Program Wydział Rok akademicki Stopień
Budownictwo Wydział Inżynierii Lądowej 2017/2018 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Budownictwo Dziekan ds Studiów

Cele:

Studia drugiego stopnia umożliwiają rozwój kompetencji uzyskanych na studiach I stopnia co w efekcie prowadzi do umiejętności rozwiązywania bardziej złożonych zadań inżynierskich i generowania rozwiązań innowacyjnych. Absolwent uzyskuje zaawansowaną wiedzę i kształci umiejętności do rozwiązywania złożonych problemów projektowych, organizacyjnych i technologicznych, opracowywania i realizacji programów badawczych, kierowania zespołami ludzkimi.

Poniżej widoczne są opisy przedmiotów programu rozpoczynającego się w r.a. 2017/2018. Wszystkie realizowane programy studiów dostępne są na stronie Wydziału Inżynierii Lądowej.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, specjalizacja: Konstrukcje Budowlane
(Rozwiń)
Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, specjalizacja: Konstrukcje BudowlaneObowiązkowe Bezpieczeństwo pożarowe (KB) 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Inżynieria materiałów budowlanych (KB) 2 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Konstrukcje betonowe (KB, TK) 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Konstrukcje drewniane 3 15 15 0 15 0 45 sylabus
   Konstrukcje metalowe (KB, TK) 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Matematyka - wybrane działy (KB, IK, DS, MiBP) 5 30 45 0 0 0 75 sylabus
   Metoda elementów skończonych (KB, MiBP) 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Teoria sprężystości i plastyczności I (KB, MiBP) 4 30 15 0 15 0 60 sylabus
∑=27
Specjalność: Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, specjalizacja: Mosty i Budowle Podziemne
(Rozwiń)
Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, specjalizacja: Mosty i Budowle PodziemneObowiązkowe Budowle podziemne I 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Komputerowe wspomaganie projektowania mostów 4 0 45 0 0 0 45 sylabus
   Matematyka - wybrane działy (KB, IK, DS, MiBP) 5 30 45 0 0 0 75 sylabus
   Metoda elementów skończonych (KB, MiBP) 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Mosty drewniane i kompozytowe 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Mosty metalowe I 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Podpory mostowe 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Teoria sprężystości i plastyczności I (KB, MiBP) 4 30 15 0 15 0 60 sylabus
∑=27
Specjalność: Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, specjalizacja: Teoria Konstrukcji
(Rozwiń)
Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, specjalizacja: Teoria KonstrukcjiObowiązkowe Konstrukcje betonowe (KB, TK,) 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Konstrukcje metalowe (KB, TK) 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Metoda elementów skończonych TK 4 30 15 0 15 0 60 sylabus
   Metody doświadczalne mechaniki 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Metody matematyczne mechaniki TK 5 30 45 0 0 0 75 sylabus
   Programowanie obiektowe 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Teoria sprężystości I TK 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
∑=27
Specjalność: Budownictwo Zrównoważone
(Rozwiń)
Budownictwo ZrównoważoneObowiązkowe Fizyka budowli II (BZ) 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Inżynieria materiałów budowlanych (BZ, IPB) 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Konstrukcje metalowe (BZ, IPB) 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Matematyka - wybrane działy (BZ, IPB) 5 30 45 0 0 0 75 sylabus
   Niekonwencjonalne źródła ciepła 2 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Projektowanie budynków użyteczności publicznej z uwzględnieniem efektywności energetycznej 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Rewitalizacja budynków 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Teoria sprężystości i plastyczności (BZ, IPB) 5 15 15 0 15 0 45 sylabus
∑=27
Specjalność: Drogi szynowe
(Rozwiń)
Drogi szynoweObowiązkowe Drogi i ulice I (DS, IK) 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Drogi szynowe II (DS, IK) 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Infrastruktura węzłów kolejowych 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Matematyka - wybrane działy (KB, IK, DS, MiBP) 5 30 45 0 0 0 75 sylabus
   Materiały w budownictwie komunikacyjnym (DS, IK) 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Mechanika nawierzchni i podtorza dróg szynowych 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Metody komputerowe w inżynierii komunikacyjnej (DS, IK) 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Teoria sprężystości i plastyczności (DS, IK) 7 45 15 0 15 0 75 sylabus
∑=27
Specjalność: Inżynieria Komunikacyjna
(Rozwiń)
Inżynieria KomunikacyjnaObowiązkowe Drogi i ulice I (DS, IK) 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Drogi szynowe II (DS, IK) 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Eksploatacja dróg I 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Inżynieria ruchu I 2 12 0 0 18 0 30 sylabus
   Matematyka - wybrane działy (KB, IK, DS, MiBP) 5 30 45 0 0 0 75 sylabus
   Materiały w budownictwie komunikacyjnym (DS, IK) 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Metody komputerowe w inżynierii komunikacyjnej (DS, IK) 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Teoria sprężystości i plastyczności (DS, IK) 7 45 15 0 15 0 75 sylabus
∑=27
Specjalność: Inżynieria Produkcji Budowlanej
(Rozwiń)
Inżynieria Produkcji BudowlanejObowiązkowe Bezpieczeństwo pożarowe II (IPB) 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Inżynieria materiałów budowlanych (BZ, IPB) 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Inżynieria procesów produkcyjnych I 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Konstrukcje metalowe (BZ, IPB) 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Matematyka - wybrane działy (BZ, IPB) 5 30 45 0 0 0 75 sylabus
