Program Wydział Rok akademicki Stopień
Mechatronika Wydział Mechatroniki 2020/2021 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Mechatronika Prodziekan ds. Studiów, dr hab. inż. Olga Iwasińska-Kowalska

Cele:

Absolwenci kierunku Mechatronika posiadają zaawansowaną wiedzę z zakresu mechaniki, elektroniki, automatyki i informatyki. W zależności i od tematyki realizowanej pracy dyplomowej nabywają umiejętności z zakresu zaawansowanych optycznych i fotonicznych metod pomiarowych, projektowania i stosowania przyrządów i systemów pomiarowych związanych z automatyzacją procesów w przemyśle. Rozwiązywania złożonych interdyscyplinarnych problemów projektowo-konstrukcyjnych, projektowania, wytwarzania i eksploatacji i sprzętu precyzyjnego i elektronicznego, w tym sprzętu multimedialnego, oraz urządzeń i procesów technologicznych, także w zakresie technologii mikroukładów elektronicznych i precyzyjnych, oraz nanotechnologii formowania i nanomateriałów. Wszystkie kompetencje nabywane są poprzez zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia, dobraną do zainteresowań absolwenta i prowadzoną pod opieką naukową sprawowaną przez cały czas trwania studiów. Dzięki temu absolwenci przygotowani są do twórczego uczestnictwa i kierowania zespołami przygotowującymi wdrożenia zaawansowanych systemów mechatronicznych w ośrodkach badawczo - rozwojowych i przedsiębiorstwach przemysłowych. Potrafią efektywnie pracować, jako konstruktorzy, organizatorzy i menadżerowie przemysłu.

Warunki przyjęć:

