Program Wydział Rok akademicki Stopień
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Wydział Zarządzania 2017/2018 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Zarządzanie i Inżynieria Produkcji dr hab. inż. Katarzyna Rostek, prof. PW

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Ekonomiakierunkowe Algebra 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Analiza matematyczna 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Finanse 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Mikroekonomia 3 15 15 0 0 0 40 sylabus
∑=11
Inżynieria Produkcjikierunkowe Encyklopedia materiałów 2 15 15 0 0 0 35 sylabus
   Ergonomia w projektowaniu wyrobów i systemów 2 15 15 0 0 0 20 sylabus
   Fizyka 1 3 15 15 0 0 0 40 sylabus
   Kreatywne projektowanie wyrobów i systemów 1 0 15 0 0 0 20 sylabus
   Mechanika 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Metrologia 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
∑=12
Ogólnykierunkowe Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
Zarządzaniekierunkowe Podstawy marketingu 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Podstawy zarządzania jakością 2 15 0 0 0 0 20 sylabus
   Podstawy zarządzania projektami 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Postawy organizacji i zarządzania 2 30 0 0 0 0 20 sylabus
∑=7
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Ekonomiakierunkowe Badania operacyjne 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Makroekonomia 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Matematyka dyskretna 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
∑=8
Inżynieria Produkcjikierunkowe Encyklopedia technologii z uwzględnieniem aspektów środowiskowych 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Ergonomia w przemyśle 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Fizyka 2 3 15 15 0 0 0 40 sylabus
   Informatyka w projektowaniu inżynierskim 1 0 15 0 0 0 20 sylabus
   Warsztaty technologii podstawowych 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
∑=10
Ogólnykierunkowe Język obcy 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=4
Zarządzaniekierunkowe Od Industry 1.0 do Industry 4.0 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Praca zespołowa we współczesnych organizacjach 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Społeczna odpowiedzialność biznesu 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Zachowania organizacyjne 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie wiedzą 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=8
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Ekonomiakierunkowe Przygotowanie i ocena projektów inwestycyjnych 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Rachunek kosztów 2 15 15 0 0 0 20 sylabus
   Rachunek prawdopodobieństwa 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Statystyka opisowa 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=8
Inżynieria Produkcjikierunkowe Narzędzia modelowania procesów produkcyjnych 2 0 15 15 0 0 25 sylabus
   Organizacja i zarządzanie produkcją 4 15 0 0 15 0 60 sylabus
   Symulacje w produkcji 2 0 0 15 0 0 30 sylabus
∑=8
Zarządzaniekierunkowe Informacyjne systemy wspomagania zarządzania 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Metody rozwiązywania konfliktów 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Modele biznesu 2 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Warsztaty projektowe - Analiza i ocena procesów zarządzania 4 0 0 0 15 0 30 sylabus
   Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 0 15 0 0 0 20 sylabus
∑=10
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Ekonomiakierunkowe Otoczenie finansowe przedsiębiorstwa 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Warsztaty projektowe - Analiza i ocena efektywności przedsięwzięcia 4 0 0 0 15 0 30 sylabus
∑=6
Innowacje i technologieSpecjalność: Przedsiębiorczość technologiczna Innowacje technologiczne 2 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Innowacje w przemyśle 2 0 15 0 15 0 15 sylabus
   Kreowanie innowacji w gospodarce opartej na wiedzy 3 15 15 15 0 0 45 sylabus
   Ocena innowacyjności przedsiębiorstw 2 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=9
Inżynieria Produkcjikierunkowe Warsztaty projektowe - Modelowanie systemów produkcyjnych 4 0 0 0 15 0 30 sylabus
   Warsztaty technologii zaawansowanych 3 0 0 30 0 0 60 sylabus
∑=7
Kompetencje cyfroweSpecjalność: Inżynieria cyfrowa Inżynieria wymagań 2 15 0 0 15 0 25 sylabus
   Kognitywistyka 2 15 15 0 0 0 25 sylabus
   Logika z elementami algorytmów 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy programowania 2 15 0 15 0 0 40 sylabus
   Programowanie aplikacji desktopowych 2 0 0 15 15 0 25 sylabus
   Systemy operacyjne 2 15 0 15 0 0 25 sylabus
   Właściwości użytkowe systemów informatycznych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=13
Przedsiębiorczość technologicznaSpecjalność: Przedsiębiorczość technologiczna Inwentyka biznesowa 2 15 0 0 15 0 25 sylabus
   Podstawy biznesu 2 15 0 0 15 0 25 sylabus
∑=4
Suma semestr: ∑=