Program Wydział Rok akademicki Stopień
Budownictwo Wydział Inżynierii Lądowej 2017/2018 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Niestacjonarne Budownictwo Dziekan ds Studiów

Cele:

Studia drugiego stopnia umożliwiają rozwój kompetencji uzyskanych na studiach I stopnia co w efekcie prowadzi do umiejętności rozwiązywania bardziej złożonych zadań inżynierskich i generowania rozwiązań innowacyjnych. Absolwent uzyskuje zaawansowaną wiedzę i kształci umiejętności do rozwiązywania złożonych problemów projektowych, organizacyjnych i technologicznych, opracowywania i realizacji programów badawczych, kierowania zespołami ludzkimi.

Poniżej widoczne są opisy przedmiotów programu rozpoczynającego się w r.a. 2017/2018. Wszystkie realizowane programy studiów dostępne są na stronie Wydziału Inżynierii Lądowej.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie; Specjalizacja: Konstrukcje Budowlane
(Rozwiń)
Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie; Specjalizacja: Konstrukcje BudowlaneObowiązkowe Bezpieczeństwo pożarowe (KB) 2 12 0 0 12 0 24 sylabus
   Konstrukcje betonowe 4 16 0 0 16 0 32 sylabus
   Konstrukcje drewniane 3 16 0 0 16 0 32 sylabus
   Matematyka I - wybrane działy (IK, DS, KB, MiBP) 3 16 16 0 0 0 32 sylabus
   Metoda elementów skończonych (KB, MiBP) 3 12 0 0 12 0 24 sylabus
   Metodologia projektowania procesów budowlanych 2 16 0 0 16 0 32 sylabus
   Teoria sprężystości i plastyczności I (KB, MiBP) 4 16 8 0 8 0 32 sylabus
∑=21
Specjalność: Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie; Specjalizacja: Mosty i Budowle Podziemne
(Rozwiń)
Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie; Specjalizacja: Mosty i Budowle PodziemneMosty i Budowle Podziemne Metoda elementów skończonych (KB, MiBP) 3 12 0 0 12 0 24 sylabus
   Mosty drewniane i kompozytowe 2 16 0 0 8 0 24 sylabus
   Mosty metalowe I 4 24 0 0 24 0 48 sylabus
   Podpory mostowe 2 16 0 0 8 0 24 sylabus
 Obowiązkowe Matematyka I - wybrane działy (IK, DS, KB, MiBP) 3 16 16 0 0 0 32 sylabus
   Teoria sprężystości i plastyczności I (KB, MiBP) 4 16 8 0 8 0 32 sylabus
∑=18
Specjalność: Drogi szynowe
(Rozwiń)
Drogi szynoweObowiązkowe Matematyka I - wybrane działy (IK, DS, KB, MiBP) 3 16 16 0 0 0 32 sylabus
   Materiały w budownictwie komunikacyjnym (IK, DS) 2 12 0 12 0 0 24 sylabus
   Metoda elementów skończonych (IK, DS) 2 8 16 0 0 0 24 sylabus
   Metody komputerowe w inżynierii komunikacyjnej (IK, DS) 2 24 0 0 0 0 24 sylabus
   Planowanie systemów transportu I (IK, DS) 3 8 0 0 16 0 24 sylabus
   Teoria sprężystości i plastyczności (IK, DS) 7 24 16 0 16 0 56 sylabus
∑=19
Specjalność: Inżynieria Komunikacyjna
(Rozwiń)
Inżynieria KomunikacyjnaObowiązkowe Matematyka I - wybrane działy (IK, DS, KB, MiBP) 3 16 16 0 0 0 32 sylabus
