Program Wydział Rok akademicki Stopień
Budownictwo Wydział Inżynierii Lądowej 2016/2017 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Budownictwo Dziekan ds Studiów

Cele:

Celem kształcenia na pierwszym stopniu studiów na kierunku budownictwo jest wykształcenie umiejętności dotyczących zagadnień związanych z wykonawstwem obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego oraz projektowaniem prostych obiektów i elementów budowlanych, doborem i stosowaniem materiałów budowlanych, nowoczesnych technologii oraz wykorzystaniem technik komputerowych. Kwalifikacje absolwentów powinny umożliwić im pełnienie funkcji technicznych i menadżerskich w działalności budowlanej a także inwestycyjnej.

Poniżej widoczne są opisy przedmiotów programu rozpoczynającego się w r.a. 2016/2017. Wszystkie realizowane programy studiów dostępne są na stronie Wydziału Inżynierii Lądowej.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Geodezja inżynierska I 3 15 15 15 0 0 45 sylabus
   Geometria wykreślna I 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Podstawy Informatyki 3 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Rysunek techniczny i odręczny I 3 0 0 0 30 0 30 sylabus
∑=12
PodstawoweObowiązkowe Chemia Budowlana 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Informacja naukowa i patentowa I 0 0 0 0 0 0 2 sylabus
   Matematyka I - Analiza matematyczna I 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Matematyka II - Algebra z geometrią 6 30 30 0 0 0 60 sylabus
∑=16
Wychowanie FizyczneObowiązkowe Wychowanie Fizyczne 1 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESObowiązkowe HES 1 - przedmiot w wersjach do wyboru 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Przedmioty do wyboru Autokreacja 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Działalność gospodarcza - źródła finansowania, regulacja zobowiązań podatkowych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Finanse osobiste - od studenta do milionera 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Finanse przedsiębiorstwa 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Inżynieria systemów w budownictwie: podejście holistyczne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Jak dyskutować, przekonywać, przemawiać 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Jednostka w płynnej nowoczesności 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Migracja międzynarodowa - polityka migracyjna UE 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Negocjacje - strategie i techniki 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Planowanie przedsięwzięć biznesowych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy prawa 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Prawa czlowieka 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Prawo gospodarcze 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Rynki kapitałowe 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Samozatrudnienie 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wielkie religie świata 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie produkcją, usługami i personelem 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie projektami 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
KierunkoweObowiązkowe Geodezja inżynierska II 3 0 15 15 0 0 30 sylabus
   Geometria wykreślna II 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Informatyka I 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Materiały budowlane I 4 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Rysunek techniczny i odręczny II 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
∑=14
PodstawoweObowiązkowe Fizyka I - przedmiot w wersjach do wyboru 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Matematyka I – Analiza matematyczna II 6 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Mechanika teoretyczna 7 30 30 0 15 0 75 sylabus
 Przedmioty do wyboru Fizyka I: Kierunki rozwoju fizyki 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Fizyka I: Symetrie w Fizyce 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=16
Wychowanie FizyczneObowiązkowe Wychowanie Fizyczne 2 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język ObcyObowiązkowe Język Obcy 1 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Budownictwo ogólne I 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Inżynieria komunikacyjna I 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Materiały budowlane II 6 30 0 45 0 0 75 sylabus
∑=14
PodstawoweObowiązkowe Fizyka II - Fizyka eksperymentalna 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Matematyka III – Metody numeryczne 3 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Wytrzymałość materiałów I 7 45 23 0 22 0 90 sylabus
∑=12
Wychowanie FizyczneObowiązkowe Wychowanie Fizyczne 3 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESObowiązkowe HES - Prawo budowlane 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=1
Język ObcyObowiązkowe Język Obcy 2 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Budownictwo ogólne II 4 15 15 0 15 0 45 sylabus
   Informatyka II 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Inżynieria komunikacyjna II 3 0 0 0 45 0 45 sylabus
   Konstrukcje drewniane I 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Technologia i organizacja robót budowlanych I 4 60 0 0 0 0 60 sylabus
   Wytrzymałość materiałów II 7 45 15 15 15 0 90 sylabus
∑=22
PodstawoweObowiązkowe Geologia inżynierska 3 15 15 15 0 0 45 sylabus
∑=3
