Program Wydział Rok akademicki Stopień
Budownictwo Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku 2017/2018 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Budownictwo mgr Dorota Chudzicka, tel.: +48243672223, e-mail: dchudzicka@pw.plock.pl

Cele:

Celem kształcenia jest zdobycie przez studentów wiedzy podstawowej i kierunkowej oraz umiejętności zawodowych, umożliwiających dostosowanie do zmieniających się potrzeb rynku pracy oraz sprostanie oczekiwaniom i wysokim wymaganiom stawianym kadrze inżynierskiej. Absolwenci studiów dysponują wiedzą i umiejętnościami umożliwiającymi projektowanie i wykonawstwo konstrukcji i obiektów budowlanych, jak również kierowanie i nadzór nad pracami związanymi z ich realizacją. W kształceniu, oprócz poznania podstaw teoretycznych oraz umiejętności praktycznych potrzebnych do rozwiązywania zadań inżynierskich, realizowane są moduły umożliwiające zdobycie umiejętności dokonywania wyboru odpowiednich metod i narzędzi służących realizacji postawionych zadań, umiejętności pracy w zespole oraz rozwijanie świadomości o problemach i ograniczeniach w pracy inżyniera. Absolwenci są przygotowani do kierowania zespołami i firmami budowlanymi – projektowymi i wykonawczymi, do prowadzenia remontów obiektów budowlanych, nadzorowania i zarządzania procesami budowlanymi, organizowania produkcji elementów budowlanych, prowadzenia nadzoru wykonawstwa budowlanego oraz ustawicznego samokształcenia i doskonalenia zawodowego. Absolwenci podejmują prace w biurach projektowych, firmach wykonawczych, nadzorze budowlanym, wytwórniach betonu i elementów budowlanych, przemyśle materiałów budowlanych oraz w jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem, a także, jako przedstawiciele handlowi i doradcy techniczni firm. Po odbyciu wymaganej praktyki zawodowej absolwenci mogą ubiegać się o uzyskanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Prowadzona w ramach kierunku specjalność Budownictwo ogólne, gdzie realizowane są dwa bloki dyplomujące: Konstrukcje budowlane oraz Technologia i organizacja budownictwa, charakteryzuje się ukierunkowaniem na zdobywanie przez studenta kwalifikacji z wielu różnych specjalności realizowanych na kierunku Budownictwo. W programach kształcenia zawarto moduły ze specjalności: Konstrukcje budowlane i inżynierskie, Inżynieria produkcji budowlanej, Inżynieria komunikacyjna oraz Budownictwo energooszczędne. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Warunki przyjęć:

