Program Wydział Rok akademicki Stopień
Automatyka i Robotyka Wydział Mechatroniki 2013/2014 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Automatyka i Robotyka Prodziekan ds. Studiów, dr inż. Adam Styk, prodziekan.studia@mchtr.pw.edu.pl, +48 22 234 8456

Cele:

Absolwenci Kierunku studiów Automatyka i Robotyka posiadają wiedzę z zakresu informatyki, analizy sygnałów, regulacji automatycznej, robotyki, algorytmów decyzyjnych i obliczeniowych. posiadają umiejętności korzystania z: sprzętu komputerowego w ramach użytkowania profesjonalnego oprogramowania inżynierskiego, jak i opracowywania własnych, prostych aplikacji programowania i sterowników logicznych; sieci komputerowych i sieci przemysłowych przy eksploatacji i do projektowania układów automatyki oraz systemów sterowania i systemów wspomagania decyzji. Absolwenci są przygotowani do eksploatacji, uruchamiania i projektowania systemów automatyki i robotyki w różnych zastosowaniach. Absolwenci znają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadają umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Absolwenci są przygotowani do pracy w przemyśle chemicznym, budowy maszyn, metalurgicznym, przetwórstwa materiałów, spożywczym, elektrotechnicznym i elektronicznym oraz ochrony środowiska, a także w małych i średnich przedsiębiorstwach zatrudniających inżynierów z zakresu automatyki oraz technik decyzyjnych. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia Na studiach stacjonarnych I kierunku Automatyka i Robotyka – na Wydziale Mechatroniki PW - kształcenie realizowane jest na dwóch specjalnościach (proponowanych także na studiach II stopnia): Specjalność Automatyka kształci studentów w zakresie projektowania i badań systemów automatyki i sterowania. Jej absolwenci są przygotowani do rozwiązywania problemów związanych z automatyzacją procesów produkcyjnych, a także do prowadzenia prac badawczych z zakresu automatyki, opracowywania i stosowania komputerowych technik projektowania, diagnostyki i automatyzacji badań eksperymentalnych, oraz do opracowywania, wdrażania i nadzoru nad eksploatacją nowoczesnych urządzeń automatyki, systemów monitoringu i sterowania procesów przemysłowych. Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy zarówno w przemyśle, jak i w ośrodkach naukowo-badawczych oraz na wyższych uczelniach. Robotyka jest specjalnością łączącą zagadnienia matematyki, fizyki i teorii sterowania z problemami technicznymi budowy i zastosowania robotów i manipulatorów przemysłowych. Przygotowuje studentów do rozwiązywania problemów konstrukcyjnych maszyn manipulacyjnych i robotów, projektowania ich układów sterowania oraz formułowania warunków ich zastosowań w procesie produkcyjnym. Absolwenci specjalności potrafią projektować zautomatyzowane i zrobotyzowane procesy wytwarzania, konstruować specjalistyczne roboty i manipulatory oraz prowadzić prace badawcze z zakresu robotyzacji.

