Program Wydział Rok akademicki Stopień
Mechatronika Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych 2015/2016 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Niestacjonarne Mechatronika Dziekan Wydziału SiMR prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski

Cele:

Celem programu kształcenia na kierunku Mechatronika jest dostarczenie absolwentom obszernej wiedzy z przedmiotów podstawowych oraz dobrze podbudowanej teoretycznie wiedzy z zakresu budowy maszyn, pojazdów oraz systemów mechatronicznych. Celem programu jest również wyrobienie w nich interdyscyplinarnego, systemowego podejścia do rozwiązywania problemów technicznych, umiejętności posługiwania się nowoczesnymi narzędziami komputerowo wspomaganego procesu projektowania, wytwarzania, eksploatacji i recyklingu. Ze względu na ukierunkowanie efektów kształcenia na wymagania stawiane przez przemysł szeroko pojętych pojazdów i maszyn roboczych, program kształcenia na kierunku MTR Wydziału SiMR w szerokim zakresie uwzględnia zagadnienia z dziedziny Mechaniki płynów, Termodynamiki, Mechaniki i Dynamiki pojazdów. Znaczna cześć programu kształcenia odnosi się do układów napędowych maszyn i pojazdów opartych o napędy mechaniczne, elektryczne, hydrauliczne i pneumatyczne. Nie mniej istotna część programu kształcenia odnosi się do projektowania systemów mechatronicznych stosowanych w pojazdach i maszynach roboczych oraz inteligentnych elementów infrastruktury. W programie kształcenia duża część efektów dotyczy procesu wytwarzania tego typu systemu, bez którego znajomości trudno jest poprawnie zaprojektować elementy układów napędowych i konstrukcji nośnych maszyn i pojazdów. Kierunek Mechatronika umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy inżynierskiej w zakresie ogólnej budowy maszyn, jak również wiedzy specjalistycznej, dotyczącej projektowania, wytwarzania, bezpieczeństwa, sterowania i eksploatacji szerokiej gamy obiektów wydziału, tj. pojazdów (samochodów, ciągników, pojazdów szynowych, pojazdów specjalnych) i maszyn roboczych (budowlanych, drogowych, dźwignic, przenośników i innych) oraz ich systemów mechatronicznych. Studenci studiów I stopnia mają do wyboru następujące specjalności: • mechatronika pojazdów • mechatronika maszyn roboczych • konstrukcje inteligentne • mechatronika pojazdów i maszyn roboczych

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESObowiązkowe Historia techniki 1 15 0 0 0 0 10 sylabus
   Własność intelektualna / BHP 1 15 0 0 0 0 10 sylabus
∑=2
PodstawoweObowiązkowe Algebra 4 30 15 0 0 0 30 sylabus
   Analiza I 5 20 10 0 0 0 30 sylabus
   Chemia 2 15 0 0 0 0 10 sylabus
   Fizyka I 2 30 0 0 0 0 20 sylabus
   Materiały konstrukcyjne 4 30 0 0 0 0 20 sylabus
   Ochrona środowiska 2 15 0 0 0 0 10 sylabus
   Podstawy modelowania geometrycznego 1 0 0 30 0 0 20 sylabus
   Podstawy zapisu konstrukcji z elementami geometrii wykreślnej 3 15 0 0 15 0 20 sylabus
   Techniki komputerowe 5 30 0 30 0 0 40 sylabus
   Warsztaty 1 0 0 15 0 0 10 sylabus
∑=29
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język obcyJęzyk obcy Język obcy 4 0 30 0 0 0 20 sylabus
PodstawoweObowiązkowe Analiza II 5 30 15 0 0 0 30 sylabus
