Program Wydział Rok akademicki Stopień
Ekonomia Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku 2016/2017 lic
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Ekonomia dr Magdalena Grabowska

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Metody ilościowe w ekonomiiObowiązkowe Matematyka 6 30 30 0 0 0 0 sylabus
∑=6
Podstawy ekonomiiObowiązkowe Wprowadzenie do mikroekonomii 7 30 30 0 0 0 60 sylabus
∑=7
Podstawy prawaObowiązkowe Encyklopedia prawa 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Ochrona własności intelektualnej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=5
Przedmioty kształcenia ogólnegoJęzyk obcy Język obcy 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
   Język angielski 1; Elementary to Intermediate General English 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
   Język angielski 2; Examination General English at Intermediate Level 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
   Język niemiecki; Elementary to Intermediate General German 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
   Język rosyjski; Elementary to Intermediate General Russian 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
 Obieralne Przedmiot humanistyczno - społeczny do wyboru 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy socjologii 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Polska myśl demokratyczna 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Obowiązkowe Podstawy filozofii i metodologia nauk 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Technologia informacyjna 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
 Wychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=12
Zajęcia informacyjneObowiązkowe Przysposobienie biblioteczne 0 0 0 0 0 0 2 sylabus
   Zasady BHP i ochrona przeciwpożarowa 0 0 0 0 0 0 4 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Metody ilościowe w ekonomiiObowiązkowe Matematyka w ekonomii 6 15 30 0 0 0 45 sylabus
∑=6
Podstawy ekonomiiObowiązkowe Mikroekonomia 7 30 30 0 0 0 60 sylabus
∑=7
Podstawy funkcjonowania gospodarkiObieralne Przedmiot do wyboru wspólny dla kierunku 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Gospodarka a środowisko 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie środowiskowe 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstwaObowiązkowe Podstawy zarządzania 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=3
Podstawy prawaObowiązkowe Prawo cywilne 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=4
Przedmioty kształcenia ogólnegoJęzyk obcy Język obcy 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
   Język angielsk 1; Elementary to Intermediate General English 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
   Język angielski 2; Examination General English at Intermediate Level 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
   Język niemiecki; Elementary to Intermediate General German 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
   Język rosyjski; Elementary to Intermediate General Russian 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
 Obieralne Przedmiot humanistyczno - społeczny do wyboru 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Socjologia organizacji 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Współczesna antropologia filozoficzna 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Obowiązkowe Logika 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Wychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=8
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Metody ilościowe w ekonomiiObowiązkowe Statystyka i badania rynku 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
∑=4
Podstawy ekonomiiObowiązkowe Podstawy makroekonomii 7 45 30 0 0 0 75 sylabus
∑=7
Podstawy funkcjonowania gospodarkiObieralne Przedmiot do wyboru wspólny dla kierunku 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Ekonomia menedżerska 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Ekonomia rynku pracy 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Obowiązkowe Finanse publiczne 4 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Gospodarka regionalna 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=9
Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstwaObowiązkowe Rachunkowość 6 30 30 0 0 0 60 sylabus
∑=6
Przedmioty kształcenia ogólnegoJęzyk obcy Język obcy 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
   Język angielski 1; Elementary to Intermediate General English 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
   Język angielski 2; Examination General English at Intermediate Level 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
   Język niemiecki; Elementary to Intermediate General German 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
   Język rosyjski; Elementary to Intermediate General Russian 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
 Wychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=4
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Metody ilościowe w ekonomiiObowiązkowe Ekonometria i jej zastosowania 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
∑=4
Podstawy funkcjonowania gospodarkiObowiązkowe Podstawy marketingu gospodarczego 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Polityka gospodarcza 4 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=7
Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstwaObowiązkowe Analiza ekonomiczna 4 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 4 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=8
Praktyki zawodoweObowiązkowe Praktyki zawodowe FR 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Praktyki zawodowe GP 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
Przedmioty kształcenia ogólnegoObieralne Przedmiot humanistyczno - społeczny do wyboru 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Kryzys i zmiana społeczna w myśli europejskiej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Twórcze rozwiązywanie konfliktów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Wychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=2
Specjalnościowe Finanse i rachunkowośćObieralne Przedmiot specjalnościowy do wyboru 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Etyka w finansach 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Społeczna odpowiedzialność biznesu 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Obowiązkowe Bankowość 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Rachunkowość finansowa 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Ubezpieczenia w gospodarce 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=9
Specjalnościowe Gospodarka przemysłowaObieralne Przedmiot specjalnościowy do wyboru 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Strategie konkurencji MSP 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Teoria i praktyka przedsiębiorczości 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Obowiązkowe Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Społeczna odpowiedzialność biznesu 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=9
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Podstawy funkcjonowania gospodarkiObowiązkowe Metody oceny projektów gospodarczych 5 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Międzynarodowe stosunki gospodarcze 5 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Polityka społeczna 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=13
Specjalnościowe Finanse i rachunkowośćObieralne Przedmiot specjalnościowy do wyboru 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Finanse samorządu terytorialnego 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Finanse UE 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Obowiązkowe Analiza finansowa 4 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Rachunkowość zarządcza 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Rynek finansowy 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe FR 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=17
Specjalnościowe Gospodarka przemysłowaObieralne Przedmiot specjalnościowy do wyboru 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Formy ugrupowań integracyjnych 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedsiębiorstwo na rynku Unii Europejskiej 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Obowiązkowe Etyka biznesu 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Komunikacja w działalności gospodarczej 4 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe GP 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Strategiczna analiza otoczenia 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Zarządzanie projektami 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=17
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Podstawy ekonomiiObowiązkowe Ekonomia integracji europejskiej 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
∑=4
Podstawy funkcjonowania gospodarkiObowiązkowe Biznesplan 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=3
Specjalnościowe Finanse i rachunkowośćObieralne Przedmiot specjalnościowy do wyboru 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Rachunkowość MSP 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Rachunkowość podatkowa 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Obowiązkowe Finanse Grup Kapitałowych 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Praca dyplomowa FR 10 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe FR 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie finansami przedsiębiorstw 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
∑=23
Specjalnościowe Gospodarka przemysłowaObieralne Przedmiot specjalnościowy do wyboru 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Finanse Grup Kapitałowych 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Nadzór korporacyjny w spółkach kapitałowych 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Obowiązkowe Finanse i bankowość 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Praca dyplomowa GP 10 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Prognozowanie gospodarcze 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe GP 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=23
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=