Warunki przyjęć:

Przyjęcie na Wydział Mechatroniki PW: wspólne na kierunki AUTOMATYKA i ROBOTYKA oraz MECHATRONIKA + na podstawie konkursu matur wg Zasad uchwalanych przez Senat PW na dany rok akademicki. Wybór kierunku po II semestrze studiów na podstawie rankingu (średnia ważona z semestrów I-III)

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES PODSTAWY GOSPODARKI RYNKOWEJ 2 30 30 0 0 0 30 sylabus
∑=2
PodstawoweObowiązkowe Grafika inżynierska I 3 225 0 0 225 0 30 sylabus
   Matematyka I 10 45 60 0 0 0 105 sylabus
   Materiałoznawstwo 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy metrologii 5 450 0 450 0 0 60 sylabus
   Propedeutyka informatyki 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zasady programowania strukturalnego I 5 15 0 30 0 0 45 sylabus
∑=28
SzkoleniaSzkolenia Szkolenie BHP 0 30 0 0 0 0 0 sylabus
   Wprowadzenie do informacji naukowej 0 0 30 0 0 0 2 sylabus
Wychowanie FizyczneWychowanie Fizyczne Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
ObieralneObieralne Podstawy techniki fotograficznej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
PodstawoweObowiązkowe Fizyka I 6 45 30 0 0 0 75 sylabus
   Grafika inżynierska II 3 0 0 0 450 0 30 sylabus
   Matematyka II 6 30 45 0 0 0 75 sylabus
   Mechanika 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Podstawy Technik Wytwarzania cz.I 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Wstęp do technik komputerowych 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Zasady programowania strukturalnego II 3 0 0 0 225 0 15 sylabus
∑=28
Wychowanie FizyczneWychowanie Fizyczne Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język ObcyJęzyk Obcy Język Obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
∑=4
PodstawoweObowiązkowe Elektronika I 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Elektrotechnika I 3 450 225 0 0 0 45 sylabus
   Fizyka II 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Matematyka III 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Miernictwo elektryczne 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Podstawy konstrukcji urządzeń precyzyjnych I 3 225 0 0 450 0 45 sylabus
   Podstawy Technik Wytwarzania cz.II 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW 5 15 30 15 0 0 60 sylabus
∑=26
Wychowanie FizyczneWychowanie Fizyczne Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES HES 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=2
Język ObcyJęzyk Obcy Język Obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
∑=4
ObieralneObieralne Nieniszczące badania obiektów dziedzictwa kulturowego 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
PodstawoweObowiązkowe Elektronika 2 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Elektrotechnika II 2 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Metrologia techniczna 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Optomechatronika 3 450 0 225 0 0 45 sylabus
   Podstawy automatyki I 5 45 15 0 0 0 60 sylabus
   Podstawy konstrukcji urządzeń precyzyjnych II 5 450 0 225 225 0 60 sylabus
∑=22
Wychowanie FizyczneWychowanie Fizyczne Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Automatyka
(Rozwiń)
AutomatykaObowiązkowe Programowanie w systemie Matlab 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Urządzenia Pomiarowe Automatyki 3 225 0 225 0 0 30 sylabus
∑=6
Specjalność: Informatyka przemysłowa
(Rozwiń)
Informatyka przemysłowaObowiązkowe Metody numeryczne AiR 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Metody sztucznej inteligencji 3 450 0 300 150 0 60 sylabus
∑=6
Specjalność: Robotyka
(Rozwiń)
RobotykaObowiazkowe Programowanie w systemie Matlab 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   SENSORYKA ROBOTÓW 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=6
Język ObcyJęzyk Obcy Język Obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
∑=4
PodstawoweObowiązkowe Elektronika 3 3 0 0 450 0 0 30 sylabus
   Podstawy automatyki II 3 0 0 450 0 0 30 sylabus
   Podstawy mechaniki płynów 3 225 0 225 0 0 30 sylabus
   Robotyka 3 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie jakością 2 225 0 0 225 0 30 sylabus
∑=14
SpecjalnościoweObowiązkowe Przetwarzanie sygnałów 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Sterowanie procesów ciągłych 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
∑=6
Wychowanie FizyczneWychowanie Fizyczne Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Automatyka
(Rozwiń)
AutomatykaObowiązkowe Automatyka przemysłowa 3 15 0 0 0 0 30 sylabus
