Program Wydział Rok akademicki Stopień
Inżynieria Materiałowa Wydział Inżynierii Materiałowej 2015/2016 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Inżynieria Materiałowa Prodziekan ds. Kształcenia

Cele:

http://www.inmat.pw.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=141&Itemid=237

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Podstawy nauki o materiałach 1/ Fundamentals of Materials Science 1 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy obliczeń inżynierskich/ Fundamentals of Engineering Balances Calculations 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=6
OgólneObowiązkowy Ochrona własności intelektualnej i prawo pracy (HES)/ Intelectual Property Protection 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
PodstawoweObowiązkowy Chemia 1/ Chemistry 1 5 45 30 0 0 0 75 sylabus
   Fizyka 1/ Physics 1 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Grafika inżynierska/ Engineering Graphics 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Matematyka 1/ Mathematics 1 9 4 4 0 0 0 120 sylabus
   Technologia informacyjna/ Information Technology 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
∑=22
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język ObcyJęzyk Obcy Język obcy 1/ Foreign Language 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Elektrotechnika i elektronika/ Electrical Engineering and Electronics 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Podstawy nauki o materiałach 2/ Fundamentals of Materials Science 2 5 45 0 30 0 0 75 sylabus
∑=7
OgólneObowiązkowy Komunikacja interpersonalna (HES)/ Communication 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
PodstawoweObowiązkowy Chemia - laboratorium/ Chemistry - Laboratory 5 0 0 4 0 0 60 sylabus
   Fizyka 2/ Physics 2 5 30 15 30 0 0 75 sylabus
   Matematyka 2/ Mathematics 2 7 45 45 0 0 0 90 sylabus
∑=17
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język ObcyJęzyk Obcy Język obcy 2/ Foreign Language 3 0 4 0 0 0 60 sylabus
∑=3
KierunkoweObowiązkowe Elektronowe właściwości materiałów/ Electronic Properties of Materials 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Materiały metaliczne i metalurgia/ Metallic Materials and Metallurgy 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika/ Mechanics 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Metody badań materiałów 1/ Methods of Materials Testing 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Podstawy nauki o materiałach 3 - Laboratorium/ Fundamentals of Materials Science 3 - Laboratory 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Podstawy nauki o materiałach 3/ Fundamentals of Materials Science 3 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Termodynamika/ Thermodynamics 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wytrzymałość konstrukcji/ The Strength of Structures 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
∑=16
PodstawoweObowiązkowy Chemia 2/ Chemistry 2 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Fizyka 3 - Laboratorium / Physics 3 - Laboratory 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Informatyka/ Informatics 4 0 0 4 0 0 60 sylabus
   Matematyka 3/ Mathematics 3 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
∑=11
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język ObcyJęzyk Obcy Język obcy 3/ Foreign Languages 3 3 0 4 0 0 0 60 sylabus
∑=3
KierunkoweObowiązkowe Inżynieria Powierzchni/ Surface Engineering 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Korozja/ Corrosion 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Materiały metaliczne - obróbka cieplna/ Metallic Materials - Heat Treatment 5 30 0 45 0 0 75 sylabus
   Podstawy Nauki o Materiałach 4/ Fundamentals of Materials Science 4 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Projektowanie Części Maszyn/ The Desing of Machine Parts 2 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Seminarium Problemowe - Ekspertyza Materiałowa/ Material Expertise Seminar 3 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Sprężystość Materiałów/ The Elasticity of Materials 1 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Praktyka kierunkowa/ Specialist Training 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=19
OBIERALNEObieralne HES 3 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Gry Decyzyjne (HES)/ Decision-Making Games 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Integracja Europejska – Aspekty Ekonomiczne i Prawne (HES)/ Europen Integration 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Planowanie Przedsięwzięć Biznesowych i Przedsiębiorczość Innowacyjna (HES)/ Business Planning 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy Prawa Cywilnego dla Inżynierów (HES)/ Basis of Civil Law for Engineers 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Prawo Działalności Gospodarczej (HES)/ Economic Law 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Seminarium Problemowe - Ekspertyza Materiałowa: Stopy Metali Kolorowych oraz Materiały Kompozytowe/ Material Expertise Seminar 3 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Seminarium Problemowe - Ekspertyza Materiałowa: Stopy Żelaza/ Material Expertise Seminar 3 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Systemy Społeczno-Gospodarcze (HES)/ Socio-Economic Systems 1 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=3
PodstawoweObowiązkowy Fizyka Ciała Stałego/ Solid State Physics 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Matematyka 4/ Mathematics 4 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
∑=5
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Dobór Materiałów w Projektowaniu Inżynierskim/ Materials Selection in Engineering Desing 3 15 15 15 0 0 45 sylabus
