Program Wydział Rok akademicki Stopień
Administracja Wydział Administracji i Nauk Społecznych 2015/2016 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Administracja Dr Cezary Woźniak

Cele:

Absolwent, to specjalista przygotowany do pracy w organach administracji państwowej i samorządowej na średnich i wyższych szczeblach kierowania we władzach centralnych i lokalnych, działających w obszarze zarządzania miastem i regionem, zdolny do pełnienia ról zawodowych, w których współwystępują problemy prawne, ekonomiczne, społeczno – psychologiczne, techniczne i ekologiczne. Program studiów magisterskich wyrastając z gruntu, jakim jest program studiów licencjackich, kształtuje sylwetkę absolwenta akcentując wyraźnie przygotowanie do rozumienia i twórczego rozwiązywania zadań o wyższym stopniu złożoności, w oparciu o wiedzę teoretyczną. Mniejszy nacisk położony jest na sprawności i umiejętności w zakresie wąsko rozumianych zagadnień praktycznych.

Warunki przyjęć:

dyplom ukończenia studiów wyższych; postępowanie kwalifikacyjne na podstawie złożonych dokumentów


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
InneObowiązkowe Ekonomia rynkowa 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Metodologia nauk 3 20 0 0 0 0 20 sylabus
   Prawne i techniczne aspekty gospodarki nieruchomościami 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=9
KierunkoweObowiązkowe Polityka społeczna 5 15 0 0 0 0 15 sylabus
   System ochrony prawnej w Unii Europejskiej 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
   System ubezpieczeń społecznych 3 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=12
PodstawoweObowiązkowe Fundusze strukturalne i system finansowania projektów Unii Europejskiej 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zasady ustroju politycznego państwa 5 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=9
Wychowanie FizyczneWychowanie Fizyczne Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
InneObowiązkowe Prawno administracyjne podstawy inwestycji budowlanych 1 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=1
KierunkoweObieralne Przedmioty obieralne prawnicze 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   e-Administracja 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Historia bezprawia 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Kontrola i nadzór w administracji publicznej 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Prawo energetyczne 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Prawo humanitarne 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Protokół dyplomatyczny 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
 Obowiązkowe Przygotowanie projektów do Unii Europejskiej 2 25 0 0 0 0 25 sylabus
   Socjologia organizacji 4 20 15 0 0 0 35 sylabus
∑=9
PodstawoweObowiązkowe Historia myśli ustrojowo - administracyjnej i socjologiczno - ekonomicznej 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Postępowanie sądowo administracyjne 5 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=9
Seminarium dyplomoweSeminarium dyplomowe Seminarium dyplomowe 5 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=5
SpecjalizacyjneObieralne Przedmioty obieralne ekonomiczne 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Przedmioty obieralne społeczne 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Biznes międzynarodowy 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Eurobiznes 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Gospodarka światowa 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Kierunki rozwoju gospodarki światowej w erze globalizacji 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Psychospołeczne aspekty Internetu 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Psychospołeczne problemy bezrobocia 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Skuteczny zespół projektowy 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Socjologia administracji 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Społeczne oblicza przemian technologicznych 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   System sali sądowej. Kulisy sprawiedliwości 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Team building 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   The management of development of self-government (municipalities) on local and regional level 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie organizacją w warunkach zmienności otoczenia 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie rozwojem w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) na poziomie lokalnym i regionalnym 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=6
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
InneObowiązkowe Retoryka 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=1
KierunkoweObieralne Tematy obieralne prawnicze 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Intellectual Property Law 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Prawo a Internet 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
 Obowiązkowe Zarządzanie zasobami ludzkimi 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=6
Seminarium dyplomoweSeminarium dyplomowe Seminarium dyplomowe 6 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=6
SpecjalizacyjneObieralne Przedmioty obieralne filozoficzne i historyczne 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Przedmioty obieralne społeczne 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Przedmioty obieralne techniczne 3 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Bezpieczeństwo ruchu drogowego 3 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Contemporary Philosophy 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Historia gospodarcza 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Historia polityczna UE i Polski w UE 3 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Interoperacyjność systemów teleinformatycznych administracji publicznej 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Myślenie twórcze 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Problemy informatyzacji państwa 3 0 30 0 0 0 15 sylabus
   Społeczne problemy edukacji 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   System sali sądowej. Kulisy sprawiedliwości 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Sztuka i nauka 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Team building 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Technologie satelitarne społeczeństwa informacyjnego 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Wielcy myśliciele. Od Platona do Lema 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie projektami 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
 Obowiązkowe Aspekty prawne procesu inwestycyjno - budowlanego 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Bezpieczeństwo informacji i systemów teleinformatycznych organizacji 1 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Marketing 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie dziedzictwem kulturowym 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Bankowość centralna 3 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Bezpieczeństwo energetyczne 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Inżynieria systemów bezpieczeństwa 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Prawo karne skarbowe 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Psychologia strachu 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Rynki kapitałowe 1 15 30 0 0 0 30 sylabus
   System bezpieczeństwa państwa 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   System finansowy 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=17
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
InneObowiązkowe Finanse i rachunkowość w samorządzie terytorialnym 5 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedsiębiorczość 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Teoria i filozofia państwa i prawa 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=10
Praca dyplomowaPraca dyplomowa Praca dyplomowa 10 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=10
Seminarium dyplomoweSeminarium dyplomowe Seminarium dyplomowe 7 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=7
SpecjalizacyjneObieralne Przedmioty obieralne ekonomiczne 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Marketing sportu 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Mobile & Digital Marketing 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=3
Suma semestr: ∑=