   Materiały w budownictwie komunikacyjnym (IK, DS) 2 12 0 12 0 0 24 sylabus
   Metoda elementów skończonych (IK, DS) 2 8 16 0 0 0 24 sylabus
   Metody komputerowe w inżynierii komunikacyjnej (IK, DS) 2 24 0 0 0 0 24 sylabus
   Planowanie systemów transportu I (IK, DS) 3 8 0 0 16 0 24 sylabus
   Teoria sprężystości i plastyczności (IK, DS) 7 24 16 0 16 0 56 sylabus
∑=19
Specjalność: Inżynieria Produkcji Budowlanej
(Rozwiń)
Inżynieria Produkcji BudowlanejObowiązkowe Bezpieczeństwo pożarowe II (IPB) 2 4 8 0 0 0 12 sylabus
   Fizyka budowli II (IPB) 1 8 0 0 0 0 8 sylabus
   Inżynieria materiałów budowlanych (IPB) 2 12 12 0 0 0 24 sylabus
   Inżynieria procesów produkcyjnych I 2 24 0 0 0 0 24 sylabus
   Matematyka I - wybrane działy (IPB) 3 16 16 0 0 0 32 sylabus
   Metodologia projektowania procesów budowlanych (IPB) 2 12 0 0 12 0 24 sylabus
   Organizacja i sterowanie przebiegiem budowy 2 12 0 0 12 0 24 sylabus
   Technologie robót specjalnych 2 8 0 0 16 0 24 sylabus
   Teoria sprężystości i plastyczności (IPB) 5 16 8 0 8 0 32 sylabus
∑=21
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie; Specjalizacja: Konstrukcje Budowlane
(Rozwiń)
Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie; Specjalizacja: Konstrukcje BudowlaneObowiązkowe Inżynieria materiałów budowlanych 2 16 16 0 0 0 32 sylabus
   Konstrukcje metalowe 4 16 0 0 16 0 32 sylabus
   Matematyka II - wybrane działy (IK, DS, KB, MiBP) 2 0 16 0 0 0 16 sylabus
   Mechanika Konstrukcji (KB) 4 16 0 0 16 0 32 sylabus
   Metody komputerowe w projektowaniu konstrukcyjnym 4 16 16 0 0 0 32 sylabus
   Teoria sprężystości i plastyczności II (KB, MiBP) 3 16 8 0 8 0 32 sylabus
∑=19
Specjalność: Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie; Specjalizacja: Mosty i Budowle Podziemne
(Rozwiń)
Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie; Specjalizacja: Mosty i Budowle PodziemneMosty i Budowle Podziemne Mechanika konstrukcji (MiBP) 4 16 0 0 16 0 32 sylabus
   Mosty betonowe I 4 24 0 0 24 0 48 sylabus
   Mosty metalowe II 4 24 0 0 24 0 48 sylabus
 Obowiązkowe Matematyka II - wybrane działy (IK, DS, KB, MiBP) 2 0 16 0 0 0 16 sylabus
   Teoria sprężystości i plastyczności II (KB, MiBP) 3 16 8 0 8 0 32 sylabus
∑=17
Specjalność: Drogi szynowe
(Rozwiń)
Drogi szynoweObowiązkowe Budowle i roboty ziemne (IK, DS) 3 12 0 0 12 0 24 sylabus
   Drogi i ulice I (IK, DS) 3 8 0 0 24 0 32 sylabus
   Drogi szynowe II (IK, DS) 3 24 0 0 8 0 32 sylabus
   Matematyka II - wybrane działy (IK, DS, KB, MiBP) 2 0 16 0 0 0 16 sylabus
   Mechanika nawierzchni i podtorza dróg szynowych 2 12 12 0 0 0 24 sylabus
   Podstawy sterowania ruchem kolejowym 2 12 12 0 0 0 24 sylabus
   Przedmiot do wyboru I 2 0 0 0 0 0 24 sylabus
 Przedmioty do wyboru Kierunki rozwoju infrastruktury dróg szynowych 2 12 12 0 0 0 24 sylabus