   Inżynieria Powierzchni - Laboratorium/ Surface Engineering - Laboratory 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Kompozyty i Techniki ich Wytwarzania/ Composite Materials and Technology 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Korozja - Laboratorium/ Corrosion - Laboratory 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Materiały Polimerowe i ich Przetwórstwo/ Polymers and Technology 3 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Mechanizmy Niszczenia Materiałów/ The Mechanisms of Materials Destruction 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Metody Badań Materiałów 2/ Methods of Materials Testing 2 3 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Seminarium Problemowe - Inżynieria Powierzchni/ Surface Engineering Seminar 3 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Techniki Wytwarzania 1/ Manufacturing Technologies 1 2 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=22
OBIERALNEObieralne Przedmioty Obieralne/ Optional Subjects 5 0 0 0 0 0 15 sylabus
   Inżynieria Chemiczna i Procesowa w Energetyce Jądrowej/ Chemical and Process Engineering 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Inżynieria Powierzchni Stopów Lekkich/ Surface Engineering of Light Alloys 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Krystalizacja Powłok z Fazy Gazowej/ Crystallisation of Coatings from Gaseous Phase 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Materiały dla Energetyki/ Materials for Power Industry 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Materiały we Współczesnych Środkach Transpotru/ Materials for Modern Means of Transport 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika Biomateriałów/ Mechanics of biomaterials 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Metalurgia Proszków/ Powder Metallurgy 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Nowoczesne Materiały Narzędziowe/ Modern Tool Materials 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Obróbki Cieplno-Chemiczne/ Heat and Chemical Treatment 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Polimery Funkcjonalne/ Functional Polymers 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Problemy Trwałości Narzędzi i Konstrukcji/ Durability Problems of Tools and Constructions 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Projektowanie Nowoczesnych Stali/ Design of Modern Steel 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Recykling Materiałów/ The Recycling of Materials 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium Problemowe - Inżynieria PowierzchnI: Inżynieria Powierzchni Warstw Wierzchnich I/ Surface Engineering Seminar 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium Problemowe Obieralne - Inżynieria Powierzchni: Inżynieria Powierzchni Powłok/ Surface Engineering Seminar 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Stopy Żaroodporne i Żarowytrzymałe/ Heat - Resistant and High - Temperature Alloys 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Wstęp do Enzymologii/ Introduction to Enzymes 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zastosowanie Neutronów w Badaniach i Technologii/ Application of Neutrons in Materials Science and Technology 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=5
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Kompozyty i Techniki ich Wytwarzania - Laboratorium/ Composite Materials and Technology - Laboratory 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Materiały Ceramiczne i Metody ich Wytwarzania/ Ceramic Materials and Technology 4 45 0 15 0 0 60 sylabus
   Materiały Polimerowe i ich Przetwórstwo - Laboratorium/ Polymers and Technology - Laboratory 3 0 0 45 0 0 45 sylabus
   Mechanizmy Niszczenia Materiałów - Laboratorium/ The Mechanisms of Materials Destruction - Laboratory 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Metody Badań Materiałów 3/ Methods of Materials Testing 3 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Projektowanie Inżynierskie/ Desing Engineering 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Seminarium Problemowe - Mechanizmy Niszczenia Materiałów / The Mechanisms of Materials Destruction Seminar 3 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Techniki Wytwarzania 2/ Manufacturing Technologies 2 2 30 0 15 0 0 30 sylabus
∑=19
OBIERALNEObieralne HES 4 4 0 0 0 0 45 sylabus
   Przedmioty Obieralne/ Optional Subjects 7 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Gry Decyzyjne (HES)/ Decision-Making Games 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Inżynieria Chemiczna i Procesowa w Energetyce Jądrowej/ Chemical and Process Engineering 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Inżynieria Powierzchni Stopów Lekkich/ Surface Engineering of Light Alloys 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Kierowanie Zespołem Pracowników (HES)/ Personnel Team Management 1 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Krystalizacja Powłok z Fazy Gazowej/ Crystallisation of Coatings from Gaseous Phase 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Materiały dla Energetyki/ Materials for Power Industry 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Materiały we Współczesnych Środkach Transpotru/ Materials for Modern Means of Transport 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika Biomateriałów/ Mechanics of biomaterials 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Metalurgia Proszków/ Powder Metallurgy 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Nowoczesne Materiały Narzędziowe/ Modern Tool Materials 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Nowoczesne Tworzywa Ceramiczne/ Modern Ceramic Materials 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Obróbki Cieplno-Chemiczne/ Heat and Chemical Treatment 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Planowanie Przedsięwzięć