Program Wydział Rok akademicki Stopień
Budownictwo Wydział Inżynierii Lądowej 2017/2018 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Niestacjonarne Budownictwo Dziekan ds Studiów

Cele:

Celem kształcenia na pierwszym stopniu studiów na kierunku budownictwo jest wykształcenie umiejętności dotyczących zagadnień związanych z wykonawstwem obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego oraz projektowaniem prostych obiektów i elementów budowlanych, doborem i stosowaniem materiałów budowlanych, nowoczesnych technologii oraz wykorzystaniem technik komputerowych. Kwalifikacje absolwentów powinny umożliwić im pełnienie funkcji technicznych i menadżerskich w działalności budowlanej a także inwestycyjnej.

Poniżej widoczne są opisy przedmiotów programu rozpoczynającego się w r.a. 2017/2018. Wszystkie realizowane programy studiów dostępne są na stronie Wydziału Inżynierii Lądowej.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Geometria wykreślna I 3 0 15 0 15 0 30 sylabus
   Rysunek techniczny i odręczny I 3 0 0 0 20 0 20 sylabus
∑=6
PodstawoweObowiązkowe Chemia budowlana 5 10 0 30 0 0 40 sylabus
   Fizyka I - przedmiot w wersjach do wyboru 3 20 0 0 0 0 20 sylabus
   Geologia inżynierska 3 10 10 10 0 0 30 sylabus
   Informacja naukowa i patentowa I 0 0 0 0 0 0 2 sylabus
   Matematyka I - Analiza matematyczna I 5 20 20 0 0 0 40 sylabus
   Matematyka II - Algebra z geometrią 6 20 30 0 0 0 50 sylabus
 Przedmioty do wyboru Fizyka I - Kierunki rozwoju fizyki 3 20 0 0 0 0 20 sylabus
   Fizyka I - Metody optyczne w technice 3 20 0 0 0 0 20 sylabus
∑=22
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Geodezja inżynierska I 3 10 20 0 0 0 30 sylabus
   Geometria wykreślna II 2 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Materiały budowlane I NST 4 10 0 20 0 0 30 sylabus
   Podstawy Informatyki 3 10 20 0 0 0 30 sylabus
   Rysunek techniczny i odręczny II 2 0 0 0 15 0 15 sylabus
∑=14
PodstawoweObowiązkowe Fizyka II - Fizyka eksperymentalna 2 0 0 20 0 0 20 sylabus
   Matematyka I – Analiza matematyczna II 6 20 20 0 0 0 40 sylabus
   Mechanika teoretyczna 7 20 20 0 10 0 50 sylabus
∑=15
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język ObcyObowiązkowe Język Obcy 1 3 0 24 0 0 0 24 sylabus
∑=3
KierunkoweObowiązkowe Budownictwo ogólne I 4 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Geodezja inżynierska II 3 0 0 20 0 0 20 sylabus
   Informatyka I 3 0 20 0 0 0 20 sylabus
   Materiały budowlane II NST 6 10 0 30 0 0 40 sylabus
∑=16
PodstawoweObowiązkowe Matematyka III – Metody numeryczne 3 10 0 20 0 0 30 sylabus
   Wytrzymałość materiałów I 7 20 20 0 20 0 60 sylabus
∑=10
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESObowiązkowe HES - Podstawy ekonomiki, kalkulacji kosztów i cen 2 0 0 0 20 0 20 sylabus
∑=2
Język ObcyObowiązkowe Język Obcy 2 3 0 24 0 0 0 24 sylabus
∑=3
KierunkoweObowiązkowe Budownictwo ogólne II 4 20 0 0 20 0 40 sylabus
   Fizyka III - Fizyka budowli 3 10 0 0 20 0 30 sylabus
   Informatyka I 2 0 20 0 0 0 20 sylabus
   Technologia i organizacja robót budowlanych I 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=13
PodstawoweObowiązkowe Wytrzymałość materiałów II 7 20 15 10 15 0 60 sylabus
∑=7
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język ObcyObowiązkowe Język Obcy 3 3 0 24 0 0 0 24 sylabus
∑=3
KierunkoweObowiązkowe Geotechnika I 4 20 0 20 0 0 40 sylabus
   Inżynieria komunikacyjna I 4 20 0 0 10 0 30 sylabus
   Konstrukcje betonowe I 4 10 0 0 30 0 40 sylabus
   Konstrukcje drewniane I 2 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Technologia i organizacja robót budowlanych II 4 0 0 0 40 0 40 sylabus
∑=18
PodstawoweObowiązkowe Informacja naukowa i patentowa II 0 0 0 0 0 0 2 sylabus
   Mechanika konstrukcji I 4 0 20 0 20 0 40 sylabus
∑=4
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język ObcyObowiązkowe Język Obcy 4 3 0 24 0 0 0 24 sylabus
∑=3
KierunkoweObowiązkowe Geotechnika II 5 30 0 0 20 0 50 sylabus
   Inżynieria komunikacyjna II 3 0 0 0 20 0 20 sylabus
   Konstrukcje betonowe II 5 10 0 15 15 0 40 sylabus
   Konstrukcje metalowe I 4 10 0 0 30 0 40 sylabus
   Podstawy mostownictwa 3 20 0 0 20 0 40 sylabus
∑=20
