Program Wydział Rok akademicki Stopień
Budownictwo Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku 2015/2016 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Budownictwo mgr Dorota Chudzicka, tel.: +48243672223, e-mail: dchudzicka@pw.plock.pl

Cele:

Absolwent winien charakteryzować się, wiedzą i umiejętnościami w zakresie: projektowania konstrukcyjnego różnego rodzaju standardowych budynków i obiektów użyteczności publicznej oraz budowli inżynierskich i przemysłowych, w tym projektowania architektonicznego prostych budynków, projektowania modernizacji i adaptacji wzniesionych budynków i budowli, podstaw technologii i organizacji robót budowlanych oraz kalkulacji ich kosztów, orientowania się w zagadnieniach technologii organizacji, wznoszenia, eksploatowania, modernizowania, przeprowadzania napraw i remontów oraz ochrony przed korozją budynków i innych budowli inżynierskich, komputerowego wspomagania prac projektowych, konstrukcyjnych oraz z zakresu technologii i organizacji budowy. Absolwent jest przygotowany do kierowania budową standardowych obiektów oraz kierowania wytwarzaniem elementów konstrukcyjnych lub wyrobów budowlanych, programowania, planowania i organizowania procesów realizacji inwestycji budowlanych, posługiwania się współczesnymi metodami i technikami oceniania i doboru materiałów, elementów i wyrobów stosowanych w budownictwie, procedur tworzenia i działania firm budowlanych, podstaw teorii decyzji oraz metodologii projektowania. Ponadto absolwent jest przygotowany do twórczego rozwiązywania różnych problemów projektowych, konstrukcyjnych, materiałowych i organizacyjnych, dotyczących skomplikowanych zadań i przedsięwzięć o nie standardowym charakterze, które wymagają zaawansowanych metod naukowych, takich jak komputerowe metody analizy i projektowania konstrukcji, oraz matematycznych metod optymalizacyjnych. Zakres tych studiów przygotowuje również do pracy badawczej i naukowej.

Warunki przyjęć:

Dyplom ukończenia studiów wyższych; postępowanie kwalifikacyjne na podstawie złożonych dokumentów


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweWspólne dla kierunku Fundamentowanie specjalne 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Metody komputerowe w inżynierii lądowej 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Niezawodność i trwałość konstrukcji 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Przedmiot kierunkowy do wyboru (BS2A_02) 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Przedmiot kierunkowy do wyboru (BS2A_03) 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Przedmiot kierunkowy do wyboru (BS2A_08) 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Przedmiot kierunkowy do wyboru (BS2A_09) 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Teoria sprężystości i plastyczności 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Wytrzymałość materiałów II 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Wzmacnianie i stabilizacja podłoża 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Certyfikacja energetyczna obiektów (BS2A_08/02) 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Dynamika budowli (BS2A_03/02) 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Fizyka budowli II i budownictwo energooszczędne (BS2A_09/01) 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Hydraulika i Hydrologia II (BS2A_02/01) 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Mechanika budowli II (BS2A_03/01) 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Podstawy analizy energetyczno-ekologicznej obiektu budowlanego (BS2A_08/01) 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Technologia betonu II (BS2A_02/02) 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Termomodernizacja budynków (BS2A_09/02) 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
∑=25
PodstawoweWspólne dla wydziału Matematyka II 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
∑=5
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESWspólne dla wydziału Etyczne i ekologiczne problemy w produkcji przemysłowej 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedsiębiorstwo na rynku UE 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=5
KierunkoweWspólne dla kierunku Angielska terminologia techniczna w budownictwie 2 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Konstrukcje przemysłowe i specjalne 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Przedmiot kierunkowy do wyboru (BS2A_13) 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Złożone konstrukcje betonowe 5 30 15 0 30 0 75 sylabus
   Złożone konstrukcje metalowe 5 30 15 0 30 0 75 sylabus
   Nowe materiały i wyroby dla budownictwa (BS2A_13/01) 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Nowoczesne technologie w budownictwie (BS2A_13/02) 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
 Wspólne dla wydziału Przedmiot ogólnowydziałowy do wyboru (WS2A_05) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Prawo budowlane, wodne i ochrony środowiska (WS2A_05/01) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Problem adhezji i łączenia materiałów (WS2A_05/02) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Zarządzanie przedsięwzięciami (WS2A_05/03) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=18
PodstawoweWspólne dla wydziału Fizyka II 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Matematyka II 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=7
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweWspólne dla kierunku Ekonomika, organizacja i kierowanie budową 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Praca dyplomowa 15 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Przedmiot kierunkowy do wyboru (BS2A_18) 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Przedmiot kierunkowy do wyboru (BS2A_19) 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe 5 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi 2 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Konstrukcje sprężone i prefabrykowane (BS2A_18/02) 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Projektowanie konstrukcji pod względem zabezpieczeń przeciwpożarowych (BS2A_18/01) 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Warunki techniczne w budownictwie (BS2A_19/02) 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Wzmacnianie konstrukcji budowlanych (BS1A_19/01) 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
∑=30
Wychowanie fizyczneWspólne dla wydziału Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=