Program Wydział Rok akademicki Stopień
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Wydział Zarządzania 2017/2018 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Zarządzanie i Inżynieria Produkcji dr hab. inż. Katarzyna Rostek, prof. PW

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Ekonomiakierunkowe Algorytmiczna teoria gier 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Prawne aspekty działalności przedsiębiorstwa 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Wybrane zagadnienia teorii grafów 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie ryzykiem w działalności przedsiębiorstwa 1 15 15 0 0 0 15 sylabus
   Źródła i metody finansowania przedsięwzięć 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=2
Inżynieria Produkcjikierunkowe Fizyka w ekonomii i naukach społecznych 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Pracownia modelowania zarządzania produkcją 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Teoria podejmowania decyzji - gra kierownicza 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Współczesne koncepcje zarządzania produkcją 3 15 15 15 0 0 45 sylabus
   Zarządzanie logistyką w produkcji 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie wiedzą produkcyjną 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
Zarządzaniekierunkowe Inteligentne przedsiębiorstwo w gospodarce globalnej 3 15 15 0 0 0 25 sylabus
   Laboratorium zarządzania projektami 2 0 15 15 0 0 20 sylabus
   Modele doskonałości organizacyjnej 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Podstawy e-biznesu 2 15 15 0 0 0 25 sylabus
   Zarządzanie zmianami 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Gospodarka cyfrowaSpecjalność: Innowatyka i Zarządzanie rozwojem Modele biznesowe gospodarki cyfrowej 2 0 15 0 15 0 30 sylabus
   Nowe ekonomiki w gospodarce cyfrowej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Technologie w gospodarce cyfrowej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
Innowacje i TechnologieSpecjalność: Innowatyka i Zarządzanie rozwojem Innowacje w gospodarce globalnej 1 0 15 0 0 0 10 sylabus
   Narodowe systemy innowacji 1 0 15 0 0 0 10 sylabus
   Technologie w logistyce 1 0 15 0 0 0 10 sylabus
   Zarządzanie technologiami w przedsiębiorstwach 1 0 15 0 0 0 10 sylabus
Inżynieria Produkcjikierunkowe Niezawodność, eksploatacja i utrzymanie ruchu 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Warsztaty projektowe - Optymalizacja procesów produkcji 4 0 0 0 30 0 30 sylabus
Zarządzaniekierunkowe Laboratorium analiz biznesowych 2 0 15 15 0 0 30 sylabus
   Warsztaty projektowe - Projekt zmian procesów zarządzania 4 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem 1 15 15 0 0 0 25 sylabus
   Zarządzanie relacjami z interesariuszami 2 15 15 0 0 0 25 sylabus
   Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa 2 15 15 0 0 0 25 sylabus
Zarządzanie rozwojemSpecjalność: Innowatyka i Zarządzanie rozwojem Fuzje i przejęcia - aspekty prawne i podatkowe 1 0 15 0 0 0 10 sylabus
   Innowacyjne modele biznesowe 2 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Strategie rozwoju 1 0 15 0 0 0 20 sylabus
Zarządzanie ryzykiemSpecjalność: Bezpieczeństwo i zarządzanie ciągłością działania Analiza i ocena ryzyka 1 0 15 0 0 0 10 sylabus
   Analiza i ocena współzależności zagrożeń 1 0 15 15 0 0 20 sylabus
   Analiza interesariuszy 1 0 15 0 0 0 10 sylabus
   Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka 1 0 15 0 0 0 10 sylabus
   Organizacja prac zespołu analizy ryzyka 1 0 15 0 0 0 10 sylabus
   Planowanie i monitorowanie przejawów ryzyka 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Podstawy teorii zarządzania ryzykiem 2 15 15 0 0 0 20 sylabus
   Publiczne zarządzanie kryzysowe 1 15 15 0 0 0 20 sylabus
   Raportowanie wyników analizy ryzyka 1 0 15 0 0 0 10 sylabus
   Zarządzanie infrastrukturą krytyczną 1 15 15 0 0 0 20 sylabus
   Zarządzanie kryzysowe w organizacji 2 15 15 0 0 0 20 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
BezpieczeństwoSpecjalność: Bezpieczeństwo i zarządzanie ciągłością działania Bezpieczeństwo fizyczne i techniczne 1 0 15 0 0 0 10 sylabus
