Program Wydział Rok akademicki Stopień
Ekonomia Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku 2016/2017 lic
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Niestacjonarne Ekonomia dr Barbara Felic

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Metody ilościowe w ekonomiiObowiązkowe Matematyka I 6 16 16 0 0 0 32 sylabus
∑=6
Podstawy ekonomiiObowiązkowe Wprowadzenie do mikroekonomii 7 24 16 0 0 0 40 sylabus
∑=7
Podstawy funkcjonowania gospodarkiObieralne Przedmiot do wyboru wspólny dla kierunku 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Gospodarka a środowisko 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Zarządzanie środowiskowe 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
∑=2
Podstawy prawaObowiązkowe Encyklopedia prawa 4 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Ochrona własności intelektualnej 1 8 0 0 0 0 8 sylabus
∑=5
Przedmioty kształcenia ogólnegoJęzyk obcy Język angielski; General English for Non-Beginners 4 0 32 0 0 0 32 sylabus
 Obieralne Przedmiot humanistyczno - społeczny do wyboru 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Podstawy socjologii 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Polska Myśl Demokratyczna 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
 Obowiązkowe Podstawy filozofii i metodologia nauk 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Technologia informacyjna 2 0 16 0 0 0 16 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 10 0 0 0 10 sylabus
∑=10
Zajęcia informacyjneObowiązkowe Zasady BHP i ochrona przeciwpożarowa 0 0 0 0 0 0 4 sylabus
   Przysposobienie biblioteczne (1h) 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Metody ilościowe w ekonomiiObowiązkowe Matematyka II 5 16 16 0 0 0 32 sylabus
∑=5
Podstawy ekonomiiObowiązkowe Mikroekonomia 7 24 16 0 0 0 40 sylabus
∑=7
Podstawy funkcjonowania gospodarkiObowiązkowe Gospodarka regionalna 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
∑=2
Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstwaObowiązkowe Podstawy zarządzania 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
∑=2
Podstawy prawaObowiązkowe Prawo cywilne 4 16 0 0 0 0 16 sylabus
∑=4
Przedmioty kształcenia ogólnegoJęzyk obcy Język angielski; General English for Non-Beginners 4 0 32 0 0 0 32 sylabus
 Obieralne Przedmiot humanistyczno - społeczny do wyboru 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Socjologia organizacji 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Współczesna antropologia filozoficzna 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
 Obowiązkowe Logika 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Technologia informacyjna 2 0 16 0 0 0 16 sylabus
∑=10
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Metody ilościowe w ekonomiiObowiązkowe Statystyka i badania rynku 5 16 16 0 0 0 32 sylabus
∑=5
Podstawy ekonomiiObowiązkowe Podstawy makroekonomii 8 40 24 0 0 0 64 sylabus
∑=8
Podstawy funkcjonowania gospodarkiObieralne Przedmiot do wyboru wspólny dla kierunku 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Ekonomia menedżerska 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Ekonomia rynku pracy 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
 Obowiązkowe Finanse publiczne 5 16 16 0 0 0 32 sylabus
∑=7
Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstwaObowiązkowe Rachunkowość 6 16 16 0 0 0 32 sylabus
∑=6
Przedmioty kształcenia ogólnegoJęzyk obcy Język angielski; General English for Non-Beginners 4 0 32 0 0 0 32 sylabus
∑=4
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Metody ilościowe w ekonomiiObowiązkowe Ekonometria i jej zastosowania 5 16 16 0 0 0 32 sylabus
∑=5
Podstawy funkcjonowania gospodarkiObowiązkowe Podstawy marketingu gospodarczego 3 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Polityka gospodarcza 4 16 16 0 0 0 32 sylabus
∑=7
Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstwaObowiązkowe Analiza ekonomiczna 4 16 8 0 0 0 24 sylabus
   Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 4 16 16 0 0 0 32 sylabus
∑=8
