Program Wydział Rok akademicki Stopień
Zarządzanie Wydział Zarządzania 2017/2018 lic
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Zarządzanie dr hab. inż. Katarzyna Rostek, prof. PW

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Ekonomiakierunkowe Analiza matematyczna 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Mikroekonomia 3 15 15 0 0 0 40 sylabus
   Rachunkowość finansowa 3 15 15 15 0 0 40 sylabus
∑=9
Marketingkierunkowe Dystrybucja i sprzedaż 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Podstawy marketingu 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Prawo w marketingu 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Promocja 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
∑=9
Ogólnykierunkowe Wychowanie fizyczne 0 0 15 0 0 0 30 sylabus
Zarządzaniekierunkowe Informacyjne systemy wspomagania zarządzania 2 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Podstawy zarządzania jakością 2 15 0 0 0 0 20 sylabus
   Podstawy zarządzania projektami 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Postawy organizacji i zarządzania 2 30 0 0 0 0 20 sylabus
   Psychologia biznesu 2 15 15 0 0 0 20 sylabus
   Zarządzanie wiedzą 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie źródłami informacji i wiedzy 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=13
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Ekonomiakierunkowe Badania operacyjne 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Finanse 2 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Makroekonomia 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Matematyka dyskretna 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Matematyka finansowa 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=13
Marketingkierunkowe Badania marketingowe 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Metody sprzedaży 2 15 0 0 15 0 25 sylabus
   Public Realtions 2 15 0 0 15 0 25 sylabus
   Społeczna odpowiedzialność biznesu 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=7
Ogólnykierunkowe Język obcy 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=4
Zarządzaniekierunkowe Modele biznesu 2 15 15 0 0 0 25 sylabus
   Od Industry 1.0 do Industry 4.0 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Zachowania organizacyjne 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=6
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Ekonomiakierunkowe Rachunek prawdopodobieństwa 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Statystyka opisowa 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie ryzykiem działalności przedsiębiorstwa 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=6
Marketingkierunkowe E-Marketing 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Warsztaty analityczne - strategie marketingowe 4 0 0 0 15 0 30 sylabus
   Zarządzanie marką 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Zarządzanie relacjami z klientem 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
∑=7
Zarządzaniekierunkowe Metody pracy zespołowej 2 0 15 0 0 0 20 sylabus
   Metody rozwiązywania konfliktów 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Podstawy ergonomii 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Warsztaty projektowe - Analiza i ocena modelu zarządzania 4 0 0 0 15 0 30 sylabus
   Zarządzanie produkcją 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 0 15 0 0 0 20 sylabus
∑=13
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
CyberbezpieczeństwoSpecjalność: Zarządzanie w gospodarce cyfrowej Bezpieczeństwo systemów operacyjnych 1 15 0 15 0 0 20 sylabus
   Bezpieczeństwo systemów operacyjnych 2 15 0 15 0 0 25 sylabus
   Sieci komputerowe 2 15 0 15 0 0 25 sylabus
   Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa 1 15 0 0 0 0 10 sylabus
∑=6
Ekonomiakierunkowe Podstawy analizy finansowej organizacji 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Rachunkowość zarządcza 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Regulacje systemu finansowego 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=6
Innowacje i technologieSpecjalność: Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie Innowacje technologiczne 1 0 15 0 0 0 10 sylabus
   Kreowanie innowacji w gospodarce opartej na wiedzy 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Ocena innowacyjności przedsiębiorstw 2 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Ochrona własności intelektualnej 1 0 15 0 0 0 10 sylabus
∑=6
IT w zarządzaniuSpecjalność: Zarządzanie w gospodarce cyfrowej Informatyka gospodarcza 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Systemy gromadzenia i przetwarzania danych 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
∑=6
Podejście procesowekierunkowe Modelowanie procesów biznesowych 2 15 0 15 15 0 40 sylabus
   Projekt wymagań funkcjonalności systemu informatycznego 2 0 0 15 15 0 25 sylabus
   Uwarunkowania modelowania efektywności portfela procesów przedsiębiorstwa 2 0 15 0 15 0 25 sylabus
   Wprowadzenie do podejścia procesowego 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=8
PrzedsiębiorczośćSpecjalność: Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie Inwentyka biznesowa 2 15 15 0 15 0 30 sylabus
   Negocjacje i zarządzanie zespołem 2 15 15 0 0 0 20 sylabus
   Podstawy przedsiębiorczości 2 15 15 0 0 0 20 sylabus
∑=6
Suma semestr: ∑=