Biznesowych i Przedsiębiorczość Innowacyjna (HES)/ Business Planning 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy Prawa Cywilnego dla Inżynierów (HES)/ Basis of Civil Law for Engineers 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Polimery Funkcjonalne/ Functional Polymers 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Problemy Trwałości Narzędzi i Konstrukcji / Durability Problems of Tools and Constructions 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Projektowanie Nowoczesnych Stali/ Design of Modern Steel 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Recykling Materiałów/ The Recycling of Materials 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium Problemowe - Mechanizmy Niszczenia Materiałów: Procesy Degradacji Materiałów ze Stopów Metali Niezależnych w Warunkach Eksploatacji/ The Mechanisms of Materials Destruction Seminar 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium Problemowe - Mechanizmy Niszczenia Materiałów: Procesy Degradacji Materiałów ze Stopów na Osnowie Żelaza w Warunkach Eksploatacji /The Mechanisms of Materials Destruction Seminar 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Stopy Żaroodporne i Żarowytrzymałe/ Heat - Resistant and High - Temperature Alloys 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Sztuka Prezentacji, Sposoby Komunikacji Interpersonalnej/ Art. of Presentation, Methods of Interpers 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wstęp do Enzymologii/ Introduction to Enzymes 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zastosowanie Neutronów w Badaniach i Technologii Materiałów/ Application of Neutrons in Materials Science and Technology 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=11
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObieralne Praca Inżynierska/ Bachelor of Science Thesis 15 0 0 0 30 0 30 sylabus
 Obowiązkowe Seminarium Dyplomowe/ Diploma Seminar 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Seminarium Problemowe - Dobór Materiałów/ Materials Selection Seminar 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium Problemowe Specjalistyczne/ Advanced Problem-Solving Seminar 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Systemy Zarządzania/ Management Systems 1 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=23
OBIERALNEObieralne Przedmioty Obieralne/ Optional Subjects 7 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Inżynieria Chemiczna i Procesowa w Energetyce Jądrowej/ Chemical and Process Engineering 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Inżynieria Powierzchni Stopów Lekkich/ Surface Engineering of Light Alloys 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Krystalizacja Powłok z Fazy Gazowej/ Crystallisation of Coatings from Gaseous Phase 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Materiały dla Energetyki/ Materials for Power Industry 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Materiały we Współczesnych Środkach Transpotru/ Materials for Modern Means of Transport 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika Biomateriałów/ Mechanics of Biomaterials 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Metalurgia Proszków/ Powder Metallurgy 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Nowoczesne Materiały Narzędziowe/ Modern Tool Materials 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Nowoczesne Tworzywa Ceramiczne/ Modern Ceramic Materials 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Obróbki Cieplno-Chemiczne/ Heat and Chemical Treatment 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Polimery Funkcjonalne/ Functional Polymers 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Problemy Trwałości Narzędzi i Konstrukcji/ Durability Problems of Tools and Constructions 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Projektowanie Nowoczesnych Stali/ Design of Modern Steel 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Przygotowanie i Realizacja Produkcji z Uwzględnieniem Nowoczesnych Technologii i Roli Inżyniera w Przedsiębiorstwie Branży Mechanicznej/ Preparing Production Using Advanced Technologies and Including Role of the Engineer in Manufacturing Enterprises Today and Tomorrow 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Recykling Materiałów/ The Recycling of Materials 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium Problemowe - Dobór Materiałów w Projektach Mechanicznych/ Material Selection in Mechanical Design Seminar 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium Problemowe - Dobór Materiałów w Zaawansowanych Projektach Inżynierskich /Material Selection in Engineering Design Seminar 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium Specjalistyczne - Biomateriały/ Advanced Seminar - Biomaterials 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Seminarium Specjalistyczne - Inżynieria Powierzchni/ Advanced Seminar - Surface Engineering 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Seminarium Specjalistyczne - Materiały Funkcjonalne/ Advanced Seminar - Functional Materials 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Seminarium Specjalistyczne - Materiały Konstrukcyjne/ Advanced Seminar - Construction Materials 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Seminarium Specjalistyczne - Nanomateriały i Nanotechnologie/ Advanced Seminar - Nanomaterials and Nanotechnology 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Stopy Żaroodporne i Żarowytrzymałe / Heat - Resistant and High - Temperature Alloys 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Zastosowanie Neutronów w Badaniach i Technologii Materiałów /Application of Neutrons in Materials Science and Technology 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=7
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=