   Stacje i węzły kolejowe 2 15 15 0 0 0 24 sylabus
   Transport i środowisko 2 15 9 0 0 0 24 sylabus
   Urządzenia techniczne dróg lądowych 2 12 12 0 0 0 24 sylabus
   Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa w transporcie szynowym 2 12 12 0 0 0 24 sylabus
∑=17
Specjalność: Inżynieria Komunikacyjna
(Rozwiń)
Inżynieria KomunikacyjnaObowiązkowe Budowle i roboty ziemne (IK, DS) 3 12 0 0 12 0 24 sylabus
   Drogi i ulice I (IK, DS) 3 8 0 0 24 0 32 sylabus
   Drogi i ulice II 4 16 0 0 32 0 48 sylabus
   Drogi szynowe II (IK, DS) 3 24 0 0 8 0 32 sylabus
   Matematyka II - wybrane działy (IK, DS, KB, MiBP) 2 0 16 0 0 0 16 sylabus
   Mechanika nawierzchni drogowych 2 12 12 0 0 0 24 sylabus
∑=17
Specjalność: Inżynieria Produkcji Budowlanej
(Rozwiń)
Inżynieria Produkcji BudowlanejObowiązkowe Inżynieria procesów produkcyjnych II 3 0 0 0 32 0 32 sylabus
   Konstrukcje metalowe 4 24 0 0 24 0 48 sylabus
   Matematyka II - wybrane działy (IPB) 2 0 16 0 0 0 16 sylabus
   Mechanika Konstrukcji 4 16 8 0 8 0 32 sylabus
   Metody komputerowe w inżynierii produkcji budowlanej 4 16 16 0 0 0 32 sylabus
   Roboty remontowe i rozbiórkowe 2 8 0 0 16 0 24 sylabus
∑=19
HESHES HES - Prawo budowlane 2 8 0 0 0 0 8 sylabus
∑=2
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie; Specjalizacja: Konstrukcje Budowlane
(Rozwiń)
Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie; Specjalizacja: Konstrukcje BudowlaneObowiązkowe Budownictwo przemysłowe metalowe 3 16 0 0 16 0 32 sylabus
   Budownictwo przemysłowe żelbetowe 3 16 0 0 16 0 32 sylabus
   HES - przedmiot do wyboru IPB, KB 2 8 8 0 0 0 16 sylabus
   Konstrukcje betonowe specjalne 4 16 0 0 32 0 48 sylabus
   Konstrukcje metalowe specjalne 4 24 0 0 24 0 48 sylabus
   Niezawodność konstrukcji 2 0 24 0 0 0 24 sylabus
∑=18
Specjalność: Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie; Specjalizacja: Mosty i Budowle Podziemne
(Rozwiń)
Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie; Specjalizacja: Mosty i Budowle PodziemneMosty i Budowle Podziemne Budowle podziemne I 3 24 0 0 8 0 32 sylabus
   Drogi 2 12 0 0 12 0 24 sylabus
   Komputerowe wspomaganie projektowania mostów 4 0 32 0 0 0 32 sylabus
   Mosty betonowe II 3 24 0 0 24 0 48 sylabus
   Niezawodność konstrukcji MiBP NST 2 0 24 0 0 0 24 sylabus
   Przedmiot do wyboru I 2 0 0 0 0 0 24 sylabus
 Obowiązkowe HES - przedmiot do wyboru DS, IK, MiBP 2 8 8 0 0 0 16 sylabus
 Przedmioty do wyboru Fundamenty mostów 2 12 0 12 0 0 24 sylabus
   Mosty niekonwencjonalne 2 24 0 0 0 0 24 sylabus
∑=18
Specjalność: Drogi szynowe
(Rozwiń)
Drogi szynoweObowiązkowe Budowle podziemne (IK, DS) 1 8 0 0 0 0 8 sylabus
   Diagnostyka nawierzchni szynowych 4 24 0 0 24 0 48 sylabus
   HES - przedmiot do wyboru DS, IK, MiBP 2 8 8 0 0 0 16 sylabus
