Program Wydział Rok akademicki Stopień
Automatyka i Robotyka Wydział Mechatroniki 2016/2017 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Automatyka i Robotyka brak

Cele:

do wypełnienia

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Automatyka
(Rozwiń)
AutomatykaObowiązkowe Zaawansowane algorytmy regulacji 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Zdecentralizowane systemy sterowania 4 15 0 15 0 0 30 sylabus
 Wariantowe Regulatory przemysłowe 3 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=11
Specjalność: Informatyka przemysłowa
(Rozwiń)
Informatyka przemysłowaObowiązkowe Harmonogramowanie 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Integracja systemów 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Zaawansowane techniki programowania 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Zarządzanie projektem informatycznym 3 15 0 0 0 0 30 sylabus
∑=11
Specjalność: Robotyka
(Rozwiń)
RobotykaObowiązkowe Dynamika mechanizmów wieloczłonowych 3 15 0 0 0 0 30 sylabus
   Serwonapędy elektryczne robotów 3 15 0 0 0 0 30 sylabus
   Sterowanie napędów maszyn i robotów 3 15 0 0 0 0 30 sylabus
   Systemy wizyjne w robotyce 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
∑=11
KierunkoweObowiązkowe Teoria sterowania 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=3
PodstawoweObieralne Przedmiot obieralny 1 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot obieralny 2 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
 Obowiązkowe Matematyka – metody numeryczne 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
 Wariantowe Przedmiot wariantowy - dwa do wyboru 8 0 0 0 0 0 90 sylabus
   Modelowanie i symulacja obiektów dynamicznych 4 45 0 45 45 0 45 sylabus
   Modelowanie i symulacja urządzeń mechatronicznych 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Przetwarzanie i rozpoznawanie obrazu 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Teoria i metody optymalizacji 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Teoria i praktyka eksperymentu 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=16
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Automatyka
(Rozwiń)
AutomatykaObowiązkowe Identyfikacja układów dynamicznych 2 15 0 0 0 0 30 sylabus
   Metody diagnostyki urządzeń i procesów 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=6
Specjalność: Informatyka przemysłowa
(Rozwiń)
Informatyka przemysłowaObowiązkowe Buisness Intelligence 3 15 0 30 0 0 45 sylabus
 Wariantowe Sterowanie predykcyjne 3 30 0 0 30 0 30 sylabus
∑=6
Specjalność: Robotyka
(Rozwiń)
RobotykaObowiązkowe Inteligentne systemy mobilne 3 15 0 0 0 0 30 sylabus
 Wariantowe Roboty i manipulatory w inżynierii medycznej 3 30 0 30 30 0 30 sylabus
∑=6
HESHES HES 1 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=2
KierunkoweObowiązkowe Praca przejściowa 5 0 0 0 75 0 0 sylabus
∑=5
PodstawoweObieralne Przedmiot obieralny 3 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
 Obowiązkowe Fizyka 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Matematyka dyskretna 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Systemy mechatroniczne 7 30 0 15 30 0 75 sylabus
∑=17
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Automatyka
(Rozwiń)
AutomatykaWariantowe Automatyzacja budynków 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Projektowanie sieci typu Fieldbus 3 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=5
Specjalność: Informatyka przemysłowa
(Rozwiń)
Informatyka przemysłowaWariantowe Budowa Systemów Rozproszonych 3 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Technologie i bezpieczeństwo w Internecie 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=5
Specjalność: Robotyka
(Rozwiń)
RobotykaObowiązkowe Nawigacja Robotów Mobilnych 3 30 0 15 0 0 30 sylabus
 Wariantowe Robotyzacja procesów przemysłowych 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
∑=5
HESHES HES 1 Planowanie przedsięwzięć biznesowych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
PodstawoweObieralne Przedmiot obieralny 4 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot obieralny 5 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
 Obowiązkowe Praca dyplomowa 20 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 0 0 0 0 30 0 30 sylabus
∑=24
Suma semestr: ∑=