Program Wydział Rok akademicki Stopień
Matematyka Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych 2017/2018 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Matematyka Prof. dr hab. Bohdan Macukow

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Matematyka w Naukach InformacyjnychWspólne Algorytmiczna teoria liczb 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Fizyka matematyczna 4 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Kody korekcyjne 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Podstawy kryptografii 5 30 15 15 0 0 60 sylabus
   Programowanie dyskretne 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Warsztaty badawcze optymalizacyjne 1 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=23
Matematyka w Naukach TechnicznychWspólne Metody analizy funkcjonalnej w równaniach różniczkowych cząstkowych 7 4 30 0 0 0 90 sylabus
   Modelowanie ośrodków ciągłych 6 4 30 0 0 0 90 sylabus
   Przedmiot humanistyczny 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Przedmioty kierunkowe obieralne 10 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Układy dynamiczne 6 30 30 0 0 0 60 sylabus
∑=31
Matematyka w Ubezpieczeniach i FinansachWspólne Elementy teorii ryzyka 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Podstawy analizy stochastycznej 6 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Podstawy matematyki finansowej 6 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Probabilistyka dla aktuariuszy 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Przedmioty kierunkowe obieralne 12 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Statystyka dla finansów i ubezpieczeń 6 30 0 30 0 0 60 sylabus
∑=39
Statystyka Matematyczna i Analiza DanychWspólne Analiza wielowymiarowa 6 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Przedmioty kierunkowe obieralne 7 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium: Wybrane zagadnienia statystyki 1 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Statystyka matematyczna 2 6 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Stosowana analiza regresji 6 30 0 30 0 0 60 sylabus
∑=28
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Matematyka w Naukach InformacyjnychWspólne Przedmiot humanistyczny 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot obieralny informatyczny I 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Przedmioty obieralne 18 4 4 0 0 0 120 sylabus
   Seminarium 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Warsztaty Badawcze Optymalizacyjne 2 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Warsztaty: kody i kryptografia 2 0 0 30 30 0 60 sylabus
∑=31
Matematyka w Naukach TechnicznychWspólne Modelowanie inżynierskie 6 30 30 30 0 0 90 sylabus
   Problemy nieliniowe w technice 6 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Przedmiot humanistyczny 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Przedmioty kierunkowe obieralne 10 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Teoria chaosu deterministycznego 6 45 0 30 0 0 75 sylabus
   Wprowadzenie do termomechaniki ciał odkształcalnych 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
∑=34
Matematyka w Ubezpieczeniach i FinansachWspólne Matematyka finansowa 1 6 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Metody numeryczne w matematyce finansowej 1 4 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Modelowanie stochastyczne rynków finansowych i ubezpieczeniowych - seminarium 1 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot humanistyczny 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Przedmioty kierunkowe obieralne 10 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Ubezpieczenia majątkowe 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Ubezpieczenia na życie 6 30 30 0 0 0 60 sylabus
∑=36
Statystyka Matematyczna i Analiza DanychWspólne Biostatystyka 6 15 0 15 30 0 60 sylabus
   Data Mining 6 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Przedmioty kierunkowe obieralne 11 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium: Wybrane zagadnienia statystyki 2 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Szeregi czasowe 6 30 15 15 0 0 60 sylabus
∑=31
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Matematyka w Naukach InformacyjnychWspólne Nieprzemienne struktury algebraiczne i ich zastosowania 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Przedmiot obieralny informatyczny II 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Przedmioty obieralne 8 4 4 0 0 0 120 sylabus
   Przedmioty obieralne humanistyczne 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
   Teoria automatów i języków formalnych 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Teoria informacji 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Teoria Kategorii 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Wybrane zagadnienia algebry 6 45 30 0 0 0 75 sylabus
   Wybrane zagadnienia kombinatoryki 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
∑=46
Matematyka w Naukach TechnicznychWspólne Analiza na przestrzeniach metrycznych 6 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Metody wariacyjne w technice 6 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Przedmiot monograficzny I - Modelowanie struktur periodycznych 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Przedmioty kierunkowe obieralne 8 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Warsztaty badawcze 1 6 30 30 30 0 0 90 sylabus
∑=33
Matematyka w Ubezpieczeniach i FinansachWspólne Analiza portfelowa 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Fizyka matematyczna 4 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Matematyka finansowa 2 7 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Metody numeryczne w matematyce finansowej 2 4 15 0 15 15 0 45 sylabus
   Modelowanie stochastyczne rynków finansowych i ubezpieczeniowych - seminarium 2 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot humanistyczny 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Przedmioty kierunkowe obieralne 12 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=39
Statystyka Matematyczna i Analiza DanychWspólne Fizyka matematyczna 4 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Metody Monte Carlo 6 30 15 15 0 0 60 sylabus
   Przedmioty kierunkowe obieralne 8 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium: Wybrane zagadnienia statystyki 3 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Uogólnione modele liniowe 6 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Warsztaty badawcze 1 6 30 0 0 4 0 90 sylabus
∑=32
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Matematyka w Naukach InformacyjnychWspólne Algorytmy zaawansowane 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Programowanie funkcyjne 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Projekt zespołowy 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Przedmioty obieralne 8 4 4 0 0 0 120 sylabus
   Przygotowanie pracy dyplomowej 18 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=38
Matematyka w Naukach TechnicznychWspólne Przedmioty kierunkowe obieralne 5 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Przygotowanie pracy dyplomowej 18 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Równania Naviera-Stokesa 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Seminarium dyplomowe 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Warsztaty badawcze 2 5 30 30 30 0 0 90 sylabus
∑=35
Matematyka w Ubezpieczeniach i FinansachWspólne Przygotowanie pracy dyplomowej 18 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=20
Statystyka Matematyczna i Analiza DanychWspólne Przygotowanie pracy dyplomowej 18 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Warsztaty badawcze 2 6 30 0 0 4 0 90 sylabus
∑=26
Suma semestr: ∑=