Program Wydział Rok akademicki Stopień
Informatyka Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych 2015/2016 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Informatyka Prof. dr hab. Bohdan Macukow

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Metody Sztucznej InteligencjiWspólne Fizyka 4 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Grafika komputerowa 3D 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Programowanie w LISP i Prolog 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Sieci neuronowe 6 45 0 0 30 0 75 sylabus
∑=17
Projektowanie systemów CAD/CAMWspólne Pracownia programowania VR 5 0 0 0 45 0 45 sylabus
   Programowanie urządzeń sterowanych numerycznie 6 30 30 30 0 0 90 sylabus
   Projektowanie środowiska wirtualnego 6 30 30 30 0 0 90 sylabus
∑=17
WspólneWspólne Programowanie matematyczne 6 45 15 15 0 0 75 sylabus
   Przedmiot humanistyczny 1 3 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Zaawansowane zagadnienia matematyki (blok obieralny) 4 0 0 0 0 0 45 sylabus
∑=13
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Metody Sztucznej InteligencjiWspólne Metody sztucznej inteligencji 2 4 15 15 0 30 0 60 sylabus
   Reprezentacja wiedzy 6 45 0 0 30 0 75 sylabus
   Seminarium dyplomowe 1 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Wstęp do algorytmów ewolucyjnych 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
∑=16
Projektowanie systemów CAD/CAMWspólne Grafika komputerowa 2 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Modelowanie geometryczne 6 45 30 30 0 0 105 sylabus
   Projektowanie systemów CAD/CAM 3 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe 1 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=16
WspólneWspólne Algorytmy zaawansowane 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Przedmiot humanistyczny 2 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot obieralny 1 4 0 0 0 0 0 45 sylabus
   Zarządzanie przedsięwzięciami informatycznymi 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
∑=14
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Metody Sztucznej InteligencjiWspólne Przedmiot obieralny 4 4 0 0 0 0 0 45 sylabus
   Seminarium dyplomowe 2 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=6
Projektowanie systemów CAD/CAMWspólne Seminarium dyplomowe 2 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Wprowadzenie do termomechaniki ciał odkształcalnych 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
∑=6
WspólneWspólne Przedmiot obieralny 2 4 0 0 0 0 0 45 sylabus
   Przedmiot obieralny 3 4 0 0 0 0 0 45 sylabus
   Przygotowanie pracy dyplomowej (magisterskiej) 16 0 0 0 0 0 180 sylabus
∑=24
Suma semestr: ∑=