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język ObcyObowiązkowe Język Obcy 3 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Fizyka III - Fizyka budowli 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Geotechnika I 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Hydraulika i hydrologia 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Konstrukcje betonowe I 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Konstrukcje metalowe I 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Technologia i organizacja robót budowlanych II 4 0 0 0 60 0 60 sylabus
∑=21
PodstawoweObowiązkowe Informacja naukowa i patentowa II 0 0 0 0 0 0 6 sylabus
   Mechanika konstrukcji I 4 30 15 0 15 0 60 sylabus
∑=4
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Bezpieczeństwo pożarowe I 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Geotechnika II 5 30 0 15 30 0 75 sylabus
   Konstrukcje betonowe II 5 30 0 15 15 0 60 sylabus
   Konstrukcje metalowe II 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Mechanika konstrukcji II 5 30 15 0 15 0 60 sylabus
   Podstawy budownictwa podziemnego 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Podstawy mostownictwa 3 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Podstawy organizacji i zarządzania w budownictwie 5 30 15 0 15 0 60 sylabus
∑=31
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Budownictwo Zrównoważone
(Rozwiń)
Budownictwo ZrównoważoneObowiązkowe Architektura i urbanistyka (BZ, IPB, KBI) 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Elementy architektury zrównoważonego rozwoju 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Fizyka budowli II BZ 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Metody komputerowe w budownictwie energooszczędnym 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Projektowanie budynków według zasad zrównoważonego rozwoju 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Przedmioty kierunkowe do wyboru szt.3 6 0 0 0 0 0 90 sylabus
   Zrównoważone materiały budowlane 2 15 0 6 9 0 30 sylabus
∑=22
Specjalność: Drogi szynowe
(Rozwiń)
Drogi szynoweObowiązkowe Architektura i urbanistyka (DS, IK, MiBP) 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Drogi i ulice (IK, DS) 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Drogi szynowe I (DS) 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Modernizacja linii kolejowych 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Przedmioty kierunkowe do wyboru szt.3 6 0 0 0 0 0 90 sylabus
   Roboty i budowle ziemne (IK, DS) 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Utrzymanie dróg szynowych 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
∑=22
Specjalność: Inżynieria Komunikacyjna
(Rozwiń)
Inżynieria KomunikacyjnaObowiązkowe Architektura i urbanistyka (DS, IK, MiBP) 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Drogi i ulice (IK, DS) 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Drogi szynowe I (IK) 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Metody komputerowe w drogownictwie 3 0 45 0 0 0 45 sylabus
   Przedmioty kierunkowe do wyboru szt.3 6 0 0 0 0 0 90 sylabus
   Roboty i budowle ziemne (IK, DS) 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Technologia materiałów i nawierzchni drogowych I 2 10 0 20 0 0 30 sylabus
∑=22
Specjalność: Inżynieria Produkcji Budowlanej
(Rozwiń)
Inżynieria Produkcji BudowlanejObowiązkowe Architektura i urbanistyka (BZ, IPB, KBI) 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Koszty i efektywność inwestycji 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Metody komputerowe w organizacji 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Procesy produkcyjne 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Przedmioty kierunkowe do wyboru szt.2 4 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Technologia kompozytów asfaltowych 2 10 0 20 0 0 30 sylabus
   Technologia kompozytów mineralnych 3 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Technologia kompozytów polimerowych 2 10 10 10 0 0 30 sylabus
   Wybrane technologie robót budowlanych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=22
Specjalność: Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie
(Rozwiń)
Konstrukcje Budowlane i InżynierskieObowiązkowe Architektura i urbanistyka (BZ, IPB, KBI) 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Fizyka budowli II 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Konstrukcje betonowe III 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Konstrukcje Metalowe III 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Metody komputerowe w budownictwie 3 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Przedmioty kierunkowe do wyboru szt.3 6 0 0 0 0 0 90 sylabus
∑=22
Specjalność: Mosty i Budowle Podziemne
(Rozwiń)
Mosty i Budowle PodziemneObowiązkowe Architektura i urbanistyka (DS, IK, MiBP) 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Budownictwo podziemne I 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Diagnostyka i utrzymanie mostów 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Metody komputerowe w mostownictwie 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Mosty betonowe z technologią betonu 4 30 0 15 15 0 60 sylabus
   Przedmioty kierunkowe do wyboru szt.3 6 0 0 0 0 0 90 sylabus
∑=22
