Program Wydział Rok akademicki Stopień
Telekomunikacja Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2015/2016 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Telekomunikacja brak

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Kierunek: TelekomunikacjaPrzedmioty ekonomiczno-społeczne Podstawy prawa - ochrona własności intelektualnej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Przedmioty techniczne Algebra i teoria mnogości 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Analiza 1 7 45 30 0 0 0 75 sylabus
   Orientacja - M 0 15 0 0 0 0 0 sylabus
   Podstawy pomiarów 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Podstawy programowania (M) 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Układy logiczne 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Wstęp do fizyki 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=30
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Kierunek: TelekomunikacjaJęzyk obcy Język obcy 1 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
 Przedmioty techniczne Analiza 2 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Architektura sieci telekomunikacyjnych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Fizyka ogólna (E) 5 45 15 0 0 0 0 sylabus
   Probabilistyka 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Programowanie obiektowe (E) 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Teoria obwodów 5 30 15 15 0 0 60 sylabus
∑=30
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Kierunek: TelekomunikacjaJęzyk obcy Język obcy 2 4 0 4 0 0 0 0 sylabus
 Przedmioty techniczne Algorytmy i struktury danych (E) 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Elektronika ciała stałego 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Pola i fale (E) 6 30 15 15 0 0 0 sylabus
   Sygnały, modulacje i systemy 5 30 15 15 0 0 60 sylabus
   Układy cyfrowe 5 30 0 30 0 0 0 sylabus
   Wstęp do metod numerycznych (E) 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=31
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Kierunek: TelekomunikacjaJęzyk obcy Język obcy 3 4 0 4 0 0 0 0 sylabus
 Przedmioty techniczne Cyfrowe przetwarzanie sygnałów 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Elementy i układy elektroniczne 5 45 0 0 15 0 60 sylabus
   Elementy i układy elektroniczne - laboratorium 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Podstawy transmisji cyfrowej 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy fotoniki 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Podstawy radiokomunikacji 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Programowanie zdarzeniowe (E) 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Techniki internetu (E) 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Systemy komputerowe 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Systemy operacyjne (E) 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=32
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Radiokomunikacja i techniki multimedialne
(Rozwiń)
Radiokomunikacja i techniki multimedialnePrzedmioty techniczne Laboratorium podstaw transmisji cyfrowej 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Podstawy techniki dźwiękowej 4 30 0 15 0 0 0 sylabus
   Podstawy techniki obrazowej 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Systemy radiokomunikacyjne 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Technika mikrofalowa 4 30 0 15 0 0 0 sylabus
   Anteny 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Cyfrowe systemy komórkowe 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Java - obiektowe programowanie aplikacji multimedialnych 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Laboratorium cyfrowego przetwarzania sygnałów 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Systemy i sieci radiowe 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Systemy pomiarowe 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
∑=18
Specjalność: Systemy i sieci telekomunikacyjne
(Rozwiń)
Systemy i sieci telekomunikacyjnePrzedmioty techniczne Laboratorium podstaw transmisji cyfrowej 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Organizacja sektora telekomunikacyjnego 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Systemy teletransmisyjne 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Wprowadzenie do baz danych 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
Specjalność: Teleinformatyka i zarządzanie w telekomunikacji
(Rozwiń)
Teleinformatyka i zarządzanie w telekomunikacjiPrzedmioty techniczne Laboratorium podstaw transmisji cyfrowej 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Organizacja sektora telekomunikacyjnego 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Protokoły kryptograficzne 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Systemy telekomunikacji satelitarnej 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Systemy teletransmisyjne 5 30 0 30 0 0 0 sylabus
   Usługi mobilne i kontekstowe 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Wprowadzenie do baz danych 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
∑=0
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Radiokomunikacja i techniki multimedialne
(Rozwiń)