Przedmioty kształcenia ogólnegoObieralne Przedmiot humanistyczno - społeczny do wyboru 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Kryzys i zmiana społeczna w myśli europejskiej 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Twórcze rozwiązywanie konfliktów 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
∑=2
Specjalnościowe Finanse i rachunkowośćObieralne Przedmiot specjalnościowy do wyboru 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Etyka w finansach 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Społeczna odpowiedzialność biznesu 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
 Obowiązkowe Bankowość 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Rachunkowość finansowa 4 16 8 0 0 0 24 sylabus
∑=8
Specjalnościowe Gospodarka przemysłowaObieralne Przedmiot specjalnościowy do wyboru 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Strategie konkurencji MSP 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Teoria i praktyka przedsiębiorczości 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
 Obowiązkowe Etyka biznesu 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym 4 16 8 0 0 0 24 sylabus
∑=8
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Podstawy funkcjonowania gospodarkiObowiązkowe Metody oceny projektów gospodarczych 4 16 16 0 0 0 32 sylabus
   Międzynarodowe stosunki gospodarcze 4 16 16 0 0 0 32 sylabus
   Polityka społeczna 3 16 0 0 0 0 16 sylabus
∑=11
Specjalnościowe Finanse i rachunkowośćObieralne Przedmiot specjalnościowy do wyboru 3 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Finanse samorządu terytorialnego 3 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Finanse UE 3 16 0 0 0 0 16 sylabus
 Obowiązkowe Analiza finansowa 5 16 8 0 0 0 24 sylabus
   Rachunkowość zarządcza 3 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Seminarium dyplomowe FR 3 0 16 0 0 0 16 sylabus
   Ubezpieczenia w gospodarce 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Rynek finansowy 3 16 0 0 0 0 16 sylabus
∑=16
Specjalnościowe Gospodarka przemysłowaObieralne Przedmiot specjalnościowy do wyboru 3 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Formy ugrupowań integracyjnych 3 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Przedsiębiorstwo na rynku Unii Europejskiej 3 16 0 0 0 0 16 sylabus
 Obowiązkowe Komunikacja w działalności gospodarczej 4 16 8 0 0 0 24 sylabus
   Seminarium dyplomowe GP 3 0 16 0 0 0 16 sylabus
   Społeczna odpowiedzialność biznesu 3 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Strategiczna analiza otoczenia 3 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Zarządzanie projektami 3 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Seminarium dyplomowe GP 3 0 16 0 0 0 16 sylabus
∑=19
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Podstawy ekonomiiObowiązkowe Ekonomia integracji europejskiej 4 16 16 0 0 0 32 sylabus
∑=4
Podstawy funkcjonowania gospodarkiObowiązkowe Biznesplan 3 8 8 0 0 0 16 sylabus
∑=3
Praktyki zawodoweObowiązkowe Praktyki zawodowe FR 3 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Praktyki zawodowe GP 3 0 0 0 0 0 0 sylabus
Specjalnościowe Finanse i rachunkowośćObieralne Przedmiot specjalnościowy do wyboru 3 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Rachunkowość MSP 3 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Rachunkowość podatkowa 3 16 0 0 0 0 16 sylabus
 Obowiązkowe Finanse Grup Kapitałowych 3 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Praca dyplomowa FR 10 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe FR 3 0 24 0 0 0 24 sylabus
   Zarządzanie finansami przedsiębiorstw 4 16 16 0 0 0 32 sylabus
∑=23
Specjalnościowe Gospodarka przemysłowaObieralne Przedmiot specjalnościowy do wyboru 3 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Finanse Grup Kapitałowych 3 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Nadzór korporacyjny w spółkach kapitałowych 3 16 0 0 0 0 16 sylabus
 Obowiązkowe Finanse i bankowość 4 16 16 0 0 0 32 sylabus
   Praca dyplomowa GP 10 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Prognozowanie gospodarcze 3 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Seminarium dyplomowe GP 3 0 24 0 0 0 24 sylabus
∑=23
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=