Program Wydział Rok akademicki Stopień
Elektronika Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2015/2016 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Elektronika brak

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Kierunek: ElektronikaPrzedmioty ekonomiczno-społeczne Podstawy prawa - ochrona własności intelektualnej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Przedmioty techniczne Algebra i teoria mnogości 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Analiza 1 7 45 30 0 0 0 75 sylabus
   Orientacja - M 0 15 0 0 0 0 0 sylabus
   Podstawy pomiarów 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Podstawy programowania (M) 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Układy logiczne 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Wstęp do fizyki 3 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=30
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Kierunek: ElektronikaJęzyk obcy Język obcy 1 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
   Język obcy 1 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
 Przedmioty techniczne Analiza 2 5 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Architektura sieci telekomunikacyjnych 2 30 0 0 0 0 2 sylabus
   Fizyka ogólna (E) 5 45 15 0 0 0 60 sylabus
   Probabilistyka 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Programowanie obiektowe (E) 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Teoria obwodów 6 30 15 15 0 0 75 sylabus
∑=35
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Kierunek: ElektronikaJęzyk obcy Język obcy 2 4 0 4 0 0 0 0 sylabus
   Język obcy 2 4 0 4 0 0 0 0 sylabus
 Przedmioty techniczne Algorytmy i struktury danych (E) 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Elektronika ciała stałego 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Pola i fale (E) 6 30 15 15 0 0 0 sylabus
   Sygnały, modulacje i systemy 5 30 15 15 0 0 60 sylabus
   Układy cyfrowe 5 30 0 30 0 0 0 sylabus
   Wstęp do metod numerycznych (E) 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=35
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Kierunek: ElektronikaJęzyk obcy Język obcy 3 4 0 4 0 0 0 0 sylabus
   Język obcy 3 4 0 4 0 0 0 0 sylabus
 Przedmioty techniczne Cyfrowe przetwarzanie sygnałów 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Elementy i układy elektroniczne 5 45 0 0 15 0 60 sylabus
   Elementy i układy elektroniczne - laboratorium 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Podstawy transmisji cyfrowej 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy fotoniki 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Podstawy radiokomunikacji 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Techniki internetu (E) 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Programowanie zdarzeniowe (E) 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Systemy komputerowe 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Systemy operacyjne (E) 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=32
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Elektronika i informatyka w medycynie
(Rozwiń)
Elektronika i informatyka w medycyniePrzedmioty techniczne Laboratorium cyfrowego przetwarzania sygnałów 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Podstawy techniki mikroprocesorowej 5 30 0 0 0 0 60 sylabus
   Radiologia z nukleoniką 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Systemy pomiarowe 5 30 0 0 0 0 60 sylabus
   Wprowadzenie do nauk medycznych 2 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Oprogramowanie systemów medycznych 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
∑=19
Specjalność: Elektronika i inżynieria komputerowa
(Rozwiń)
Elektronika i inżynieria komputerowaPraktyka zawodowa Praktyka zawodowa 2 0 0 0 0 0 160 sylabus
 Przedmioty techniczne Elementy i systemy optoelektroniczne 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Laboratorium cyfrowego przetwarzania sygnałów 4 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Podstawy techniki wielkich częstotliwości 5 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Przyrządy półprzewodnikowe 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Systemy pomiarowe 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Układy i systemy elektroniczne 5 45 0 0 15 0 0 sylabus
   Podstawy czujników pomiarowych 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Projektowanie obwodów drukowanych - program PADS 4 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Zasilanie urządzeń elektronicznych 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=27
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Elektronika i informatyka w medycynie
(Rozwiń)
Elektronika i informatyka w medycyniePraktyka zawodowa Praktyka zawodowa 2 0 0 0 0 0 160 sylabus
 Przedmioty techniczne Pracownia dyplomowa inżynierska 3 0 0 0 45 0 45 sylabus
   Aparatura ultrasonograficzna 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Detekcja sygnałów biomedycznych i jądrowych 5 30 0 0 0 0 60 sylabus
   Elektroniczna aparatura medyczna 5 30 0 0 0 0 60 sylabus
   Podstawy technik obrazowania w medycynie 5 30 0 0 0 0 60 sylabus
   Sieci neuronowe w zastosowaniach biomedycznych 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
∑=5
Specjalność: Elektronika i inżynieria komputerowa
(Rozwiń)
Elektronika i inżynieria komputerowaPrzedmioty techniczne Podstawy mikroelektroniki (Introduction to microelectronics) 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Pracownia dyplomowa inżynierska 3 0 0 0 45 0 45 sylabus
   Laboratorium układów i systemów elektronicznych 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Podstawy techniki mikroprocesorowej 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Programowanie mikrokontrolerów w języku C 5 15 0 30 15 0 60 sylabus
   Synteza sprzętowo-programowa systemów cyfrowych 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=8
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Elektronika i informatyka w medycynie
(Rozwiń)
Elektronika i informatyka w medycyniePrzedmioty techniczne Akceleratory biomedyczne 3 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Analiza danych pomiarowych w medycynie 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Aparatura radiologiczna w diagnostyce medycznej 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Cyfrowe przetwarzanie sygnałów biologicznych 5 30 0 0 15 0 4 sylabus
   Oddziaływanie fal elektromagnetycznych na organizmy żywe 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przygotowanie pracy dyplomowej inżynierskiej 15 0 0 0 9 0 135 sylabus
   Seminarium dyplomowe inżyniersie 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Techniki informacyjne w medycznej diagnostyce obrazowej 5 30 0 0 15 0 60 sylabus
Specjalność: Elektronika i inżynieria komputerowa
(Rozwiń)
Elektronika i inżynieria komputerowaPrzedmioty techniczne Przygotowanie pracy dyplomowej inżynierskiej 15 0 0 0 9 0 135 sylabus
   Seminarium dyplomowe inżyniersie 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Charakteryzacja struktur i technologii mikroelektronicznych 5 30 0 15 15 0 60 sylabus
   Elementy techniki analogowej w systemach cyfrowych 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Lasery - kurs podstawowy 4 30 0 15 15 0 60 sylabus
   MATLAB w zaawansowanych metodach obliczeniowych 4 15 0 15 15 0 45 sylabus
   Oprogramowanie systemów pomiarowych 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Optoelektronika zintegrowana 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Optymalizacja projektów inżynierskich 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Podstawy techniki światłowodowej 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Podstawy technologii układów i systemów 4 30 0 15 0 0 3 sylabus
   Praktyka programowania obiektowego w języku Java 4 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Procesory sygnałowe - architektura i programowanie 5 30 0 15 15 0 60 sylabus
   Projektowanie programowalnych układów scalonych 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Projektowanie układów analogowych dla systemów VLSI Design of analog integrated circuits for VLSI sy 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Techniki realizacji cyfrowego przetwarzania sygnałów 5 30 0 15 15 0 60 sylabus
   Telekomunikacja optofalowa 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Uczenie się maszyn 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Układy hybrydowe 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Współczesne układy analogowe, impulsowe i RF 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Wstęp do mikrosystemów 2 30 0 0 0 0 0 sylabus
∑=17
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=