PodstawoweObowiązkowe Mechanika konstrukcji II 5 0 20 0 20 0 40 sylabus
∑=5
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Budownictwo Zrównoważone
(Rozwiń)
Budownictwo ZrównoważoneObowiązkowe Fizyka budowli II 3 10 0 0 20 0 30 sylabus
   Projektowanie budynków według zasad zrównoważonego rozwoju BZ 3 15 0 0 20 0 35 sylabus
∑=6
Specjalność: Drogi szynowe
(Rozwiń)
Drogi szynoweObowiązkowe Drogi szynowe I (DS) 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Utrzymanie dróg szynowych 2 10 0 0 10 0 20 sylabus
∑=6
Specjalność: Inżynieria Komunikacyjna
(Rozwiń)
Inżynieria KomunikacyjnaObowiązkowe Drogi szynowe I 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Technologia materiałów i nawierzchni drogowych I 2 7 0 13 0 0 20 sylabus
∑=5
Specjalność: Inżynieria Produkcji Budowlanej
(Rozwiń)
Inżynieria Produkcji BudowlanejObowiązkowe Koszty i efektywność inwestycji 2 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Technologia kompozytów asfaltowych 2 7 0 13 0 0 20 sylabus
   Wybrane technologie robót budowlanych 2 20 0 0 0 0 20 sylabus
∑=6
Specjalność: Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie
(Rozwiń)
Konstrukcje Budowlane i InżynierskieObowiązkowe Fizyka budowli II 2 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Konstrukcje betonowe III 4 20 0 0 25 0 45 sylabus
∑=6
Specjalność: Mosty i Budowle Podziemne
(Rozwiń)
Mosty i Budowle PodziemneObowiązkowe Budownictwo podziemne I 3 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Diagnostyka i utrzymanie mostów 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
∑=6
HESObowiązkowe HES - Prawo budowlane 1 10 0 0 0 0 10 sylabus
∑=1
KierunkoweObowiązkowe Hydraulika i hydrologia 2 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Instalacje w budownictwie – Instalacje sanitarne 2 0 10 0 10 0 20 sylabus
   Konstrukcje metalowe II 5 10 0 0 30 0 40 sylabus
   Podstawy budownictwa podziemnego 2 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Podstawy organizacji i zarządzania w budownictwie 5 20 0 0 20 0 40 sylabus
∑=16
PodstawoweObowiązkowe Informacja naukowa i patentowa III 1 0 0 0 0 0 2 sylabus
∑=1
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 8:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Budownictwo Zrównoważone
(Rozwiń)
Budownictwo ZrównoważoneObowiązkowe Architektura i urbanistyka BZ, KBI, IPB 3 20 0 0 20 0 40 sylabus
   Elementy architektury zrównoważonego rozwoju 2 0 0 0 25 0 25 sylabus
   Metody komputerowe w budownictwie energooszczędnym 3 10 20 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot do wyboru I 3 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Zrównoważone materiały budowlane 2 10 0 4 6 0 20 sylabus
∑=13
Specjalność: Drogi szynowe
(Rozwiń)
Drogi szynoweObowiązkowe Architektura i urbanistyka (IK, DS, MiBP) 3 20 0 0 20 0 40 sylabus
   Drogi i ulice (IK, DS) 3 15 0 0 10 0 25 sylabus
   Modernizacja linii kolejowych 2 10 0 0 20 0 30 sylabus
   Przedmiot do wyboru I 3 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Roboty i budowle ziemne (IK, DS) 2 10 0 0 10 0 20 sylabus
∑=13
Specjalność: Inżynieria Komunikacyjna
(Rozwiń)
Inżynieria KomunikacyjnaObowiązkowe Architektura i urbanistyka (IK, DS, MiBP) 3 20 0 0 20 0 40 sylabus
   Drogi i ulice (IK, DS) 3 15 0 0 10 0 25 sylabus
   Metody komputerowe w drogownictwie 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot do wyboru I 3 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Roboty i budowle ziemne (IK, DS) 2 10 0 0 10 0 20 sylabus
∑=14
Specjalność: Inżynieria Produkcji Budowlanej
(Rozwiń)
Inżynieria Produkcji BudowlanejObowiązkowe Architektura i urbanistyka BZ, KBI, IPB 3 20 0 0 20 0 40 sylabus
   Metody komputerowe w organizacji 3 10 20 0 0 0 30 sylabus
   Procesy produkcyjne 2 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Technologia kompozytów mineralnych 3 10 0 30 0 0 40 sylabus
   Technologia kompozytów polimerowych 2 10 5 5 0 0 20 sylabus
∑=13
Specjalność: Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie
(Rozwiń)
Konstrukcje Budowlane i InżynierskieObowiązkowe Architektura i urbanistyka BZ, KBI, IPB 3 20 0 0 20 0 40 sylabus
   Konstrukcje metalowe III 4 20 0 0 25 0 45 sylabus