Świadectwo dojrzałości; konkurs na  podstawie wyników egzaminu maturalnego


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESWspólne dla wydziału Ochrona własności intelektualnej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Przedmiot ogólnowydziałowy do wyboru (WS1A_08) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Przedmiot ogólnowydziałowy do wyboru (WS1A_09) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Ergonomia (WS1A_08/01) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Komunikacja w działalności gospodarczej (WS1A_09/02) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Podstawy gospodarki rynkowej (WS1A_09/01) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Socjologia (WS1A_08/02) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=3
KierunkoweWspólne dla kierunku Geometria wykreślna 5 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Komputerowe wspomaganie rysunku technicznego 3 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Rysunek techniczny 5 0 30 0 15 0 45 sylabus
∑=13
PodstawoweWspólne dla kierunku Chemia 4 15 0 30 0 0 45 sylabus
 Wspólne dla wydziału Algebra liniowa 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Fizyka 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Matematyka 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
∑=14
Wychowanie fizyczneWspólne dla wydziału Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
Zajęcia informacyjneWspólne dla wydziału Przysposobienie biblioteczne 0 0 0 0 0 0 5 sylabus
   Zasady BHP i ochrona przeciwpożarowa 0 0 0 0 0 0 4 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweWspólne dla kierunku Ćwiczenia polowe z miernictwa 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Mechanika teoretyczna 7 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Miernictwo 5 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Technologia informacyjna w budownictwie 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
∑=19
PodstawoweWspólne dla wydziału Fizyka 5 30 15 30 0 0 75 sylabus
   Matematyka 6 30 45 0 0 0 75 sylabus
∑=11
Wychowanie fizyczneWspólne dla wydziału Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Języki obceWspólne dla wydziału Język obcy 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
   Język angielski; Intermediate General English 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
∑=4
KierunkoweWspólne dla kierunku Budownictwo ogólne 6 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Geologia 4 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Hydraulika i Hydrologia 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Materiały budowlane 4 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Wytrzymałość materiałów 7 30 15 0 15 0 60 sylabus
∑=23
PodstawoweWspólne dla kierunku Matematyka w zastosowanich inżynierskich 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
∑=3
Wychowanie fizyczneWspólne dla wydziału Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Języki obceWspólne dla wydziału Język obcy 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
   Język angielski; Intermediate General English 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
∑=4
KierunkoweWspólne dla kierunku BIM w budownictwie ogólnym 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Budownictwo ogólne 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Mechanika gruntów 4 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Podstawy projektowania konstrukcji 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Technologia betonu 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Wytrzymałość materiałów 7 30 15 15 15 0 75 sylabus
 Wspólne dla wydziału Przedmiot ogólnowydziałowy do wyboru (WS1A_11) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Energia w gospodarce narodowej (WS1A_11/04) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Ochrona przeciwpożarowa (WS1A_11/01) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Ochrona środowiska (WS1A_11/02) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Redakcja, edycja i formatowanie poprawnego komputeropisu (WS1A_11/03) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=26
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Języki obceWspólne dla wydziału Język obcy 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
   Język angielski; Intermediate General English 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
∑=4
KierunkoweWspólne dla kierunku Architektura i urbanistyka 4 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Fizyka budowli 4 15 15 15 0 0 45 sylabus
   Fundamentowanie 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Instalacje budowlane 4 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Mechanika budowli 5 30 15 0 15 0 60 sylabus
   Technologia robót budowlanych 5 30 15 0 15 0 60 sylabus
∑=26
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweWspólne dla kierunku Angielska terminologia techniczna w budownictwie 2 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Ekonomika budownictwa i kosztorysowanie 5 15 15 0 15 0 45 sylabus
   Konstrukcje betonowe 1 5 30 15 0 15 0 60 sylabus
   Konstrukcje metalowe 1 6 30 15 15 15 0 75 sylabus
   Mechanika budowli 4 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Przedmiot kierunkowy do wyboru (BS1A_31) 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Technologia robót budowlanych 4 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Budownictwo komunikacyjne (BS1A_31/01) 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Budownictwo podziemne (BS1A_31/02) 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Praktyka zawodowa 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=30
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Blok dyplomowy: Konstrukcje budowlane (KB)Wspólne dla bloku dyplomowego Budownictwo przemysłowe 5 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Konstrukcje betonowe 2 7 30 0 15 30 0 75 sylabus
   Konstrukcje drewniane 4 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Konstrukcje metalowe 2 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Konstrukcje mostowe 4 15 0 0 15 0 30 sylabus
∑=25
Blok dyplomowy: Technologia i organizacja budownictwa (TOB)Wspólne dla bloku dyplomowego Konstrukcje betonowe 2 (TOB) 7 30 0 15 30 0 75 sylabus
   Konstrukcje metalowe 2 (TOB) 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Mechanizacja i organizacja robót budowlanych 5 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Nowoczesne technologie w budownictwie 4 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Technologia i organizacja monolitycznego budownictwa betonowego 4 15 0 0 15 0 30 sylabus
KierunkoweWspólne dla kierunku Organizacja produkcji budowlanej 5 30 0 0 15 0 45 sylabus
∑=5
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 8:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Blok dyplomowy: Konstrukcje budowlane (KB)Wspólne dla bloku dyplomowego Konstrukcje murowe 4 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Praca dyplomowa 10 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Przedmiot bloku dyplomowego do wyboru (BS1A_57) 5 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe 5 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Bezpieczeństwo pracy w budownictwie (KB) (BS1A_57/02) 5 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Remonty i naprawy obiektów budowlanych (BS1A_57/01) 5 15 0 0 15 0 30 sylabus
∑=24
Blok dyplomowy: Technologia i organizacja budownictwa (TOB)Wspólne dla bloku dyplomowego Bezpieczeństwo pracy w budownictwie 4 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Praca dyplomowa (TOB) 10 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Remonty i naprawy obiektów budowlanych (TOB) 5 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe (TOB) 5 0 30 0 0 0 30 sylabus
HESWspólne dla kierunku Przedmiot do wyboru (BS1A_02) 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Prawo budowlane (BS1A_02/01) 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Prawo gospodarcze (BS1A_02/02) 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=4
KierunkoweWspólne dla kierunku Przedmiot kierunkowy do wyboru (BS1A_32) 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Bezpieczeństwo pożarowe budynków (BS1A_32/01) 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Trwałość i ochrona budowli (BS1A_32/02) 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Zarządzanie procesem inwestycyjnym (BS1A_32/03) 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=2
Zajęcia informacyjneWspólne dla wydziału Redagowanie i archiwizowanie pracy dyplomowej 0 0 0 0 0 0 5 sylabus
∑=0
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=