Program Wydział Rok akademicki Stopień
Mechanika i Budowa Maszyn Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku 2016/2017 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Mechanika i Budowa Maszyn mgr Dorota Chudzicka, tel.: +48242627494, e-mail: d.chudzickai@pw.plock.pl

Cele:

Absolwent posiada umiejętność posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu mechaniki, projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych. Uzyskuje wiedzę w zakresie technologii procesów wytwarzania maszyn i produktów, metod informatycznych wspomagających prace inżynierskie: projektowanie, wytwarzanie, eksploatację maszyn i dobór materiałów inżynierskich. Posiada wiedzę z zakresu technologii proekologicznych i systemów zintegrowanego zarządzania środowiskiem, bezpieczeństwem i jakością w procesach wytwórczych. Absolwent jest przygotowany do: twórczej działalności w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych; kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz zarządzania procesami technologicznymi; samodzielnego prowadzenia badań w jednostkach naukowo-badawczych; zarządzania pracowniami projektowymi z zakresu konstrukcji maszyn i procesów technologicznych; podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji; samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Absolwent powinien opanować umiejętność współpracy z ludźmi, kierowania zespołami oraz zarządzania jednostkami przemysłowymi i naukowo-badawczymi. Absolwent jest przygotowany do pracy w: jednostkach projektowo-konstrukcyjnych i technologicznych; przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego i przemysłów pokrewnych; instytucjach naukowo-badawczych oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych; jednostkach zajmujących się doradztwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu mechaniki i budowy maszyn oraz inżynierii wytwarzania.

Warunki przyjęć:

Dyplom ukończenia studiów wyższych; postępowanie kwalifikacyjne na podstawie złożonych dokumentów


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Specjalność - Budowa i Eksploatacja Maszyn i Aparatury Przemysłowej
(Rozwiń)
Specjalność - Budowa i Eksploatacja Maszyn i Aparatury PrzemysłowejObieralne Przedmiot obieralny A 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Pojazdy mechaniczne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedsiębiorczość technologiczna 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wibroakustyka systemów mechanicznych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
KierunkoweObowiązkowe Diagnostyka systemów technicznych 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Inżynieria materiałowa 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Inżynieria źródeł energii 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika materiałów sypkich 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Modelowanie systemów mechanicznych 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Nowe techniki wytwarzania 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Przepływy płynów i mieszanin wielofazowych 3 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Wybrane zagadnienia Cax 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
∑=23
PodstawoweObowiązkowe Matematyka 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
∑=5
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Specjalność - Budowa i Eksploatacja Maszyn i Aparatury Przemysłowej
(Rozwiń)
Specjalność - Budowa i Eksploatacja Maszyn i Aparatury PrzemysłowejObieralne Przedmiot obieralny C 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Chłodnictwo 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wybrane zagadnienia integracji procesów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
HESObowiązkowe Etyczne i ekologiczne problemy w produkcji przemysłowej 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedsiębiorstwo na rynku UE 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=5
KierunkoweObowiązkowe Angielska terminologia techniczna w inżynierii mechanicznej 2 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Aparatura przemysłowa 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Logistyka 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Podstawy naukowych badań 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Projektowanie systemów mechatronicznych 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Spawalność stali i metali nieżelaznych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Wspólne dla Wydziału Obieralny przedmiot wydziałowy 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Prawo budowlane, wodne i ochrony środowiska 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Problem adhezji i łączenia materiałów 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Zarządzanie przedsięwzięciami 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=14
PodstawoweObowiązkowe Fizyka 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Matematyka 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika analityczna 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=9
Wychowanie fizyczneObowiązkowe z możliwością wyboru Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Specjalność - Budowa i Eksploatacja Maszyn i Aparatury Przemysłowej
(Rozwiń)
Specjalność - Budowa i Eksploatacja Maszyn i Aparatury PrzemysłowejObieralne Przedmiot obieralny B 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot obieralny D 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Metoda elementów skończonych i symulacja cyfrowa 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Ocena jakości w spawalnictwie 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy fotowoltaiki 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wizualizacja procesów przemysłowych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Obowiązkowe z możliwością wyboru Praca dyplomowa 15 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 5 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=24
KierunkoweObowiązkowe Inżynieria jakości i niezawodności 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Procesy wymiany masy 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
∑=6
Suma semestr: ∑=