https://www.portalkandydata.pw.edu.pl/

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES Historia Rozwoju Techniki 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Przedmiot humanistyczno, ekonomiczno, społeczny 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=3
KierunkoweObowiązkowe Pracownia Tutorska 2 0 0 0 15 0 30 sylabus
   Systemy mikroprocesorowe w mechatronice 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=5
PodstawoweObowiązkowe Matematyka dyskretna 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
 Wariantowe Alternative Manufacturing Technology 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Europejskie uwarunkowania działalności inżynierskiej 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Innowacje 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Metody i Techniki Sztucznej Inteligencji I 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Miniaturyzacja urządzeń mechatroniki 3 26 0 19 0 0 45 sylabus
   Modelowanie i symulacja obiektów dynamicznych 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Modelowanie Systemów Pomiarowych 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Nanotechnologia 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy mikroskopii optycznej 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Podstawy nowoczesnych metod cyfrowej analizy danych 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Praktyczne aspekty projektowania algorytmów numerycznych 1 8 0 0 8 0 15 sylabus
   Praktyka Programowania w MATLAB 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Przemysłowa Tomografia Rentgenowska 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Przetwarzanie i rozpoznawanie obrazu 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Systemy automatyzacji produkcji 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Techniki badawcze 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Techniki i standardy zapisu sygnałów cyfrowych na nośnikach pamięci 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Techniki Optymalizacji 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Techniki rzeczywistości wirtualnej 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Teoria i Praktyka Metody Elementów Skończonych 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Tworzenie aplikacji w środowisku LabVIEW 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Układy wykonawcze urządzeń mechatronicznych 3 15 0 15 15 0 45 sylabus
   Wprowadzenie do teorii inwestycji finansowych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wybrane Techniki Metody Elementów Skończonych (MES) 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Modelowanie i symulacja urządzeń mechatronicznych 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Podstawy przetwarzania cyfrowego sygnałów dźwiękowych i telewizyjnych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Prototypowanie Systemów Pomiarowych 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Technika podczerwieni 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Teoria i metody optymalizacji 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Teoria i praktyka eksperymentu 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Zaawansowane metody polowych pomiarów optycznych 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Zarządzanie Projektem Innowacyjnym 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
∑=58
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES Przedmiot humanistyczno, ekonomiczno, społeczny 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
KierunkoweObowiązkowe Nowoczesne metody sztucznej inteligencji w robotyce mobilnej 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Pracownia Tutorska 2 0 0 0 15 0 30 sylabus
   Projektowanie systemów automatyki 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Przemysłowy internet rzeczy 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Zaawansowane programowanie robotów 3 15 0 9 6 0 30 sylabus
∑=16
PodstawoweObowiązkowe Fizyka 4 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Matematyka dyskretna 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Systemy mechatroniczne 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
 Wariantowe Innowacyjne materiały 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Mikrosystemy optyczne 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Miniaturowe systemy orientacji w przestrzeni 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Nanomateriały i Nanotechnologie w Inżynierii Biomedycznej 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Optymalizacja w zastosowaniach 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Podstawy Machine Learning w R 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Prezentacja idei i wyników badań/projektów na potrzeby nauki i biznesu 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Wizualizacja w systemach przemysłowych 3 10 0 6 14 0 30 sylabus
   Zaawansowane techniki mikroskopowe 1 15 0 0 0 0 30 sylabus
∑=31
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES Przedmiot humanistyczno, ekonomiczno, społeczny 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
KierunkoweObowiązkowe Praca dyplomowa 20 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Pracownia Tutorska 2 0 0 0 15 0 30 sylabus
∑=22
PodstawoweObowiązkowe Modelowanie w biomechanice 2 30 15 0 0 0 30 sylabus
 Wariantowe Automatyczne systemy sprzedaży 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Bioprzepływy 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Detekcja promieniowania elektromagnetycznego 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Ilustracja muzyczna w technikach multimedialnych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Interferometria przemysłowa 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń i systemów 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Mikro/nanotechnika 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Obliczenia równoległe 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Podstawy Elektrotechnologii 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Podstawy polowych pomiarów optycznych 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Publikowanie artykułów naukowych 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Sensory i przetworniki w systemach pomiarowych 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Techniki ilościowej analizy optycznych danych pomiarowych 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Urządzenia do stabilizacji obrazu 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Wybrane zagadnienia algorytmiczne w metodach optycznych 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Zaawansowane techniki tomograficzne 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
∑=33
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
PodstawoweObowiązkowe Procesy regulacji w systemach biologicznych 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
 Wariantowe Biomechatroniczne Wyroby Medyczne 2 10 10 0 10 0 30 sylabus
   Drgania i fale 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Język programowania Python 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Kompozyty Konstrukcyjne w Mechatronice 3 30 0 15 0 0 30 sylabus
