnienia Mechaniki płynów, Termodynamiki i Mechaniki. Znaczna cześć programu kształcenia odnosi się do układów napędowych maszyn i pojazdów opartych o napędy mechaniczne, elektryczne, hydrauliczne i pneumatyczne. Nie mniej istotna część programu kształcenia odnosi się do projektowania elementów konstrukcji nośnych maszyn i pojazdów. Opiera się ona o teoretyczne podstawy analizy naprężeń, znajdując uzupełnienie w systemach do numerycznej analizy układów mechanicznych. W programie kształcenia duża część efektów dotyczy procesu wytwarzania, bez którego znajomości trudno jest poprawnie zaprojektować elementy układów napędowych i konstrukcji nośnych maszyn i pojazdów. Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn jest tradycyjnym kierunkiem kształcenia inżynierów mechaników na Wydziale SiMR. System kształcenia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy inżynierskiej w zakresie ogólnej budowy maszyn, jak również wiedzy specjalistycznej, dotyczącej projektowania, wytwarzania, bezpieczeństwa, sterowania i eksploatacji szerokiej gamy obiektów wydziału, tj. pojazdów (samochodów, ciągników, pojazdów szynowych, pojazdów specjalnych) i maszyn roboczych (budowlanych, drogowych, dźwignic, przenośników i innych). Studenci studiów II stopnia mają do wyboru następujące specjalności: • pojazdy • maszyny robocze • wspomaganie komputerowe prac inżynierskich • podstawowe problemy budowy maszyn i pojazdów • automatyzacja maszyn i systemów transportowych • silniki spalinowe • dynamika maszyn • wibroakustyka • diagnostyka i bezpieczeństwo • napędy hybrydowe • nadwozia pojazdów

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Automatyka 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=2
PodstawoweObowiązkowe Analiza zespolona 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Diagnostyka maszyn 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Fizyka IV 4 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Mechanika III 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Metody numeryczne w mechanice 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Zintegrowane systemy wytwarzania 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=24
SpecjalnościoweSpecjalnościowe Degradacja konstrukcji nośnych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Komputerowo wspomagane wytwarzanie II 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Materiały konstrukcyjne o właściwościach hiperodkształcalnych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika elementów kompozytowych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Modelowanie i sterowanie maszyn roboczych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Napędy hybrydowe 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Projektowanie układów napędowych pojazdów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Nieliniowe zagadnienia MES 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Obliczenia wytrzymałościowe konstrukcji za pomocą pakietu ANSYS 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy CAE 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy napędów ekologicznych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Projektowanie konstrukcji cichobieżnych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Symulacja ruchu pojazdów i maszyn roboczych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zastosowanie materiałów inteligentnych w pojazdach 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=14
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Modelowanie i badania maszyn 6 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Podstawy robotyki 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Praca przejściowa 4 0 0 0 5 0 75 sylabus
   Teoria konstrukcji 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wybrane zagadnienia termodynamiki 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Zaawansowane materiały konstrukcyjne 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
∑=19
PodstawoweObowiązkowe Algorytmy genetyczne i sieci neuronowe 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Bezpieczeństwo systemów technicznych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Modelowanie komputerowe w praktyce inżynierskiej 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
∑=7
SpecjalnościoweSpecjalnościowe Podstawy recyklingu 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Spalanie i kataliza 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Aktywne sterowanie drgań pojazdu 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Dźwigi elektryczne i hydrauliczne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Minimalizacja drgań i hałasu maszyn 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Projektowanie łożyskowań tocznych i przekładni zębatych w układach napędowych pojazdów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Rekonstrukcje wypadków drogowych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Systemy oparte na wiedzy w projektowaniu maszyn 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Techniki pomiarowe w badaniach pojazdów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zaawansowane metody cyfrowej analizy sygnałów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zaawansowane modelowanie układów maszyn roboczych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=4
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES Podstawy prawa pracy 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Rynek pracy i środowisko biznesowe dla inżynierów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Praca dyplomowa 20 0 0 0 18 0 270 sylabus
   Praktyka dyplomowa - 4 tygodnie 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=26
SpecjalnościoweSpecjalnościowe Systemy bezpieczeństwa czynnego w samochodach 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Użytkowanie maszyn roboczych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika kompozytowych elementów strukturalnych nadwozi nowoczesnych pojazdów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika urabiania gruntu 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Pojazdy użytkowe 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Programowanie obiektowe 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Projektowanie układów hydraulicznych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Statyka konstrukcji 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zaawansowane zastosowanie systemów CAD 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=4
Suma semestr: ∑=