Program Wydział Rok akademicki Stopień
Informatyka Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2015/2016 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Informatyka brak

Cele:

Poznanie teoretycznych podstaw informatyki, nabycie wiedzy i umiejętności rozwiązywania prostych zadań inżynierskich w zakresie informatyki, nabycie umiejętności niezbędnych do wyboru metod i narzędzi odpowiednich do realizacji zadań, poznanie metod efektywnej pracy w zespole, pogłębienie świadomości problemów współczesnej nauki, jej związków z otoczeniem i wynikających stąd obowiązków i ograniczeń w pracy inżyniera.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Kierunek: InformatykaPrzedmioty ekonomiczno-społeczne Podstawy prawa - ochrona własności intelektualnej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Przedmioty techniczne Algebra liniowa 6 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Analiza i równania różniczkowe 1 6 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Logika i teoria mnogości 5 30 30 0 0 0 30 sylabus
   Orientacja - I 0 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Podstawy programowania (I) 6 30 15 30 0 0 75 sylabus
   Wstęp do informatyki 5 45 0 15 0 0 60 sylabus
∑=30
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Kierunek: InformatykaJęzyk obcy Foreign language 1 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
 Przedmioty techniczne Analiza i równania różniczkowe 2 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Fizyka ogólna 4 30 30 0 0 0 0 sylabus
   Matematyka dyskretna (I) 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Podstawy elektroniki 5 30 15 15 0 0 60 sylabus
   Podstawy techniki cyfrowej 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Programowanie obiektowe (I) 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
∑=30
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Kierunek: InformatykaJęzyk obcy Foreign language 2 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
 Przedmioty techniczne Algorytmy i struktury danych (I) 4 30 15 15 0 0 60 sylabus
   Architektura komputerów 5 45 0 15 0 0 60 sylabus
   Fizyczne podstawy przetwarzania informacji 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Metody probabilistyczne i statystyka 5 30 30 0 0 0 4 sylabus
   Podstawy telekomunikacji 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Teoria sygnałów i informacji 5 30 15 15 0 0 60 sylabus
   Fizyka kwantowa i statystyczna 4 30 0 15 0 0 0 sylabus
∑=30
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Kierunek: InformatykaJęzyk obcy Foreign Language 3 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
 Przedmioty techniczne Bazy danych 1 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Podstawy automatyki 4 30 0 15 0 0 3 sylabus
   Podstawy badań operacyjnych 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Programowanie zdarzeniowe (I) 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Sieci komputerowe 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Systemy operacyjne (I) 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Zaawansowane programowanie w C++ 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
∑=30
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Inżynieria systemów informatycznych
(Rozwiń)
Inżynieria systemów informatycznychPrzedmioty techniczne Analiza algorytmów 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Elektronika cyfrowa 4 30 15 15 0 0 60 sylabus
∑=4
Specjalność: Systemy informacyjno-decyzyjne
(Rozwiń)
Systemy informacyjno-decyzyjnePrzedmioty techniczne Wspomaganie decyzji 5 30 0 30 0 0 0 sylabus
∑=5
Kierunek: InformatykaPraktyka zawodowa Praktyka zawodowa 4 0 0 0 0 0 160 sylabus
 Przedmioty ekonomiczno-społeczne Sztuka myślenia i uczenia się 2 0 30 0 0 0 0 sylabus
   Źródła i rozwój dynamizmu życiowego człowieka 2 0 30 0 0 0 0 sylabus
 Przedmioty techniczne Bazy danych 2 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Bezpieczeństwo systemów i sieci 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Grafika komputerowa 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Inżynieria oprogramowania 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Podstawy sztucznej inteligencji 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Systemy czasu rzeczywistego 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=26
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Inżynieria systemów informatycznych
(Rozwiń)
Inżynieria systemów informatycznychPrzedmioty techniczne Języki przetwarzania symbolicznego 4 30 0 0 15 0 0 sylabus
   Programowanie aplikacji interakcyjnych 4 30 0 15 0 0 48 sylabus
   Techniki kompilacji 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Technologia Wytwarzania Oprogramowania 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Unix - architektura, programowanie i administrowanie 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Narzędzia typu RAD 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Procesory sygnałowe 5 30 0 15 15 0 60 sylabus
   Programowanie systemowe w systemach Windows 4 30 0 0 15 0 0 sylabus
   Technika mikroprocesorowa 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Urządzenia zewnętrzne i interfejsy 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Zbiorcze bazy danych 4 30 0 0 15 0 0 sylabus
∑=21
Specjalność: Systemy informacyjno-decyzyjne
(Rozwiń)
Systemy informacyjno-decyzyjnePrzedmioty techniczne Metody numeryczne (J) 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Podstawy optymalizacji 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Systemy informatyczne zarządzania 4 30 0 30 30 0 60 sylabus
   Zarządzanie i harmonogramowanie procesów 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Zarządzanie projektami informatycznymi 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Sterowanie procesami 4 30 15 0 15 0 60 sylabus
   Synteza reguł decyzyjnych 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Wstęp do robotyki 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
∑=20
Kierunek: InformatykaPrzedmioty ekonomiczno-społeczne Kreowanie wizerunku firmy 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Przedsiębiorczość w praktyce 2 0 30 0 0 0 0 sylabus
 Przedmioty techniczne Pracownia dyplomowa inżynierska 3 0 0 0 45 0 45 sylabus
   Techniki internetowe 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Komercyjne bazy danych 2 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
∑=9
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Inżynieria systemów informatycznych
(Rozwiń)
Inżynieria systemów informatycznychPrzedmioty techniczne Algorytmy heurystyczne 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Architektura systemu Oracle i podstawy administrowania 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Modelowanie obiektów dla potrzeb animacji 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Projektowanie urządzeń cyfrowych 4 30 0 0 30 0 4 sylabus
   Sieci komputerowe 2 5 30 0 15 15 0 60 sylabus
   Systemy wbudowane 4 30 0 15 15 0 60 sylabus
   Wytwarzanie aplikacji internetowych i korporacyjnych 5 30 0 0 30 0 150 sylabus
   Zaawansowane architektury procesorów 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
∑=13
Specjalność: Systemy informacyjno-decyzyjne
(Rozwiń)
Systemy informacyjno-decyzyjnePrzedmioty techniczne Administrowanie systemem Unix i siecią TCP/IP 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Biometryczna identyfikacja tożsamości 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Sterowniki Programowalne 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=13
Kierunek: InformatykaPrzedmioty techniczne Przygotowanie pracy dyplomowej inżynierskiej 15 0 0 0 9 0 135 sylabus
   Seminarium dyplomowe inżynierskie 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=17
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=