   Metody i Techniki Sztucznej Inteligencji II 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Numeryczna mechanika płynów w metrologii przepływów 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Optyka fourierowska i dyfrakcyjna 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Programowanie w środowisku obliczeniowym R 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Projektowanie Podzespołów Elektronicznych dla Mechatroniki 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Projektowanie Systemów AV 2 15 0 10 5 0 30 sylabus
   Projektowanie Układów Optycznych 2 10 0 0 20 0 30 sylabus
   Przyrządy w kardiologii interwencyjnej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Robotyka Medyczna 2 14 0 8 8 0 30 sylabus
   Techniki 3D w fotografii i filmie 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Techniki sensorowe w mechatronice - podstawowy 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Technologie Wytwarzania Sensorów 3 20 0 0 25 0 45 sylabus
   Zaawansowane Zagadnienia Inżynierii Odwrotnej 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
∑=37
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
PodstawoweWariantowe Detekcja promieniowania elektromagnetycznego 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Detekcja promieniowania elektromagnetycznego 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=2
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
PodstawoweWariantowe Automatyczne systemy sprzedaży 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy Elektrotechnologii 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=5
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt K_W01
Ma pogłębioną wiedzę w zakresie niektórych działów matematyki obejmującą elementy matematyki dyskretnej i stosowanej niezbędnej do: a) modelowania i analizy podzespołów i urządzeń mechatronicznych, b) modelowania i analizy systemów mechatronicznych, c) optymalizacji układów.
Efekt K_W02
Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie fizyki współczesnej, w szczególności fizyki mikroświata i fizyki ciała stałego
Efekt K_W03
Posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie systemów mechatronicznych, z uwzględnieniem projektowania, eksploatacji i diagnostyki na każdym etapie ich cyklu życia
Efekt K_W04
Zna i rozumie metodykę projektowania urządzeń mechatronicznych
Efekt K_W05
Posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu teorii i metod optymalizacji
Efekt K_W06
Ma pogłębioną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu modelowania i symulacji komputerowych układów dynamicznych.
Efekt K_W07
Posiada pogłębioną wiedzę w zakresie oceny wyników, dokumentowania i prezentacji prowadzonych badań i analiz
Efekt K_W08
Ma pogłębioną, podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat działania oraz budowy wybranych typów systemów mechaniczno-elektroniczno-optyczno-informatycznych
Efekt K_W09
Ma pogłębioną wiedzę w zakresie wybranych narzędzi informatycznych stosowanych na etapach projektowania, eksploatacji i badań systemów
Efekt K_W10
Ma wiedzę na temat tendencji rozwojowych mechatroniki i najnowszych osiągnięciach w tym obszarze, z uwzględnieniem zagadnień szczegółowych
Efekt K_W11
Ma rozszerzoną wiedzę na temat eksploatacji systemów mechatronicznych
Efekt K_W12
Ma pogłębioną i szczegółową wiedzę w zakresie mikroprocesorowych układów sterowania
Efekt K_W13
Zna algorytmy przetwarzania sygnałów i sterowania
Efekt K_W14
Posiada podstawową wiedzę w zakresie mikrosystemów oraz nanosystemów
Efekt K_W15
Ma pogłębioną wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz potrafi korzystać z zasobów informacji i własności intelektualnej
Efekt K_W16
Ma pogłębioną wiedzę w zakresie zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej; zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt K_U01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi integrować informacje, wyciągać z nich wnioski a następnie formułować opinie
Efekt K_U02
Potrafi, pracując indywidualnie lub w zespole, ocenić pracochłonność zadania i opracować harmonogram jego realizacji; może pokierować pracą zespołu prowadzącego projekt lub badania.
Efekt K_U03
Potrafi przygotować dokumentację zadania dotyczącego systemu mechatronicznego lub jego podsystemu - o charakterze projektowym lub badawczym, opracować opis uzyskanych wyników oraz przedstawić je za pomocą różnych technik, w tym przygotować syntetyczna prezentację i poprowadzić dyskusję na jej temat
Efekt K_U04
Posługuje się językiem angielskim lub innym językiem międzynarodowym w stopniu wystarczającym do porozumiewania się w sprawach zawodowych, czytania ze zrozumieniem literatury fachowej i wygłoszenia prezentacji na temat realizowanego zadania projektowego lub badawczego
Efekt K_U05
Zna możliwości i kierunki dalszego uczenia się i potrafi realizować proces samokształcenia
Efekt K_U06
Potrafi zastosować, opracować i modyfikować modele matematyczne systemów, zjawisk i procesów - do analizy i projektowania systemów mechatronicznych
Efekt K_U07
Potrafi - stosując odpowiednie narzędzia symulacyjne - zaplanować i przeprowadzić eksperymenty symulacyjne dotyczące systemu mechatronicznego i jego komponentów
Efekt K_U08
Potrafi zaplanować i przeprowadzić badania doświadczalne oraz zinterpretować ich wyniki w odniesieniu do systemu mechatronicznego lub komponentów mechanicznych, urządzeń wykonawczych, sensorów i sterowników
Efekt K_U09
Potrafi sformułować zadane optymalizacyjne i rozwiązać je z zastosowaniem odpowiednich narzędzi
Efekt K_U10
Potrafi efektywnie zastosować techniki komputerowe w projektowaniu elementów składowych systemu mechatronicznego
Efekt K_U11
Potrafi wykorzystać nowoczesne materiały i techniki wytwarzania w projektowanych urządzeniach i systemach
Efekt K_U12
Potrafi zintegrować wiedzę dotyczącą układów mechanicznych, elektronicznych i automatyki podczas formułowania i rozwiązywania zadania inzynierskiego
Efekt K_U13
Umie przeprowadzić analizę wyników eksperymentów fizycznych lub symulacyjnych i przedstawić ich wyniki w formie liczbowej i graficznej, wyciągając właściwe wnioski
Efekt K_U14
Umie zastosować technikę optoelektroniczną w projektowanych systemach i podczas ich badań
Efekt K_U15
Umie zaprojektować i uruchomić układy pomiarowe systemu mechatronicznego
Efekt K_U16
Potrafi sformułować szczegółowe wymagania dla układu sterowania systemu mechatronicznego
Efekt K_U17
Potrafi zaprojektować, zestawić i uruchomić stanowisko badawcze do badań wybranych właściwości statycznych i dynamicznych podzespołu systemu mechatronicznego
Efekt K_U18
Potrafi zaprojektować zaawansowany technicznie podzespół systemu mechatronicznego
Efekt K_U19
Potrafi - uwzględniając zadaną specyfikację - zaprojektować mikroprocesorowy sterownik stosowany w systemie mechatronicznym

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K_K01
Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych, społecznych i osobistych – w odniesieniu do samego siebie i innych osób; zna formy ciągłego dokształcania: studia 3 stopnia i podyplomowe, kursy i staże
Efekt K_K02
Zna i rozumie pozatechniczne aspekty działalności inżynierskiej w obszarze mechatroniki, w tym jej wpływ na środowisko naturalne i rynek pracy
Efekt K_K03
Jest świadomy roli absolwenta Politechniki Warszawskiej i Wydziału Mechatroniki PW w sensie popularyzacji wiedzy w zakresie mechatroniki w społeczeństwie
Efekt K_K04
Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną i zespołu, którego jest członkiem i zna zasady działania w sposób profesjonalny i zgodny z etyką zawodową
Efekt K_K05
Potrafi funkcjonować w sposób przedsiębiorczy