   Bezpieczeństwo gospodarczo-prawne 1 0 15 0 0 0 10 sylabus
   Bezpieczeństwo osobowe 1 0 15 0 0 0 10 sylabus
   Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych 2 15 15 0 0 0 25 sylabus
   Bezpieczeństwo w ujęciu zasobowym 2 15 15 0 0 0 25 sylabus
   BHP i ergonomia w zarządzaniu bezpieczeństwem 1 0 15 0 0 0 10 sylabus
   Cyberbezpieczeństwo 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Metody zapewniania bezpieczeństwa 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Obszary bezpieczeństwa w organizacji 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Planowanie bezpieczeństwa 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Prawne aspekty zapewniania bezpieczeństwa i ciągłości działania 2 15 15 0 0 0 25 sylabus
   Technologiczne wspieranie bezpieczeństwa 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
Ekonomiakierunkowe Ekonometria 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy kryptografii 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Pracownia analiz biznesowych i finansowych 2 0 15 0 15 0 35 sylabus
   Warsztaty projektowe - Plan finansowy przedsięwzięcia 4 15 0 0 30 0 40 sylabus
Gospodarka cyfrowaSpecjalność: Innowatyka i Zarządzanie rozwojem Bezpieczeństwo w sieci 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Gospodarka oparta na wiedzy 2 0 15 15 0 0 30 sylabus
   Wirtualizacja działalności gospodarczej 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
Innowacje i TechnologieSpecjalność: Innowatyka i Zarządzanie rozwojem Kompetencje innowatora 1 0 15 0 0 0 10 sylabus
   Kreowanie innowacji w organizacji 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Zarządzanie portfelem innowacji 2 0 15 0 0 0 15 sylabus
OgólnyKierunkowe Przedmiot obieralny eng 2 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Przedmiot obieralny pl 2 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 0 0 15 0 0 0 15 sylabus
Zarządzanie rozwojemSpecjalność: Innowatyka i Zarządzanie rozwojem Bezpieczeństwo i zarządzanie ciągłością działania 1 0 15 0 0 0 10 sylabus
   Lean startup 2 15 15 0 0 0 25 sylabus
   Modelowanie analityczne w prognozowaniu rozwoju 1 0 0 15 0 0 20 sylabus
   Przedsiębiorczość wewnątrzorganizacyjna 1 2 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Gospodarka cyfrowaSpecjalność: Innowatyka i Zarządzanie rozwojem Marketing cyfrowy 2 0 15 0 0 0 20 sylabus
   Mierniki cyfryzacji 2 0 15 0 0 0 20 sylabus
Innowacje i TechnologieSpecjalność: Innowatyka i Zarządzanie rozwojem Konkurencyjność przedsiębiorstw w przemyśle 4.0 2 0 15 0 0 0 20 sylabus
   Proinnowacyjna organizacja 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Współtworzenie innowacji z interesariuszami 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
OgólnyKierunkowe Praca dyplomowa 12 0 0 0 8 0 120 sylabus
   Przedmiot obieralny eng 2 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Przedmiot obieralny pl 2 0 0 0 0 0 0 sylabus
Zarządzanie ciągłościąSpecjalność: Bezpieczeństwo i zarządzanie ciągłością działania Planowanie i zapewnianie ciągłości działania 2 15 15 0 0 0 25 sylabus
   Projektowanie planów ciągłości działania 2 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Struktura planu ciągłości działania 1 15 15 0 0 0 25 sylabus
   Symulacja i testowanie planów ciągłości działania 2 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Technologiczne wspomaganie planów ciągłości działania 2 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Wdrożenie i audyt systemu zarządzania ryzykiem 2 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Zarządzanie komunikacją w zapewnianiu ciągłości działania 1 15 0 0 15 0 25 sylabus
   Zarządzanie wiedzą w zapewnianiu ciągłości działania. 2 15 15 0 0 0 25 sylabus
Zarządzanie rozwojemSpecjalność: Innowatyka i Zarządzanie rozwojem Planowanie i harmonogramowanie przedsięwzięć 2 0 15 0 0 0 20 sylabus
   Przedsiębiorczość wewnątrzorganizacyjna 2 2 0 15 15 0 0 20 sylabus
   Zarządzanie zespołem wirtualnym 2 0 15 15 0 0 20 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=