Program Wydział Rok akademicki Stopień
Matematyka Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych 2015/2016 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Matematyka Prof. dr hab. Bohdan Macukow

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Matematyka w Naukach InformacyjnychWspólne Teoria automatów i lingwistyka matematyczna 6 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Wybrane zagadnienia algebry 6 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Wybrane zagadnienia kombinatoryki 6 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Projekt zespołowy 5 15 0 0 45 0 60 sylabus
   Przedmioty obieralne 8 4 4 0 0 0 120 sylabus
∑=18
Matematyka w Naukach TechnicznychWspólne Przedmioty kierunkowe obieralne 10 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Układy dynamiczne 6 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Metody analizy funkcjonalnej w równaniach różniczkowych cząstkowych 6 4 30 0 0 0 90 sylabus
   Modelowanie ośrodków ciągłych 6 4 30 0 0 0 90 sylabus
   Przedmiot humanistyczny 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=16
Matematyka w Ubezpieczeniach i FinansachWspólne Elementy teorii ryzyka 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Podstawy analizy stochastycznej 6 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Podstawy matematyki finansowej 6 30 15 15 0 0 60 sylabus
   Przedmioty kierunkowe obieralne 12 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Statystyka dla finansów i ubezpieczeń 6 30 0 30 0 0 60 sylabus
∑=35
Statystyka Matematyczna i Analiza DanychWspólne Przedmioty kierunkowe obieralne 7 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium 1 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Statystyka matematyczna II 7 30 0 0 0 0 60 sylabus
   Analiza wielowymiarowa 6 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Stosowana analiza regresji 6 30 0 30 0 0 60 sylabus
∑=17
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Matematyka w Naukach InformacyjnychWspólne Podstawy kryptografii 5 30 15 0 15 0 60 sylabus
   Przedmiot obieralny informatyczny I 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Teoria informacji 6 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Algorytmy zaawansowane 6 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Przedmioty obieralne 8 4 4 0 0 0 120 sylabus
∑=15
Matematyka w Naukach TechnicznychWspólne Przedmioty kierunkowe obieralne 10 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Modelowanie inżynierskie I 6 30 30 30 0 0 90 sylabus
   Problemy nieliniowe w technice 6 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Przedmiot humanistyczny 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Teoria chaosu deterministycznego 6 45 30 0 0 0 75 sylabus
∑=10
Matematyka w Ubezpieczeniach i FinansachWspólne Matematyka finansowa I 6 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Metody numeryczne w matematyce finansowej I 4 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Przedmioty kierunkowe obieralne 10 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Ubezpieczenia na życie 6 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Modelowanie stochastyczne rynków finansowych i ubezpieczeniowych - seminarium 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot humanistyczny 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=26
Statystyka Matematyczna i Analiza DanychWspólne Przedmioty kierunkowe obieralne 11 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Szeregi czasowe 7 30 15 15 0 0 60 sylabus
   Biostatystyka 6 30 0 15 15 0 60 sylabus
   Data Mining 6 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Seminarium 2 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=18
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Matematyka w Naukach InformacyjnychWspólne Kody korekcyjne 6 30 15 15 0 0 60 sylabus
   Programowanie dyskretne 6 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Przedmiot obieralny informatyczny II 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Seminarium 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Przedmioty obieralne 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
   Przedmioty obieralne humanistyczne 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
   Warsztaty badawcze 6 30 0 0 30 0 60 sylabus
∑=18
Matematyka w Naukach TechnicznychWspólne Metody wariacyjne w technice 6 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Przedmioty kierunkowe obieralne 8 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Przedmiot monograficzny I - Modelowanie struktur periodycznych 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Przedmiot monograficzny II - Równania Naviera-Stokesa 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Seminarium 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Warsztaty badawcze 4 30 30 30 0 0 90 sylabus
∑=14
Matematyka w Ubezpieczeniach i FinansachWspólne Analiza portfelowa 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Matematyka finansowa II 7 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Przedmioty kierunkowe obieralne 12 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Metody numeryczne w matematyce finansowej II 4 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Modelowanie stochastyczne rynków finansowych i ubezpieczeniowych - seminarium 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot humanistyczny 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=26
Statystyka Matematyczna i Analiza DanychWspólne Przedmioty kierunkowe obieralne 8 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Metody Monte Carlo 6 30 15 15 0 0 60 sylabus
   Seminarium 3 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Uogólnione modele liniowe 6 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Warsztaty badawcze 6 30 0 0 4 0 90 sylabus
∑=8
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Matematyka w Naukach InformacyjnychWspólne Przygotowanie pracy dyplomowej 20 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Przedmioty obieralne 8 4 4 0 0 0 120 sylabus
∑=20
Matematyka w Naukach TechnicznychWspólne Przedmioty kierunkowe obieralne 5 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Przygotowanie pracy dyplomowej 20 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Warsztaty badawcze 5 30 30 30 0 0 90 sylabus
∑=25
Matematyka w Ubezpieczeniach i FinansachWspólne Przygotowanie pracy dyplomowej 20 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=20
Statystyka Matematyczna i Analiza DanychWspólne Przygotowanie pracy dyplomowej 20 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Warsztaty badawcze 6 30 0 0 4 0 90 sylabus
∑=20
Suma semestr: ∑=