   Metodologia projektowania procesów budowlanych IPB 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Technologia kompozytów budowlanych 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Technologia nawierzchni IPB 3 15 0 45 0 0 60 sylabus
   Teoria sprężystości i plastyczności (BZ, IPB) 5 15 15 0 15 0 45 sylabus
∑=27
HESObowiązkowe HES - Ochrona własności intelektualnej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   HES - Prawo budowlane 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=3
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, specjalizacja: Konstrukcje Budowlane
(Rozwiń)
Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, specjalizacja: Konstrukcje BudowlaneObowiązkowe Budownictwo przemysłowe żelbetowe 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Konstrukcje betonowe specjalne 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Konstrukcje metalowe specjalne 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Mechanika konstrukcji (KB) 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Metody komputerowe w projektowaniu konstrukcyjnym 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Niezawodność konstrukcji 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot do wyboru I 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot do wyboru II 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Teoria sprężystości i plastyczności II (KB, MiBP) 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
 Przedmioty do wyboru Betonowe konstrukcje wsporcze obciążone dynamicznie 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Budownictwo wysokie i systemowe 2 20 10 0 0 0 30 sylabus
   Certyfikacja energetyczna budynków 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Konstrukcje i budowlane systemy metalowo-szklane 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe w budownictwie kubaturowym 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Nośność graniczna konstrukcji II 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Programowanie wizualne 2 0 0 0 0 30 30 sylabus
   Wspomaganie komputerowe projektowania geometrycznego 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Zastosowanie modelu BIM 3D+ w projektowaniu konstrukcji budowlanych 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=28
Specjalność: Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, specjalizacja: Mosty i Budowle Podziemne
(Rozwiń)
Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, specjalizacja: Mosty i Budowle PodziemneObowiązkowe Bezpieczeństwo pożarowe mostów i tuneli 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Budowle podziemne II 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Drogi 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Mechanika konstrukcji (MiBP) 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Mosty betonowe I 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Mosty metalowe II 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Niezawodność konstrukcji 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot do wyboru I 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot do wyboru II 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Teoria sprężystości i plastyczności II (KB, MiBP) 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
 Przedmioty do wyboru Estetyka mostów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Fundamenty mostów 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Komputerowe wspomaganie projektowania budowli podziemnych 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Liniowe inwestycje infrastrukturalne - podstawy realizacji 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Współpraca konstrukcji z podłożem 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=28
Specjalność: Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, specjalizacja: Teoria Konstrukcji
(Rozwiń)
Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, specjalizacja: Teoria KonstrukcjiObowiązkowe Dynamika i stateczność konstrukcji 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Komputerowe systemy analizy konstrukcji 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Reologia 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Stany graniczne konstrukcji 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Teoria plastyczności TK 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Teoria płyt i powłok sprężystych 5 30 15 0 15 0 60 sylabus
   Teoria sprężystości II TK 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=28
Specjalność: Budownictwo Zrównoważone
(Rozwiń)
Budownictwo ZrównoważoneObowiązkowe Energooszczędne konstrukcje drewniane 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Energooszczędne konstrukcje murowe 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Konstrukcje betonowe (BZ,IPB) 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Mechanika konstrukcji (BZ, IPB) 4 15 15 0 15 0 45 sylabus
   Metody komputerowe (obliczeniowe) w budownictwie 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Projektowanie budynków wg zasad zrównoważonego rozwoju 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Przedmiot do wyboru I 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot do wyboru II 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot do wyboru III 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Zrównoważone materiały budowlane 3 30 0 6 9 0 45 sylabus
 Przedmioty do wyboru Budownictwo wysokie i systemowe 2 20 10 0 0 0 30 sylabus
   Certyfikacja energetyczna budynków 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Programowanie wizualne 2 0 0 0 0 30 30 sylabus