   Infrastruktura węzłów kolejowych 3 8 0 0 24 0 32 sylabus
   Konstrukcje mostowe (IK, DS) 2 16 0 0 16 0 32 sylabus
   Podtorze kolejowe 3 8 0 0 16 0 24 sylabus
   Wspomaganie komputerowe projektowania i eksploatacji dróg szynowych 3 0 32 0 0 0 32 sylabus
 Przedmioty do wyboru Kierunki rozwoju infrastruktury dróg szynowych 2 12 12 0 0 0 24 sylabus
   Urządzenia techniczne dróg lądowych 2 12 12 0 0 0 24 sylabus
∑=18
Specjalność: Inżynieria Komunikacyjna
(Rozwiń)
Inżynieria KomunikacyjnaObowiązkowe Budowle podziemne (IK, DS) 1 8 0 0 0 0 8 sylabus
   Drogi szybkiego ruchu I 3 8 0 0 16 0 24 sylabus
   Eksploatacja dróg I 3 8 0 0 24 0 32 sylabus
   HES - przedmiot do wyboru DS, IK, MiBP 2 8 8 0 0 0 16 sylabus
   Inżynieria ruchu I 2 10 0 0 14 0 24 sylabus
   Konstrukcje mostowe (IK, DS) 2 16 0 0 16 0 32 sylabus
   Przedmiot do wyboru I 2 0 0 0 0 0 24 sylabus
   Przedmioty specjalistyczne dla specjalizacji 2 0 0 0 0 0 24 sylabus
   Technologia nawierzchni drogowych 2 12 0 12 0 0 24 sylabus
 Przedmioty do wyboru Modernizacja dróg i ulic 2 10 14 0 0 0 24 sylabus
   Wspomaganie komputerowe projektowania dróg II 2 0 24 0 0 0 24 sylabus
∑=19
Specjalność: Inżynieria Komunikacyjna; Specjalizacja: Planowanie i Inżynieria Ruchu
(Rozwiń)
Inżynieria Komunikacyjna; Specjalizacja: Planowanie i Inżynieria RuchuIK - Planowanie i Inżynieria Ruchu Bezpieczeństwo i zarządzanie ruchem 2 12 0 0 12 0 24 sylabus
Specjalność: Inżynieria Komunikacyjna; Specjalizacja: Projektowanie i Eksploatacja Dróg
(Rozwiń)
Inżynieria Komunikacyjna; Specjalizacja: Projektowanie i Eksploatacja DrógIK - Projektowanie i Eksploatacja Dróg Urządzenia techniczne dróg 2 12 0 0 12 0 24 sylabus
Specjalność: Inżynieria Komunikacyjna; Specjalizacja: Technologia Budowy Dróg
(Rozwiń)
Inżynieria Komunikacyjna; Specjalizacja: Technologia Budowy DrógIK - TechnologiaBudowy Dróg Technologia budowy dróg 2 12 12 0 0 0 24 sylabus
Specjalność: Inżynieria Produkcji Budowlanej
(Rozwiń)
Inżynieria Produkcji BudowlanejObowiązkowe HES - przedmiot do wyboru IPB, KB 2 8 8 0 0 0 16 sylabus
   Konstrukcje betonowe 3 16 0 0 16 0 32 sylabus
   Ryzyko przedsięwzięć inwestycyjnych 2 8 0 0 16 0 24 sylabus
   Technologia betonów specjalnych 4 16 0 16 0 0 32 sylabus
   Technologia kompozytów budowlanych 2 8 0 16 0 0 24 sylabus
   Technologia nawierzchni 3 16 0 32 0 0 48 sylabus
   Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem 2 12 0 0 12 0 24 sylabus
∑=18
HESPrzedmioty do wyboru Ekonomika w budownictwie komunikacyjnym (DS, IK, MiBP) 2 8 8 0 0 0 16 sylabus
   Historia budowy miast (IPB, KB) 2 8 8 0 0 0 16 sylabus
   Historia sztuki i cywilizacji (IPB, KB) 2 8 8 0 0 0 16 sylabus
   Proces inwestycyjny (DS, IK, MiBP) 2 8 8 0 0 0 16 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie; Specjalizacja: Konstrukcje Budowlane
