Program Wydział Rok akademicki Stopień
Informatyka Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych 2016/2017 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Informatyka Prof. dr hab. Bohdan Macukow

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
WspólneWspólne Algebra liniowa z geometrią 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Analiza matematyczna 1 6 45 45 0 0 0 90 sylabus
   Elementy logiki i teorii mnogości 5 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Podstawy elektroniki 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Podstawy systemu UNIX 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Programowanie 1 - strukturalne 6 30 30 15 0 0 75 sylabus
   Przedmiot humanistyczny 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
∑=30
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
WspólneWspólne Analiza matematyczna 2 6 45 45 0 0 0 90 sylabus
   Elementy konstrukcji sprzętu cyfrowego 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Język obcy 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
   Matematyka Dyskretna 1 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Metody Numeryczne 1 5 30 15 30 0 0 75 sylabus
   Programowanie 2 - obiektowe 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Techniki prezentacji 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=30
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
WspólneWspólne Algorytmy i struktury danych 1 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Język obcy 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
   Matematyka dyskretna 2 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Metody numeryczne 2 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Programowanie 3 - zaawansowane 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Równania różniczkowe 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Systemy operacyjne 1 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Transmisja danych 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=30
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
WspólneWspólne Algorytmy i struktury danych 2 4 15 15 30 0 0 60 sylabus
   Bazy danych 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Język obcy 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
   Programowanie w środowisku graficznym 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Projektowanie obiektowe 4 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Przedmiot humanistyczny 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Sieci komputerowe (blok obieralny 1) 4 0 0 0 0 0 45 sylabus
   Systemy operacyjne 2 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   PRAKTYKI (po 4 lub 6 semestrze; poza limitem punktów) 4 0 0 0 0 0 160 sylabus
∑=30
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
WspólneWspólne Fizyka 1 4 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Grafika komputerowa 1 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Inżynieria oprogramowania 1 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Język obcy 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Programowanie aplikacji wielowarstwowych (blok obieralny 2) 4 0 0 0 0 0 45 sylabus
   Przedmiot obieralny 1 4 0 0 0 0 0 45 sylabus
   Rachunek prawdopodobieństwa i elementy statystyki matematycznej 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Teoria automatów i języków formalnych 4 30 15 15 0 0 60 sylabus
∑=30
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
WspólneWspólne Fizyka 2 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Inżynieria oprogramowania 2 5 0 0 45 0 0 45 sylabus
   Metody translacji 5 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Przedmiot obieralny 2 4 0 0 0 0 0 45 sylabus
   Przedmiot obieralny 3 4 0 0 0 0 0 45 sylabus
   Przedmiot obieralny 4 4 0 0 0 0 0 45 sylabus
   Systemy wbudowane (blok obieralny 3) 4 0 0 9 0 0 45 sylabus
   PRAKTYKI (po 4 lub 6 semestrze; poza limitem punktów) 4 0 0 0 0 0 160 sylabus
∑=30
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
WspólneWspólne Metody sztucznej inteligencji 4 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Projekt zespołowy 4 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Przygotowanie pracy dyplomowej / projektu dyplomowego 12 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Teoria algorytmów i obliczeń 7 30 15 15 0 0 60 sylabus
∑=30
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=