Radiokomunikacja i techniki multimedialnePrzedmioty techniczne Miernictwo radioelektroniczne 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Podstawowe układy radioelektroniczne 5 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Systemy telewizyjne 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Systemy UMTS i LTE 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Łączność satelitarna 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
Specjalność: Systemy i sieci telekomunikacyjne
(Rozwiń)
Systemy i sieci telekomunikacyjnePrzedmioty techniczne Bezprzewodowe sieci dostępowe 5 30 0 15 15 0 60 sylabus
   Metody symulacyjne w telekomunikacji 5 30 0 15 15 0 60 sylabus
   Monitorowanie i pomiary w sieciach IP 5 30 0 15 15 0 60 sylabus
   Przetwarzanie sygnałów telekomunikacyjnych 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Sieci Wielousługowe 5 30 0 15 15 0 60 sylabus
Specjalność: Teleinformatyka i zarządzanie w telekomunikacji
(Rozwiń)
Teleinformatyka i zarządzanie w telekomunikacjiPrzedmioty techniczne Bezprzewodowe sieci dostępowe 5 30 0 15 15 0 60 sylabus
   Metody symulacyjne w telekomunikacji 5 30 0 15 15 0 60 sylabus
   Monitorowanie i pomiary w sieciach IP 5 30 0 15 15 0 60 sylabus
   Sieci IP 5 30 0 15 15 0 4 sylabus
∑=0
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Radiokomunikacja i techniki multimedialne
(Rozwiń)
Radiokomunikacja i techniki multimedialnePrzedmioty techniczne Akustyka muzyczna 3 15 0 0 0 0 30 sylabus
   Architektury sprzętu w multimediach i radiokomunikacji 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Dźwiękowa technika studyjna 3 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Konstrukcja urządzeń audio wysokiej jakości 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy radiolokacji i radionawigacji 4 30 0 0 15 0 0 sylabus
   Podstawy słyszenia i percepcja dźwięku 4 15 0 15 0 0 45 sylabus
   Podstawy techniki mikroprocesorowej 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Procesory sygnałowe w technice audio 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Symulacja układów radioelektronicznych 4 30 0 0 15 0 0 sylabus
   Technika odbioru radiowego 5 30 0 15 15 0 0 sylabus
   Techniki rejestracji i obróbki obrazów w fotogafii 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Wizualizacja i modelowanie w multimediach 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Wybrane zagadnienia współczesnej telewizji 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
Specjalność: Systemy i sieci telekomunikacyjne
(Rozwiń)
Systemy i sieci telekomunikacyjnePrzedmioty techniczne Analiza i projektowanie protokołów telekomunikacyjnych 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Działalność gospodarcza w telekomunikacji 5 30 0 0 30 0 0 sylabus
   Laboratorium cyfrowego przetwarzania sygnałów 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Metrologia systemów optotelekomunikacyjnych 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Optyczne przełączanie sygnałów telekomunikacyjnych 4 30 0 0 15 0 3 sylabus
   Podstawy komutacji cyfrowej 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Sieci lokalne 5 30 0 30 5 0 131 sylabus
   Systemy komunikacji ruchomej 5 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Systemy optotelekomunikacyjne 5 30 0 15 15 0 93 sylabus
   Systemy radiokomunikacyjne 5 30 0 15 15 0 60 sylabus
   Systemy transmisji danych 5 30 0 0 30 0 4 sylabus
   Systemy WDM - architektura, projektowanie i utrzymanie 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Transmisja przewodowa 6 30 15 15 0 0 4 sylabus
   Transmisja radiowa 5 30 0 15 15 0 60 sylabus
   Transport i sterowanie w sieciach telekomunikacyjnych 5 30 0 0 30 0 0 sylabus
   Usługi telekomunikacyjne - ewolucja 5 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi 4 30 0 0 30 0 0 sylabus
Specjalność: Teleinformatyka i zarządzanie w telekomunikacji
(Rozwiń)
Teleinformatyka i zarządzanie w telekomunikacjiPrzedmioty techniczne Analiza i projektowanie protokołów telekomunikacyjnych 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Architektura usługowa IMS 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Działalność gospodarcza w telekomunikacji 5 30 0 0 30 0 32 sylabus
   Laboratorium cyfrowego przetwarzania sygnałów 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Metrologia systemów optotelekomunikacyjnych 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Ochrona informacji w sieciach 5 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Optyczne przełączanie sygnałów telekomunikacyjnych 4 30 0 0 15 0 3 sylabus
   Podstawy handlu elektronicznego 5 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Podstawy komutacji cyfrowej 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Sieci lokalne 5 30 0 30 5 0 131 sylabus
   Systemy i sieci dostępowe 5 30 15 0 15 0 60 sylabus
   Systemy komunikacji ruchomej 5 30 0 15 15 0 30 sylabus
   Systemy optotelekomunikacyjne 5 30 0 15 15 0 93 sylabus
   Systemy radiokomunikacyjne 5 30 0 15 15 0 60 sylabus
   Systemy transmisji danych 5 30 0 0 30 0 0 sylabus
   Systemy WDM - architektura, projektowanie i utrzymanie 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Techniki prezentacji 5 15 0 0 45 0 60 sylabus
   Transport i sterowanie w sieciach telekomunikacyjnych 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Usługi multimedialne w sieciach IP 5 30 0 15 15 0 60 sylabus
   Usługi telekomunikacyjne - ewolucja 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi 4 30 0 0 30 0 4 sylabus
∑=0
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=