(Rozwiń)
Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie; Specjalizacja: Konstrukcje BudowlaneObowiązkowe Projektowanie konstrukcji z zastosowaniem programów komputerowych 2 0 32 0 0 0 32 sylabus
   Przedmiot do wyboru I 2 0 0 0 0 0 24 sylabus
   Przedmiot do wyboru II 2 0 0 0 0 0 24 sylabus
   Seminarium dyplomowe KB 2 0 16 0 0 0 16 sylabus
   Seminarium dyplomowe w języku obcym KB 1 0 8 0 0 0 8 sylabus
 Przedmioty do wyboru Betonowe konstrukcje wsporcze obciążone dynamicznie 2 12 12 0 0 0 24 sylabus
   Certyfikacja energetyczna budynków 2 0 24 0 0 0 24 sylabus
   Konstrukcje i budowlane systemy metalowo-szklane 2 0 24 0 0 0 24 sylabus
   Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe w budownictwie kubaturowym 2 12 12 0 0 0 24 sylabus
   Remonty i modernizacje budynków 2 16 8 0 0 0 24 sylabus
   Wspomaganie komputerowe projektowania geometrycznego 2 0 24 0 0 0 24 sylabus
   Zastosowanie modelu BIM 3D+ w projektowaniu konstrukcji budowlanych 2 0 24 0 0 0 24 sylabus
∑=9
Specjalność: Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie; Specjalizacja: Mosty i Budowle Podziemne
(Rozwiń)
Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie; Specjalizacja: Mosty i Budowle PodziemneMosty i Budowle Podziemne Bezpieczeństwo pożarowe mostów i tuneli 1 8 0 0 0 0 8 sylabus
   Budowle podziemne II 4 24 0 0 8 0 32 sylabus
   Przedmiot do wyboru II 2 0 0 0 0 0 24 sylabus
   Przedmiot do wyboru III 2 0 0 0 0 0 24 sylabus
   Seminarium dyplomowe MiBP 2 0 16 0 0 0 16 sylabus
   Seminarium dyplomowe w języku obcym MiBP 1 0 8 0 0 0 8 sylabus
   Zabezpieczanie stateczności ścian wykopów 2 16 0 0 8 0 24 sylabus
 Przedmioty do wyboru Diagnostyka i utrzymanie mostów 2 16 8 0 0 0 24 sylabus
   Estetyka mostów 2 24 0 0 0 0 24 sylabus
   Fundamenty mostów 2 12 0 12 0 0 24 sylabus
   Komputerowe wspomaganie projektowania budowli podziemnych 2 0 0 24 0 0 24 sylabus
   Liniowe inwestycje infrastrukturalne - podstawy realizacji 2 0 24 0 0 0 24 sylabus
   Mosty niekonwencjonalne 2 24 0 0 0 0 24 sylabus
   Nawierzchnie obiektów mostowych 2 12 0 12 0 0 24 sylabus
   Współpraca konstrukcji z podłożem 2 0 45 0 0 0 24 sylabus
∑=14
Specjalność: Drogi szynowe
(Rozwiń)
Drogi szynoweObowiązkowe Budowa i utrzymanie dróg kolejowych 3 16 0 0 16 0 32 sylabus
   Infrastruktura miejskiego transportu szynowego 3 32 0 0 16 0 48 sylabus
   Podstawy energetyki trakcyjnej 2 12 12 0 0 0 24 sylabus
   Przedmiot do wyboru II 2 0 0 0 0 0 24 sylabus
   Seminarium dyplomowe DS 2 0 16 0 0 0 16 sylabus
   Seminarium dyplomowe w języku obcym DS 1 0 8 0 0 0 8 sylabus
 Przedmioty do wyboru Kierunki rozwoju infrastruktury dróg szynowych 2 12 12 0 0 0 24 sylabus
   Stacje i węzły kolejowe 2 15 15 0 0 0 24 sylabus
   Transport i środowisko 2 15 9 0 0 0 24 sylabus