   Inżynieria procesów przemysłowych 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot wariantowy 1 2 15 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot wariantowy 2 2 15 0 0 0 0 30 sylabus
   Robotronika 2 225 0 225 0 0 30 sylabus
   Systemy automatyki 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Systemy czasu rzeczywistego i sieci przemysłowych 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Urządzenia wykonawcze automatyki 3 225 0 225 0 0 30 sylabus
∑=21
Specjalność: Informatyka przemysłowa
(Rozwiń)
Informatyka przemysłowaObowiązkowe Podstawy systemów baz danych 3 225 0 75 150 0 30 sylabus
   Programowanie niskopoziomowe 3 225 0 0 225 0 30 sylabus
   Sieci przemysłowe 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Systemy automatyki 4 450 0 450 0 0 60 sylabus
   Technika mikroprocesorowa 3 225 0 225 0 0 30 sylabus
   Widzenie Maszynowe 3 225 0 225 0 0 30 sylabus
 Wariantowe Przedmiot wariantowy 1 2 225 0 225 0 0 30 sylabus
∑=21
Specjalność: Robotyka
(Rozwiń)
RobotykaObowiazkowe AKTUATORYKA ELEKTRYCZNA 3 330 0 135 30 0 30 sylabus
   AKTUATORYKA PNEUMOTRONICZNA 3 225 0 225 0 0 30 sylabus
   EFEKTORY ROBOTÓW 3 15 0 0 0 0 30 sylabus
   PRZEDMIOT WARIANTOWY 1 2 15 0 0 0 0 30 sylabus
   PRZEDMIOT WARIANTOWY 2 2 15 0 0 0 0 30 sylabus
   Robotronika 2 225 0 225 0 0 30 sylabus
   Systemy czasu rzeczywistego i sieci przemysłowych 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   ZASADY BUDOWY ROBOTÓW 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
∑=21
HESHES HES 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=2
ObieralneObieralne Przedmiot Obieralny Wydziałowy 2 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Badania nieniszczące 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Komputerowe sterowanie procesami 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Systemy SCADA 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Wprowadzenie do MES i systemu ANSYS 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
PodstawoweObowiązkowe Praktyka przeddyplomowa 4 0 0 0 0 0 160 sylabus
∑=4
SpecjalnościoweObowiązkowe Programowanie obiektowe C++ 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Sterowanie procesami dyskretnymi 3 225 0 0 225 0 30 sylabus
∑=6
Wychowanie FizyczneWychowanie Fizyczne Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Automatyka
(Rozwiń)
AutomatykaObowiązkowe Diagnostyka procesów przemysłowych 2 225 0 225 0 0 30 sylabus
   Przedmiot wariantowy 2/1 2 15 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot wariantowy 2/2 2 15 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot wariantowy 3/1 2 15 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot wariantowy 3/2 2 15 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot wariantowy 4 1 15 0 0 0 0 30 sylabus
∑=11
Specjalność: Informatyka przemysłowa
(Rozwiń)
Informatyka przemysłowaObowiązkowe Inżynieria oprogramowania 2 225 0 225 0 0 30 sylabus
   Systemy informatyczne w przemyśle 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Systemy operacyjne 2 225 0 225 0 0 30 sylabus
 Wariantowe Przedmiot wariantowy 2/1 2 225 0 225 0 0 30 sylabus
   Przedmiot wariantowy 2/2 2 225 0 225 0 0 30 sylabus
∑=11
Specjalność: Robotyka
(Rozwiń)
RobotykaObowiazkowe AKTUATORYKA HYDROTRONICZNA 1 15 0 0 0 0 30 sylabus
   PRZEDMIOT WARIANTOWY 2/1 2 15 0 0 0 0 30 sylabus
   PRZEDMIOT WARIANTOWY 2/2 2 15 0 0 0 0 30 sylabus
   PRZEDMIOT WARIANTOWY 3/1 2 15 0 0 0 0 30 sylabus
   PRZEDMIOT WARIANTOWY 3/2 2 15 0 0 0 0 30 sylabus
   STEROWANIE I PROGRAMOWANIE ROBOTÓW 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
∑=11
ObieralneObieralne Przedmiot obieralny 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Hydrotronika 2 15 0 0 0 0 30 sylabus
   Inżynieria oprogramowania 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Podstawy systemów baz danych 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Programowanie w języku Java 2 15 0 0 0 0 30 sylabus
   Sterowniki programowalne PLC 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Systemy DCS 2 15 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
PodstawoweObowiązkowe Praca dyplomowa 15 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 2 0 450 0 0 0 30 sylabus
∑=17
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt K_W01
Ma wiedzę w zakresie matematyki; obejmującą analizę; algebrę; rachunek prawdopodobieństwa i metody statystyczne oraz elementy przekształceń całkowych; niezbędną do:a) opisu i analizy działania układów mechanicznych;b) opisu i analizy działania układów automatyki i robotyki;c) opisu i działania obwodów elektrycznych i układów elektronicznych.