   Elektrotechnika i elektronika I 4 30 0 15 0 0 30 sylabus
   Fizyka II 2 15 0 0 0 0 10 sylabus
   Laboratorium materiałów konstrukcyjnych 1 0 0 15 0 0 10 sylabus
   Mechanika ogólna I 5 30 30 0 0 0 40 sylabus
   Podstawy zapisu konstrukcji z elementami geometrii wykreślnej 3 0 0 0 30 0 20 sylabus
   Równania różniczkowe 5 30 15 0 0 0 30 sylabus
   Techniki komputerowe - pracownia 1 0 0 15 0 0 10 sylabus
   Technologia 3 30 0 0 0 0 20 sylabus
   Modelowanie geometryczne 1 0 0 15 0 0 10 sylabus
∑=29
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język obcyJęzyk obcy Język obcy 4 0 30 0 0 0 20 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Mechanika płynów 3 15 15 0 0 0 20 sylabus
   Wprowadzanie do mechatroniki 2 15 0 15 0 0 20 sylabus
∑=5
PodstawoweObowiązkowe Elektrotechnika i elektronika II 2 15 0 15 0 0 20 sylabus
   Mechanika ogólna II 5 30 30 0 0 0 40 sylabus
   Metrologia i zamienność 2 15 15 0 0 0 20 sylabus
   Teoria mechaniki i podstaw automatyki 4 15 0 0 15 0 20 sylabus
   Wprowadzanie do systemów mikroprocesowych 2 15 0 15 0 0 20 sylabus
   Wytrzymałość materiałów I 5 30 30 0 0 0 40 sylabus
   Zaawansowane modelowanie geometryczne 1 0 0 15 0 0 10 sylabus
∑=21
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język obcyJęzyk obcy Język obcy 4 0 30 0 0 0 20 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Inżynieria programowania 2 0 0 30 0 0 20 sylabus
   Laboratorium mechaniki płynów 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Mechatroniczne systemy sensoryczne i wykonawcze 3 15 0 15 0 0 20 sylabus
   Pomiary wielkości dynamicznych 2 30 0 0 0 0 20 sylabus
   Systemy automatyki 3 15 0 15 0 0 20 sylabus
   Termodynamika 3 15 15 0 0 0 20 sylabus
   Układy elektroniczne w systemach sterowania i regulacji 3 15 0 15 0 0 20 sylabus
∑=17
PodstawoweObowiązkowe Drgania mechaniczne 3 30 15 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy konstrukcji maszyn 4 45 0 0 0 0 30 sylabus
   Projektowanie podstaw konstrukcji maszyn I 2 0 0 0 30 0 20 sylabus
∑=9
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język obcyJęzyk obcy Język obcy 4 0 30 0 0 0 20 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Komputerowe systemy w mechatronice 2 15 0 15 0 0 20 sylabus
   Konstrukcje inteligentne 2 15 0 0 0 0 10 sylabus
   Laboratorium pomiarów wielkości dynamicznych 1 0 0 30 0 0 20 sylabus
   Maszyny robocze 3 15 0 15 0 0 20 sylabus
   Napędy elektryczne 2 15 0 15 0 0 20 sylabus
   Naprawa mechatronicznych systemów pojazdów 1 15 0 0 0 0 10 sylabus
   Podstawy napędów hydraulicznych i pneumatycznych 3 15 0 15 0 0 20 sylabus
   Podstawy projektowania systemów mechatronicznych 3 15 0 15 0 0 20 sylabus
   Projektowanie podstaw konstrukcji maszyn II 2 0 0 0 30 0 20 sylabus
   Silniki spalinowe 3 15 0 15 0 0 20 sylabus
   Wprowadzanie do robotyki 1 15 0 0 0 0 10 sylabus
   Wprowadzenie do przetwarzania obrazów 1 15 0 0 0 0 10 sylabus
∑=24
PodstawoweObowiązkowe Pojazdy 3 15 0 15 0 0 20 sylabus
∑=3
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Konstrukcje inteligentne
(Rozwiń)
Konstrukcje inteligentneSpecjalnościowe Mechanika kompozytów 3 30 0 15 0 0 30 sylabus
   Techniki numeryczne analizy 4 30 0 15 0 0 30 sylabus