   Metody komputerowe w budownictwie 3 10 20 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot do wyboru I 3 0 0 0 0 0 30 sylabus
∑=13
Specjalność: Mosty i Budowle Podziemne
(Rozwiń)
Mosty i Budowle PodziemneObowiązkowe Architektura i urbanistyka (IK, DS, MiBP) 3 20 0 0 20 0 40 sylabus
   Metody komputerowe w mostownictwie 3 10 20 0 0 0 30 sylabus
   Mosty betonowe z technologią betonu 4 20 0 15 10 0 45 sylabus
   Przedmiot do wyboru I 3 0 0 0 0 0 30 sylabus
∑=13
HESObowiązkowe HES 1 - przedmiot w wersjach do wyboru 2 20 0 0 0 0 20 sylabus
   HES 2 - przedmiot w wersjach do wyboru 2 20 0 0 0 0 20 sylabus
 Przedmioty do wyboru Jednostka w płynnej nowoczesności 2 20 0 0 0 0 20 sylabus
   Prawne podstawy gospodarki przestrzennej 2 20 0 0 0 0 20 sylabus
   Problemy cywilizacji Zachodu 2 20 0 0 0 0 20 sylabus
   Wielkie religie świata 2 20 0 0 0 0 20 sylabus
∑=4
Język ObcyObowiązkowe Egzamin B2 1 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=1
KierunkoweObowiązkowe Bezpieczeństwo pożarowe I 1 10 0 0 0 0 10 sylabus
   Instalacje w budownictwie - instalacje elektryczne 1 20 0 0 0 0 20 sylabus
 Przedmioty do wyboru Automatyzacja projektowania konstrukcji 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Diagnostyka obiektów budowlanych 3 20 10 0 0 0 30 sylabus
   Projektowanie konstrukcji budowlanych z wykorzystaniem modelu BIM 3D+ 3 0 0 0 0 30 30 sylabus
   Zintegrowane systemy projektowania inżynierskich konstrukcji budowlanych 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=2
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 9:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Budownictwo Zrównoważone
(Rozwiń)
Budownictwo ZrównoważoneObowiązkowe Przedmiot do wyboru II 3 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe BZ 2 0 20 0 0 0 20 sylabus
∑=5
Specjalność: Drogi szynowe
(Rozwiń)
Drogi szynoweObowiązkowe Przedmiot do wyboru II 3 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe DS 2 0 20 0 0 0 20 sylabus
∑=5
Specjalność: Inżynieria Komunikacyjna
(Rozwiń)
Inżynieria KomunikacyjnaObowiązkowe Przedmiot do wyboru II 3 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe IK 2 0 20 0 0 0 20 sylabus
∑=5
Specjalność: Inżynieria Produkcji Budowlanej
(Rozwiń)
Inżynieria Produkcji BudowlanejObowiązkowe Przedmiot do wyboru I 3 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe IPB 2 0 20 0 0 0 20 sylabus
∑=5
Specjalność: Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie
(Rozwiń)
Konstrukcje Budowlane i InżynierskieObowiązkowe Przedmiot do wyboru II 3 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe KBI 2 0 20 0 0 0 20 sylabus
∑=5
Specjalność: Mosty i Budowle Podziemne
(Rozwiń)
Mosty i Budowle PodziemneObowiązkowe Przedmiot do wyboru II 3 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe MiBP 2 0 20 0 0 0 20 sylabus
∑=5
KierunkoweObowiązkowe Praca dyplomowa i przygotowanie do egzaminu dyplomowego 15 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Praktyki 12 0 480 0 0 0 480 sylabus
 Przedmioty do wyboru Analiza ryzyka w projektach infrastrukturalnych 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Automatyzacja projektowania konstrukcji 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Budowa i utrzymanie dróg 3 10 20 0 0 0 30 sylabus
   Budownictwo wysokie i systemowe 3 20 10 0 0 0 30 sylabus
   Budynki i budowle żelbetowe 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Diagnostyka obiektów budowlanych 3 20 10 0 0 0 30 sylabus
   Komputerowe wspomaganie projektowania inżynierskich konstrukcji budowlanych 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Konstrukcje murowe 3 20 10 0 0 0 30 sylabus
   Naprawa konstrukcji betonowych 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy projektowania sygnalizacji świetlnej 3 12 18 0 0 0 30 sylabus
   Projektowanie konstrukcji budowlanych z wykorzystaniem modelu BIM 3D+ 3 0 0 0 0 30 30 sylabus
   Remonty i modernizacje budynków 3 20 10 0 0 0 30 sylabus
   Zastosowanie BIM w projektowaniu konstrukcji 3 0 0 0 0 30 30 sylabus
   Zintegrowane systemy projektowania inżynierskich konstrukcji budowlanych 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=27
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=