Efekt K_W02
Ma wiedzę w zakresie fizyki; w zakresie typowym dla uniwersytetu technicznego; w tym w zakresie mechaniki klasycznej; elektrodynamiki; optyki i fotoniki; fizyki ciała stałego; niezbędną do rozumienia zjawisk fizycznych w przyrodzie i technice.
Efekt K_W03
Posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie mechaniki i wytrzymałości materiałów (w tym mechaniki płynów); niezbędną do projektowania struktur mechanicznych urządzeń
Efekt K_W04
Posiada podstawową wiedzę w zakresie informatyki; z uwzględnieniem oprogramowania biurowego; korzystania z sieci komputerowych i aplikacji internetowych; systemów i aplikacji bazodanowych.
Efekt K_W05
Ma uporządkowaną i podbudowaną wiedzę w zakresie metodyki i technik programowania
Efekt K_W06
Ma uporządkowana wiedzę na temat korzystania z komputerowego wspomagania przy rozwiązywaniu problemów technicznych.
Efekt K_W07
Ma uporządkowaną i podbudowaną wiedzę w zakresie elektrotechniki; układów elektronicznych analogowych i cyfrowych
Efekt K_W08
Posiada podstawową wiedzę w zakresie układów mikroprocesorowych i mikrokontrolerów w zastosowaniu do sterowania urządzeń
Efekt K_W09
Posiada uporządkowaną i podbudowaną wiedzę w zakresie automatyki i robotyki
Efekt K_W10
Posiada uporządkowaną i podbudowaną wiedzę w zakresie współczesnych układów napędowych stosowanych w urządzeniach automatyki i robotyki; w tym aktuatorów pneumatycznych hydraulicznych i elektrycznych
Efekt K_W11
Ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii; zna i rozumie metody pomiaru wielkości fizycznych charakteryzujących pracę urządzeń; w szczególności wielkości mechanicznych i elektrycznych
Efekt K_W12
Ma podstawową wiedzę na temat działania oraz budowy złożonych; zintegrowanych obiektów mechaniczno-elektroniczno-informatycznych
Efekt K_W13
Posiada elementarną wiedzę na temat materiałów inżynierskich; w szczególności w zakresie doboru materiałów inżynierskich do zastosowań technicznych technik wytwarzania elementów i przyrządów oraz technik wytwarzania elementów i przyrządów
Efekt K_W14
Ma uporządkowana wiedzę na temat budowy, programowania i zastosowania programowalnych układów sterowania
Efekt K_W15
Ma uporządkowana wiedzę na temat sensorów oraz innych urządzeń pomiarowych wykorzystywanych w systemach automatyki i robotyki
Efekt K_W16
Orientuje się w bieżącym stanie oraz tendencjach rozwojowych w automatyce i robotyce
Efekt K_W17
Ma elementarną wiedzę na temat cyklu życia urządzeń i systemów wykorzystywanych w automatyce i robotyce
Efekt K_W18
Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych;ekonomicznych; prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej w zakresie automatyzacji i robotyzacji procesów
Efekt K_W19
Ma podstawową wiedzę z zakresu systemów optomechatronicznych w skali makro i mikro stosowanych w inteligentnych wyrobach i procesach prtzemysłowych
Efekt K_W20
Ma elementarną wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego
Efekt K_W21
Ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania; w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej
Efekt K_W22
Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt K_U01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury; baz danych i innych źródeł; potrafi integrować informacje; wyciągać z nich wnioski a następnie formułować opinie
Efekt K_U02
Potrafi przygotować w języku polskim dokumentację zadania inżynierskiego i opis jego wyników i przedstawić je za pomocą różnych technik; w szczególności umie opracowywać schematy blokowe urządzeń systemów i dokumentację techniczną podzespołów.
