Program Wydział Rok akademicki Stopień
Zarządzanie Wydział Zarządzania 2017/2018 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Zarządzanie dr hab. inż. Katarzyna Rostek, prof. PW

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Ekonomiakierunkowe Algorytmiczna teoria gier 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Analiza otoczenia przedsiębiorstwa 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Controlling w przedsiębiorstwie 2 15 15 0 0 0 25 sylabus
   Prawne aspekty działalności przedsiębiorstwa 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Wybrane zagadnienia teorii grafów 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=12
Marketingkierunkowe Analiza rynku 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   International Marketing 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Marketing cyfrowy 2 0 15 0 0 0 20 sylabus
   Odpowiedzialny marketing 2 0 15 0 0 0 20 sylabus
   Strategie marketingowe 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=9
Zarządzaniekierunkowe Analiza strategiczna przedsiębiorstwa 2 0 15 0 0 0 20 sylabus
   Diagnoza kultury organizacyjnej 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Inteligentne przedsiębiorstwo w gospodarce globalnej 3 15 15 0 0 0 25 sylabus
   Zarządzanie logistyczne 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie zmianami 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=9
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
EkosystemySpecjalność: Zarządzanie ekosystemem przedsiębiorczości Finansowanie projektów 2 15 0 0 15 0 25 sylabus
   Funkcjonowanie ekosystemów 1 2 15 15 0 15 0 30 sylabus
   Lean startup 2 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Modele biznesowe gospodarki cyfrowej 2 0 15 0 15 0 30 sylabus
   Nowe ekonomiki w gospodarce cyfrowej 1 15 15 0 0 0 15 sylabus
   Technologie w gospodarce cyfrowej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
Innowacje i TechnologieSpecjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwem w gospodarce globalnej Innowacje w gospodarce globalnej 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Innowacje w modelach biznesowych 2 0 15 0 0 0 20 sylabus
   Narodowe systemy innowacji 1 0 15 0 0 0 10 sylabus
∑=5
Marketingkierunkowe Strategie sprzedaży 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Warsztaty projektowe - Projekt w zakresie marketingu cyfrowego 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Warsztaty projektowe - Projekt w zakresie odpowiedzialnego marketingu 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
∑=6
Podejście procesoweSpecjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwem w gospodarce globalnej Projektowanie procesów 1 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu procesowym 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Uwarunkowania i zasady modelowania procesów 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=4
Rynek MiędzynarodowySpecjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwem w gospodarce globalnej Analiza konkurencyjności przedsiębiorstwa 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Metody analizy sieci społecznych i organizacyjnych 2 0 15 0 0 0 20 sylabus
   Przywództwo w organizacji 2 0 15 0 0 0 20 sylabus
   Zarządzanie procesami w organizacjach globalnych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=7
Zarządzaniekierunkowe Podstawy e-biznesu 2 15 15 0 0 0 25 sylabus
   Warsztaty projektowe - Analiza i ocena strategii 4 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Zarządzanie kapitałem intelektualnym 1 0 30 0 0 0 20 sylabus
   Zarządzanie relacjami w gospodarce globalnej 1 15 15 0 0 0 20 sylabus
∑=8
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Ekonomiakierunkowe Ekonometria 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Logika matematyczna 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Międzynarodowe regulacje finansowe 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Warsztaty projektowe - Audyt przedsiębiorstwa 4 0 0 0 15 0 30 sylabus
∑=10
EkosystemySpecjalność: Zarządzanie ekosystemem przedsiębiorczości Edukacja przedsiębiorczości 1 15 15 0 0 0 20 sylabus
   Funkcjonowanie ekosystemów 2 2 15 15 0 15 0 35 sylabus
   Komunikacja i wystąpienia publiczne 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Techniki promocji ekosystemu 1 0 15 0 15 0 20 sylabus
∑=5
Gospodarka cyfrowaSpecjalność: Zarządzanie ekosystemem przedsiębiorczości Cyberbezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej 2 15 15 0 0 0 25 sylabus
   Gospodarka oparta na wiedzy 2 0 15 15 0 0 30 sylabus
   Wirtualizacja działalności gospodarczej 2 0 15 0 15 0 30 sylabus
∑=6
Innowacje i TechnologieKierunkowe Kreowanie innowacji w organizacji 2 0 15 0 0 0 20 sylabus
   Zarządzanie portfelem innowacji 2 0 15 0 0 0 20 sylabus
 Specjalność: Zarządzanie ekosystemem przedsiębiorczości Kompetencje przedsiębiorcy 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
 Specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwem w gospodarce globalnej Kompetencje innowatora 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Zarządzanie zespołami wysokiego potencjału 2 15 15 0 0 0 25 sylabus
∑=8
OgólnyKierunkowe Przedmiot obieralny eng 2 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Przedmiot obieralny pl 2 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=4
Podejście procesoweSpecjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwem w gospodarce globalnej Doskonalenie procesów 2 0 15 0 15 0 30 sylabus
   Projekt systemu elektronicznego obiegu dokumentów 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Zarządzanie ryzykiem i ciągłością działania 2 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=5
Rynek MiędzynarodowySpecjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwem w gospodarce globalnej Alianse strategiczne, fuzje i przejęcia 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Konkurencyjność przedsiębiorstw w przemyśle 4.0 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Negocjacje międzynarodowe 1 0 15 0 0 0 20 sylabus
∑=4
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
EkosystemySpecjalność: Zarządzanie ekosystemem przedsiębiorczości Projekt akceleratora 2 15 0 0 15 0 20 sylabus
   Projektowanie ekosystemów 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Przywództwo i zarządzanie zespołem 2 15 15 0 0 0 20 sylabus
∑=7
Gospodarka cyfrowaSpecjalność: Zarządzanie ekosystemem przedsiębiorczości Mierniki cyfryzacji 2 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=2
Innowacje i TechnologieKierunkowe Projektowanie i prototypowanie innowacji 2 0 15 0 0 0 20 sylabus
   Współtworzenie innowacji z interesariuszami 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
 Specjalność: Zarządzanie ekosystemem przedsiębiorczości Ocena przedsięwzięcia innowacyjnego 2 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=5
OgólnyKierunkowe Praca dyplomowa 12 0 0 0 8 0 120 sylabus
   Przedmiot obieralny eng 2 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Przedmiot obieralny pl 2 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=16
Podejście procesoweSpecjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwem w gospodarce globalnej Integracja i optymalizacja procesów biznesowych 2 0 0 0 15 0 20 sylabus
   Metody doskonalenia jakości 2 15 15 0 0 0 25 sylabus
∑=4
Rynek MiędzynarodowySpecjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwem w gospodarce globalnej Strategie przedsiębiorstw w dobie globalizacji 3 15 15 0 0 0 35 sylabus
   Zarządzanie marką osobistą 2 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Zarządzanie talentami 2 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=7
Suma semestr: ∑=