   Teoria drgań układów ciągłych 3 30 0 15 0 0 30 sylabus
∑=10
Specjalność: Mechatronika maszyn roboczych
(Rozwiń)
Mechatronika maszyn roboczychSpecjalnościowe Automatyzacja maszyn roboczych 4 30 0 15 0 0 30 sylabus
   Dźwigi osobowe 3 30 0 15 0 0 30 sylabus
   Maszyny budowlane 3 30 0 15 0 0 30 sylabus
∑=10
Specjalność: Mechatronika pojazdów
(Rozwiń)
Mechatronika pojazdówSpecjalnościowe Mechatronika pojazdów 4 30 0 15 0 0 30 sylabus
   Pokładowa diagnostyka pojazdów 3 30 0 15 0 0 30 sylabus
   Układy napędowe pojazdów 3 30 0 15 0 0 30 sylabus
∑=10
Specjalność: Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych
(Rozwiń)
Mechatronika pojazdów i maszyn roboczychSpecjalnościowe Automatyzacja maszyn roboczych 3 30 0 15 0 0 30 sylabus
   Mechatronika pojazdów 4 30 0 15 0 0 30 sylabus
   Układy napędowe pojazdów 3 30 0 15 0 0 30 sylabus
∑=10
KierunkoweObowiązkowe Diagnostyka układów mechatronicznych 1 0 0 15 0 0 10 sylabus
   Modele funkcjonalne maszyn roboczych 2 15 0 15 0 0 20 sylabus
   Modelowanie diagnostyczne systemów mechatronicznych 1 0 0 0 15 0 10 sylabus
   Podstawy MES 2 15 0 15 0 0 20 sylabus
   Praca przejściowa 4 0 0 0 30 0 20 sylabus
   Praktyka zawodowa 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Projektowanie systemów mechatronicznych 2 0 0 0 30 0 20 sylabus
   Przetwarzanie i analiza obrazów 3 15 0 30 0 0 30 sylabus
   Układy hydrauliczne i pneumatyczne 2 15 0 0 0 0 10 sylabus
∑=21
PodstawoweObowiązkowe Fizyka III 2 15 0 0 0 0 10 sylabus
   Podstawy diagnostyki 2 15 0 15 0 0 20 sylabus
∑=4
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Konstrukcje inteligentne
(Rozwiń)
Konstrukcje inteligentneSpecjalnościowe Aktywna redukcja drgań układów mechanicznych 2 15 0 15 0 0 20 sylabus
   Analiza sygnałów wielowymiarowych 3 15 0 15 0 0 20 sylabus
   Materiały inteligentne 3 30 0 0 0 0 20 sylabus
∑=8
Specjalność: Mechatronika maszyn roboczych
(Rozwiń)
Mechatronika maszyn roboczychSpecjalnościowe Podstawy elektromechanicznych napędów hybrydowych 3 30 0 0 0 0 20 sylabus
   Podstawy modelowania i sterowania maszyn roboczych 3 15 0 15 0 0 20 sylabus
   Systemy monitorowania maszyn roboczych 2 15 0 15 0 0 20 sylabus
∑=8
Specjalność: Mechatronika pojazdów
(Rozwiń)
Mechatronika pojazdówSpecjalnościowe Akustyka pojazdów 2 15 0 15 0 0 20 sylabus
   Pojazdy autonomiczne 3 30 0 0 0 0 20 sylabus
   Systemy informatyczne pojazdów 3 15 0 15 0 0 20 sylabus
∑=8
Specjalność: Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych
(Rozwiń)
Mechatronika pojazdów i maszyn roboczychSpecjalnościowe Systemy informatyczne pojazdów 2 15 0 15 0 0 20 sylabus
   Wybrane zagadnienia dźwigów osobowych 3 30 0 0 0 0 20 sylabus
   Wybrane zagadnienia maszyn budowlanych 3 15 0 15 0 0 20 sylabus
∑=8
HESObowiązkowe Ekonomia 2 30 0 0 0 0 20 sylabus
   Przedmiot społeczno-humanistyczny 2 30 0 0 0 0 20 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Niezawodność i bezpieczeństwo systemów mechatronicznych 2 30 0 0 0 0 20 sylabus
   PLM - podejście bazodanowe 2 30 0 0 0 0 20 sylabus
   Praca dyplomowa 15 0 0 0 10 0 100 sylabus
   Seminarium dyplomowe 1 0 15 0 0 0 10 sylabus
∑=20
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=