Efekt K_U03
Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację ustną poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego
Efekt K_U04
Posługuje się językiem angielskim lub innym językiem międzynarodowym w stopniu wystarczającym do porozumiewania się; czytania ze zrozumieniem dokumentacji technicznej i źródeł informacji oraz przygotowania prezentacji ustnej dotyczącej zagadnień dotyczących mechatroniki
Efekt K_U05
Ma umiejętność samokształcenia i pogłębiania kwalifikacji
Efekt K_U06
Potrafi zastosować narzędzia matematyczne do opisu i analizy zagadnień mechanicznych; elektrycznych i elektronicznych oraz w obszarze automatyki
Efekt K_U07
Potrafi wykorzystać prawa fizyki w technice oraz projektowaniu, wtwarzaniu i eksploatacji urządzeń automatyki
Efekt K_U08
Potrafi posługiwać się procedurami numerycznymi na potrzeby rozwiązywania problemów inżynierskich
Efekt K_U09
Ma umiejętność programowania proceduralnego i obiektowego
Efekt K_U10
Potrafi wykorzystywać sieci komputerowe i telekomunikacyjne
Efekt K_U11
Potrafi opracowywać i wykorzystywać bazy danych
Efekt K_U12
Potrafi wykorzystywać metody sztucznej inteligencji w budowie systemów automatyki i robotyki
Efekt K_U13
Potrafi dokonywać analizy i przetwarzania sygnałów ciągłych i dyskretnych w czasie
Efekt K_U14
Potrafi dokonywać analizy i opisu systemów liniowych
Efekt K_U15
Potrafi rozróżnić podstawowe struktury układów sterowania
Efekt K_U16
Potrafi opisać i dokonać analizy prostego liniowego układu dynamicznego w dziedzinie czasu i zmiennej zespolonej
Efekt K_U17
Potrafi zbadać i ocenić stabilność układów automatyki
Efekt K_U18
Potrafi projektować prosty układ regulacji metodami częstotliwościowymi
Efekt K_U19
Potrafi dobrać nastawy regulatora PID
Efekt K_U20
Potrafi projektować manipulatory i roboty zbudowane ze standardowych podzespołów
Efekt K_U21
Potrafi projektować oraz zaimplementować układ sterowania robotem
Efekt K_U22
Potrafi zaprojektować proste układy elektroniczne przeznaczone do zastosowania w urządzeniach automatyki i robotyki
Efekt K_U23
Umie projektować ciągłe i dyskretne układy regulacji procesami ciągłymi ze sprzężeniem od wyjścia lub zmiennych stanu
Efekt K_U24
Potrafi poddawać analizie problemy występujące w sterowaniu procesami dyskretnymi
Efekt K_U25
Potrafi opracowywać proste modele symulacyjne procesów dyskretnych
Efekt K_U26
Potrafi projektować; implementować i integrować systemy pracujące w czasie rzeczywistym
Efekt K_U27
Potrafi wykonać podstawową analizę ekonomiczną przedsięwzięcia inżynierskiego
Efekt K_U28
Potrafi przy formułowaniu i realizacji zadań inzynierskich w obszarze urządzeń automatyki i robotyki zwracać uwagę na aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K_K01
Rozumie potrzebę (i zna formy ciągłego dokształcania: studia 2 i 3 stopnia; studia podyplomowe; kursy) podnoszenia kompetencji zawodowych; społecznych i osobistych – w odniesieniu do samego siebie i innych osób
Efekt K_K02
Zna i rozumie pozatechniczne aspekty działalności inżynierskiej w obszarze automatyki i robotyki; a w szczególności aspekt społeczny automatyzacji i robotyzacji oraz jej wpływ na rynek pracy
Efekt K_K03
Jest świadomy roli absolwenta Politechniki Warszawskiej i Wydziału Mechatroniki w sensie popularyzacji wiedzy w zakresie automatyki i robotyki w społeczeństwie
Efekt K_K04
Ma świadomość odpowiedzialności za prace własną i zespołu; którego jest członkiem i zachowuje się w sposób profesjonalny i zgodny z etyką zawodową
Efekt K_K05
Potrafi funkcjonować w sposób przedsiębiorczy