Program Wydział Rok akademicki Stopień
Administracja Wydział Administracji i Nauk Społecznych 2015/2016 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Niestacjonarne Administracja Dr Cezary Woźniak

Cele:

Absolwent, to specjalista przygotowany do pracy w organach administracji państwowej i samorządowej na średnich i wyższych szczeblach kierowania we władzach centralnych i lokalnych, działających w obszarze zarządzania miastem i regionem, zdolny do pełnienia ról zawodowych, w których współwystępują problemy prawne, ekonomiczne, społeczno – psychologiczne, techniczne i ekologiczne. Program studiów magisterskich wyrastając z gruntu, jakim jest program studiów licencjackich, kształtuje sylwetkę absolwenta akcentując wyraźnie przygotowanie do rozumienia i twórczego rozwiązywania zadań o wyższym stopniu złożoności, w oparciu o wiedzę teoretyczną. Mniejszy nacisk położony jest na sprawności i umiejętności w zakresie wąsko rozumianych zagadnień praktycznych.

Warunki przyjęć:

dyplom ukończenia studiów wyższych; postępowanie kwalifikacyjne na podstawie złożonych dokumentów


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
InneObowiązkowe Ekonomia rynkowa 3 15 10 0 0 0 25 sylabus
   Prawno administracyjne podstawy inwestycji budowlanych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Polityka społeczna 5 15 0 0 0 0 15 sylabus
   System ochrony prawnej w Unii Europejskiej 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
   System ubezpieczeń społecznych 3 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=12
PodstawoweObowiązkowe Fundusze strukturalne i system finansowania projektów Unii Europejskiej 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Postępowanie sądowo administracyjne 5 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zasady ustroju politycznego państwa 5 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=14
Wychowanie FizyczneWychowanie Fizyczne Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
InneObowiązkowe Metodologia nauk 3 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Prawne i techniczne aspekty gospodarki nieruchomościami 3 20 0 0 0 0 20 sylabus
∑=6
KierunkoweObieralne Przedmioty obieralne prawnicze 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Ochrona własności intelektualnej 3 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Prawo ochrony środowiska 3 0 15 0 0 0 15 sylabus
 Obowiązkowe Przygotowanie projektów do Unii Europejskiej 2 25 0 0 0 0 25 sylabus
   Socjologia organizacji 4 20 15 0 0 0 35 sylabus
∑=9
PodstawoweObowiązkowe Historia myśli ustrojowo - administracyjnej i socjologiczno - ekonomicznej 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=4
Seminarium dyplomoweSeminarium dyplomowe Seminarium dyplomowe 5 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=5
SpecjalizacyjneObieralne Przedmioty obieralne ekonomiczne 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Przedmioty obieralne społeczne 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Contemporary Topics in Social Sciences 3 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Psychologiczne problemy bezrobocia 3 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Zarządzanie rozwojem w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) na poziomie lokalnym i regionalnym 3 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Zarządzanie ryzykiem 3 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=6
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
InneObowiązkowe Retoryka 1 10 0 0 0 0 10 sylabus
∑=1
KierunkoweObieralne Tematy obieralne prawnicze 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Aspekty prawne systemu ochrony zdrowia 3 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Prawo energetyczne 3 0 15 0 0 0 15 sylabus
 Obowiązkowe Zarządzanie zasobami ludzkimi 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=6
Seminarium dyplomoweSeminarium dyplomowe Seminarium dyplomowe 6 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=6
SpecjalizacyjneObieralne Przedmioty obieralne filozoficzne i historyczne 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Przedmioty obieralne społeczne 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Przedmioty obieralne techniczne 3 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Bezpieczeństwo ruchu drogowego 3 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Historia polityczna UE i Polski w UE 3 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Problemy informatyzacji państwa 3 0 30 0 0 0 15 sylabus
   System sali sądowej. Kulisy sprawiedliwości 3 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Team building 3 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Twórczość - aspekty filozoficzne i praktyczne 3 0 15 0 0 0 15 sylabus
 Obowiązkowe Aspekty prawne procesu inwestycyjno - budowlanego 3 15 10 0 0 0 25 sylabus
   Bezpieczeństwo informacji i systemów teleinformatycznych organizacji 1 10 10 0 0 0 20 sylabus
   Marketing 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Zarządzanie dziedzictwem kulturowym 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=17
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
InneObowiązkowe Finanse i rachunkowość w samorządzie terytorialnym 5 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedsiębiorczość 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Teoria i filozofia państwa i prawa 4 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=10
Praca dyplomowaPraca dyplomowa Praca dyplomowa 10 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=10
Seminarium dyplomoweSeminarium dyplomowe Seminarium dyplomowe 7 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=7
SpecjalizacyjneObieralne Przedmioty obieralne ekonomiczne 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Podejmowanie działalności gospodarczej 3 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Zastosowanie metod matematycznych w finansach 3 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=3
Suma semestr: ∑=