   Urządzenia techniczne dróg lądowych 2 12 12 0 0 0 24 sylabus
   Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa w transporcie szynowym 2 12 12 0 0 0 24 sylabus
∑=13
Specjalność: Inżynieria Komunikacyjna
(Rozwiń)
Inżynieria KomunikacyjnaObowiązkowe Przedmiot do wyboru II 2 0 0 0 0 0 24 sylabus
   Przedmioty specjalistyczne dla specjalizacji 5 0 0 0 0 0 72 sylabus
   Seminarium dyplomowe IK 2 0 16 0 0 0 16 sylabus
   Seminarium dyplomowe w języku obcym IK 1 0 8 0 0 0 8 sylabus
   Wspomaganie komputerowe projektowania dróg 2 0 24 0 0 0 24 sylabus
 Przedmioty do wyboru Inteligentne systemy transportowe 2 14 0 0 10 0 24 sylabus
   Transport i środowisko 2 15 9 0 0 0 24 sylabus
   Wspomaganie komputerowe projektowania dróg II 2 0 24 0 0 0 24 sylabus
∑=12
Specjalność: Inżynieria Komunikacyjna; Specjalizacja: Planowanie i Inżynieria Ruchu
(Rozwiń)
Inżynieria Komunikacyjna; Specjalizacja: Planowanie i Inżynieria RuchuIK - Planowanie i Inżynieria Ruchu Inżynieria ruchu II 2 10 0 0 14 0 24 sylabus
   Planowanie systemów transportu II 3 16 0 0 32 0 48 sylabus
Specjalność: Inżynieria Komunikacyjna; Specjalizacja: Projektowanie i Eksploatacja Dróg
(Rozwiń)
Inżynieria Komunikacyjna; Specjalizacja: Projektowanie i Eksploatacja DrógIK - Projektowanie i Eksploatacja Dróg Drogi szybkiego ruchu II 2 8 0 0 16 0 24 sylabus
   Eksploatacja dróg II 3 24 0 0 24 0 48 sylabus
Specjalność: Inżynieria Komunikacyjna; Specjalizacja: Technologia Budowy Dróg
(Rozwiń)
Inżynieria Komunikacyjna; Specjalizacja: Technologia Budowy DrógIK - TechnologiaBudowy Dróg Eksploatacja nawierzchni drogowych 2 8 0 0 16 0 24 sylabus
   Technologia materiałów i nawierzchni drogowych 3 24 0 24 0 0 48 sylabus
Specjalność: Inżynieria Produkcji Budowlanej
(Rozwiń)
Inżynieria Produkcji BudowlanejObowiązkowe Metody podejmowania decyzji 2 16 0 0 16 0 32 sylabus
   Przedmiot do wyboru I 2 0 0 0 0 0 24 sylabus
   Przedmiot do wyboru II 2 0 0 0 0 0 24 sylabus
   Seminarium dyplomowe IPB 2 0 16 0 0 0 16 sylabus
   Seminarium dyplomowe w języku obcym IPB 1 0 8 0 0 0 8 sylabus
 Przedmioty do wyboru Budownictwo wysokie i systemowe 2 16 8 0 0 0 24 sylabus
   Diagnostyka obiektów budowlanych 2 16 8 0 0 0 24 sylabus
   Liniowe inwestycje infrastrukturalne - podstawy realizacji 2 0 24 0 0 0 24 sylabus
   Metody modyfikacji materiałów budowlanych 2 24 0 0 0 0 24 sylabus
   Proces inwestycyjny w budownictwie 2 24 0 0 0 0 30 sylabus
   Remonty i modernizacje budynków 2 16 8 0 0 0 24 sylabus
   Rewitalizacja obiektów zabytkowych 2 16 8 0 0 0 24 sylabus
   Trwałość materiałów i konstrukcji budowlanych 2 24 0 0 0 0 24 sylabus
∑=9
HESHES HES - Ochrona własności intelektualnej 1 8 0 0 0 0 8 sylabus
∑=1
KierunkoweObowiązkowe Praca dyplomowa 20 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=20
Suma semestr: ∑=