   Ryzyko przedsięwzięć inwestycyjnych 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Trwałość materiałów i konstrukcji budowlanych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wspomaganie komputerowe projektowania geometrycznego 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Zastosowanie modelu BIM 3D+ w projektowaniu konstrukcji budowlanych 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=28
Specjalność: Drogi szynowe
(Rozwiń)
Drogi szynoweObowiązkowe Budowa i utrzymanie dróg kolejowych 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Budowle i roboty ziemne (DS, IK) 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Budowle podziemne (DS, IK) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Diagnostyka nawierzchni szynowych 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Metoda elementów skończonych (DS, IK) 2 10 20 0 0 0 30 sylabus
   Planowanie systemów transportu I (DS, IK) 3 10 0 0 20 0 30 sylabus
   Podstawy energetyki trakcyjnej 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy sterowania ruchem kolejowym 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Podtorze kolejowe 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Przedmiot do wyboru I 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Wspomaganie komputerowe projektowania i eksploatacji dróg szynowych 3 0 45 0 0 0 45 sylabus
 Przedmioty do wyboru Kierunki rozwoju infrastruktury dróg szynowych 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Stacje i węzły kolejowe 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Transport i środowisko 2 20 10 0 0 0 30 sylabus
   Urządzenia techniczne dróg lądowych 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa w transporcie szynowym 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=28
Specjalność: Inżynieria Komunikacyjna
(Rozwiń)
Inżynieria KomunikacyjnaObowiązkowe Budowle i roboty ziemne (DS, IK) 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Budowle podziemne (DS, IK) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Drogi i ulice II 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Drogi szybkiego ruchu I 3 10 0 0 20 0 30 sylabus
   Mechanika nawierzchni drogowych 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Metoda elementów skończonych (DS, IK) 2 10 20 0 0 0 30 sylabus
   Planowanie systemów transportu I (DS, IK) 3 10 0 0 20 0 30 sylabus
   Przedmiot do wyboru I 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmioty specjalistyczne dla specjalizacji 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Technologia nawierzchni drogowych IK 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Wspomaganie komputerowe projektowania dróg 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
 Przedmioty do wyboru Modernizacja dróg i ulic 2 12 18 0 0 0 30 sylabus
   Projektowanie układów komunikacyjnych 2 10 20 0 0 0 30 sylabus
   Wspomaganie komputerowe projektowania dróg II 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=28
Specjalność: Inżynieria Komunikacyjna: Specjalizacja: Planowanie i Inżynieria Ruchu
(Rozwiń)
Inżynieria Komunikacyjna: Specjalizacja: Planowanie i Inżynieria RuchuObowiązkowy dla specjalizacji Planowanie i Inżynieria Ruchu Bezpieczeństwo i zarządzanie ruchem 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Inżynieria ruchu II 2 12 0 0 18 0 30 sylabus
Specjalność: Inżynieria Komunikacyjna; Specjalizacja: Projektowanie i Eksploatacja Dróg
(Rozwiń)
Inżynieria Komunikacyjna; Specjalizacja: Projektowanie i Eksploatacja DrógObowiazkowy dla specjalizacji Projektowanie i Eksploatacja Dróg Drogi szybkiego ruchu II 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Urządzenia techniczne dróg 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
Specjalność: Inżynieria Komunikacyjna; Specjalizacja: Technologia Budowy Dróg
(Rozwiń)
Inżynieria Komunikacyjna; Specjalizacja: Technologia Budowy DrógObowiazkowy dla specjalizacji Technologia Budowy Dróg Eksploatacja nawierzchni drogowych 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Technologia budowy dróg 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
Specjalność: Inżynieria Produkcji Budowlanej
(Rozwiń)
Inżynieria Produkcji BudowlanejObowiązkowe Inżynieria procesów produkcyjnych II IPB 3 0 0 0 45 0 45 sylabus
   Konstrukcje betonowe (BZ, IPB) 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Mechanika konstrukcji (BZ, IPB) 4 15 15 0 15 0 45 sylabus
   Metody komputerowe w inżynierii produkcji budowlanej 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Organizacja i sterowanie przebiegiem budowy 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Roboty remontowe i rozbiórkowe IPB 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Ryzyko przedsięwzięć inwestycyjnych IPB 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Technologia betonów specjalnych 4 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Technologie robót specjalnych 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem IPB 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
∑=28
HESObowiązkowe HES - przedmiot do wyboru 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
 Przedmioty do wyboru Ekonomika w budownictwie komunikacyjnym (DS, IK, MiBP) 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Estetyka elementów konstrukcyjnych budynków i obiektów inżynierskich (BZ, IPB, KB, TK) 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Historia budowy miast (BZ, IPB, KB, TK) 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Historia sztuki i cywilizacji (BZ, IPB, KB, TK) 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Proces inwestycyjny (DS, IK, MiBP) 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
∑=2
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, specjalizacja: Konstrukcje Budowlane
(Rozwiń)
Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, specjalizacja: Konstrukcje BudowlaneObowiązkowe Budownictwo przemysłowe metalowe 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Metodologia projektowania procesów budowlanych (BZ, KB, TK) 2 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Projektowanie konstrukcji z zastosowaniem programów komputerowych 2 0 45 0 0 0 45 sylabus
   Seminarium dyplomowe KB 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe w języku obcym KB 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=10
Specjalność: Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, specjalizacja: Mosty i Budowle Podziemne
(Rozwiń)
Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, specjalizacja: Mosty i Budowle PodziemneObowiązkowe Mosty betonowe II 3 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Przedmiot do wyboru III 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe MiBP 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe w języku obcym MiBP 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Zabezpieczanie stateczności ścian wykopów 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
 Przedmioty do wyboru Mosty niekonwencjonalne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Plastyczność w geotechnice 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Współpraca konstrukcji z podłożem 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=10
Specjalność: Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, specjalizacja: Teoria Konstrukcji
(Rozwiń)
Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, specjalizacja: Teoria KonstrukcjiObowiązkowe Mechanika konstrukcji cienkościennych 2 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Metodologia projektowania procesów budowlanych (BZ, KB, TK) 2 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Metody komputerowe mechaniki nieliniowej 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Seminarium dyplomowe dla specjalizacji Teoria Konstrukcji 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe w języku obcym Teoria Konstrukcji 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=10
Specjalność: Budownictwo Zrównoważone
(Rozwiń)
Budownictwo ZrównoważoneObowiązkowe Metodologia projektowania procesów budowlanych (BZ, KB, TK) 2 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Metody optymalizacyjne w energooszczędnym budownictwie 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Praktyka zawodowa 3 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe BZ 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe w języku obcym BZ 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=10
Specjalność: Drogi szynowe
(Rozwiń)
Drogi szynoweObowiązkowe Infrastruktura miejskiego transportu szynowego 3 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Konstrukcje mostowe (DS, IK) 2 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Przedmiot do wyboru II 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe DS 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe w języku obcym DS 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
 Przedmioty do wyboru Kierunki rozwoju infrastruktury dróg szynowych 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Urządzenia techniczne dróg lądowych 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa w transporcie szynowym 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=10
Specjalność: Inżynieria Komunikacyjna
(Rozwiń)
Inżynieria KomunikacyjnaObowiązkowe Konstrukcje mostowe (DS, IK) 2 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Przedmiot do wyboru II 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmioty specjalistyczne dla specjalizacji 3 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe IK 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe w języku obcym IK 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
 Przedmioty do wyboru Diagnostyka stanu nawierzchni drogowych 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=10
Specjalność: Inżynieria Komunikacyjna: Specjalizacja: Planowanie i Inżynieria Ruchu
(Rozwiń)
Inżynieria Komunikacyjna: Specjalizacja: Planowanie i Inżynieria RuchuObowiązkowy dla specjalizacji Planowanie i Inżynieria Ruchu Planowanie systemów transportu II 3 28 0 0 32 0 60 sylabus
Specjalność: Inżynieria Komunikacyjna; Specjalizacja: Projektowanie i Eksploatacja Dróg
(Rozwiń)
Inżynieria Komunikacyjna; Specjalizacja: Projektowanie i Eksploatacja DrógObowiazkowy dla specjalizacji Projektowanie i Eksploatacja Dróg Eksploatacja dróg II 3 30 0 0 30 0 60 sylabus
Specjalność: Inżynieria Komunikacyjna; Specjalizacja: Technologia Budowy Dróg
(Rozwiń)
Inżynieria Komunikacyjna; Specjalizacja: Technologia Budowy DrógObowiazkowy dla specjalizacji Technologia Budowy Dróg Technologia materiałów i nawierzchni drogowych 3 30 0 30 0 0 60 sylabus
Specjalność: Inżynieria Produkcji Budowlanej
(Rozwiń)
Inżynieria Produkcji BudowlanejObowiązkowe Fizyka budowli II IPB 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Metody podejmowania decyzji 2 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Przedmiot do wyboru I 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot do wyboru II 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe IPB 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe w języku obcym IPB 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
 Przedmioty do wyboru BIM w praktyce 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Budownictwo w praktyce II 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Budownictwo wysokie i systemowe 2 20 10 0 0 0 30 sylabus
   Metody modyfikacji materiałów budowlanych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Remonty i modernizacje budynków 2 20 10 0 0 0 30 sylabus
   Rewitalizacja obiektów zabytkowych 2 20 10 0 0 0 30 sylabus
   Trwałość materiałów i konstrukcji budowlanych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=10
KierunkoweObowiązkowe Praca dyplomowa 20 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=20
Suma semestr: ∑=