HESObowiązkowe HES - Podstawy ekonomiki, kalkulacji kosztów i cen 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   HES 2 - przedmiot w wersjach do wyboru 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Przedmioty do wyboru Aspekty psychologiczne w budownictwie 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Autokreacja 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Formy prowadzenia działalności gospodarczej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Jak dyskutować, przekonywać, przemawiać 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Komputer w kulturze współczesnej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Kredyt bankowy jako sposób finansowania działalności gospodarczej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Najnowsze kierunki w organizacji i zarządzaniu 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Negocjacje - strategie i techniki 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Planowanie przedsięwzięć biznesowych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Praca zespołowa 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Prawne podstawy gospodarki przestrzennej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Twoje prawa w UE 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wielkie religie świata 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Współczesne zachowania ludzi w organizacji 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wybrane umowy funkcjonujące w obrocie gospodarczym 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie projektami 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Instalacje w budownictwie - Instalacje elektryczne 1 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Instalacje w budownictwie – Instalacje sanitarne 2 0 15 0 15 0 30 sylabus
 Przedmioty do wyboru Analiza ryzyka w projektach infrastrukturalnych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Automatyzacja projektowania konstrukcji 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Budowa i utrzymanie dróg 2 10 20 0 0 0 30 sylabus
   Budownictwo ekstremalne 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Budownictwo w praktyce 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Budownictwo wysokie i systemowe 2 20 10 0 0 0 30 sylabus
   Budynki i budowle żelbetowe 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Diagnostyka obiektów budowlanych 2 20 10 0 0 0 30 sylabus
   Inżynieria ruchu 2 12 18 0 0 0 30 sylabus
   Komputerowe wspomaganie projektowania inżynierskich konstrukcji budowlanych 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Konstrukcje inżynierskie i ich modelowanie 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Konstrukcje murowe 2 20 10 0 0 0 30 sylabus
   Naprawa konstrukcji betonowych 2 10 20 0 0 0 30 sylabus
   Nośność graniczna konstrukcji 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Ocena stanu materiałów w budowli 2 10 20 0 0 0 30 sylabus
   Ochrona konstrukcji metalowych przed korozją i ogniem 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy doświadczalne i metody obliczeniowe mechaniki konstrukcji 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy technologii materiałów i nawierzchni drogowych 2 10 0 20 0 0 30 sylabus
   Proces inwestycyjny w budownictwie 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Projektowanie konstrukcji budowlanych z wykorzystaniem modelu BIM 3D+ 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Projektowanie konstrukcji nawierzchnii drogowych I 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Remonty i modernizacje budynków 2 20 10 0 0 0 30 sylabus
   Rewitalizacja obiektów zabytkowych 2 20 10 0 0 0 30 sylabus
   Systemy obliczeniowe mechaniki konstrukcji 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Technologia budowy mostów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Współpraca konstrukcji z podłożem 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Wybrane zagadnienia budownictwa podziemnego I 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wykonawstwo i montaż konstrukcji stalowych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wyposażenie mostów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zaawansowane badania laboratoryjne gruntów 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Zastosowanie BIM w projektowaniu konstrukcji 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Zintegrowane Systemy Projektowania Inżynierskich Konstrukcji Budowlanych 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Zrównoważony rozwój w praktyce inżynierskiej 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=3
PodstawoweObowiązkowe Informacja naukowa i patentowa III 1 0 0 0 0 0 2 sylabus
∑=1
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 8:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Budownictwo Zrównoważone
(Rozwiń)
Budownictwo ZrównoważoneObowiązkowe Seminarium dyplomowe BZ 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
Specjalność: Drogi szynowe
(Rozwiń)
Drogi szynoweObowiązkowe Seminarium dyplomowe DS 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=2
Specjalność: Inżynieria Komunikacyjna
(Rozwiń)
Inżynieria KomunikacyjnaObowiązkowe Seminarium dyplomowe IK 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=2
Specjalność: Inżynieria Produkcji Budowlanej
(Rozwiń)
Inżynieria Produkcji BudowlanejObowiązkowe Seminarium dyplomowe IPB 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=2
Specjalność: Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie
(Rozwiń)
Konstrukcje Budowlane i InżynierskieObowiązkowe Seminarium dyplomowe KBI 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=2
Specjalność: Mosty i Budowle Podziemne
(Rozwiń)
Mosty i Budowle PodziemneObowiązkowe Seminarium dyplomowe MiBP 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=2
Język ObcyObowiązkowe Egzamin B2 1 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=1
KierunkoweObowiązkowe Praca dyplomowa i przygotowanie do egzaminu dyplomowego 15 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Praktyki 12 0 40 0 0 0 480 sylabus
∑=27
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=